LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vad gäller när du söker vård i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Dalarna.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i Region Dalarna.

Remissregler

De flesta specialistmottagningar i Dalarna kräver att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning. I några undantagsfall kan du kontakta en specialistvårdmottagning direkt för att boka ett besök. Det gäller om du söker vård på

  • STI-mottagning
  • Psykiatri
  • Kvinnosjukvård
  • Barn- och ungdomsmedicin
  • Mammografi

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Om du har frågor om valfrihet och vårdgaranti kan du kontakta Vårdlots på telefon 023- 49 03 00 eller e-post Vardlots.Dalarna@ltdalarna.se

Patientavgifter

De patientavgifter som gäller i Dalarna hittar du på länken nedan.

Patientavgifter Region Dalarna

Här kan du få svar på dina frågor

Val av vårdcentral

Hälsovalsenheten
Telefonnummer: 023-49 00 52
halsovalsenheten@ltdalarna.se

Dina rättigheter som patient

Patientnämnden 
Telefonnummer: 023-49 01 00
patientnamnden@ltdalarna.se

Valfrihet och vårdgaranti

Vårdlots
Telefonnummer: 023-49 03 00
vardlots.dalarna@ltdalarna.se

Juridik

Rättsavdelningen
Telefonnummer: 023-49 06 40
rattsavdelningen.landstinget@ltdalarna.se

 
Till toppen av sidan