Lagar och bestämmelser

Vad gäller när du söker vård i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Dalarna.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i Region Dalarna.

Remissregler

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning i Region Dalarna behöver du antingen skriva en Egen vårdbegäran, eller få en remiss från en vårdcentral eller någon annan mottagning. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få. Till vissa verksamheter krävs remiss. Du hittar en förteckning över regionernas remisskrav på Sveriges kommuner och regioners webbplats:

Remisskrav (skr.se)

Om du är folkbokförd i någon annan region och vill söka specialistvård i Region Dalarna ska du följa de eventuella remisskrav som finns i din hemregion men även de remisskrav som gäller i Region Dalarna.

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Om du har frågor om valfrihet och vårdgaranti kan du kontakta Vårdlots på telefon 023- 49 03 00 eller e-post Vardlots.Dalarna@regiondalarna.se

Patientavgifter

De patientavgifter som gäller i Dalarna hittar du på länken nedan.

Patientavgifter Region Dalarna

Här kan du få svar på dina frågor

Val av vårdcentral

Vårdvalsenheten
Telefonnummer: 023-49 00 52
vardval.primarvard@regiondalarna.se

Dina rättigheter som patient

Patientnämnden 
Telefonnummer: 023-49 01 00
patientnamnden@regiondalarna.se

Valfrihet och vårdgaranti

Vårdlots
Telefonnummer: 023-49 03 00
vardlots.dalarna@regiondalarna.se

Juridik

Rättsavdelningen
Telefonnummer: 023-49 06 40
rattsavdelningen.landstinget@regiondalarna.se

 
Till toppen av sidan