VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Vad gäller när du söker vård i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje landsting och region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just det landstinget/regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i ditt landsting/din region.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i Region Örebro län.

Remissregler

Ibland kan du behöva en remiss för att få den vård du behöver.

Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Till de flesta mottagningar i Region Örebro län behöver du en remiss från vårdcentral eller privat allmänläkare. Det finns dock vissa mottagningar dit du kan vända dig direkt och vissa mottagningar som tar emot egen vårdbegäran. Läs mer om remissregler för specialistvårdsmottagningar i Region Örebro län.

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i ditt hemlandsting men även de remisskrav som gäller i Region Örebro län.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Vårdgarantin gäller som regel bara om du söker vård inom landstinget där du är folkbokförd. Om vården inte kan ges inom vårdgarantitiden i hemlandstinget kan du remitteras till en vårdgivare i ett annat landsting. Det är Vårdslussen inom Region Örebro län som skriver remiss för vårdgaranti.

När du själv väljer vård i något annat landsting har du som regel inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Men om du har fått en vårdgarantiremiss har du rätt till sjukreseersättning.

Patientavgifter

För att besöka en vårdcentral i Region Örebro län betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet, oavsett om den är landstingsdriven eller privat. Regler finns för högkostnadsskydd för besök och för sjukresor.

 Läs mer om patientavgifter i Region Örebro län.

Här kan du få svar på dina frågor

Vårdslussen

Vårdslussen inom Region Örebro län kan bland annat svara på frågor om patientlagen, om val av vård i andra landsting, vårdgaranti och remissregler.

Kontakta Vårdslussen via telefon eller E-tjänst.

Mer information

Läs mer om patientlagen.

 
Till toppen av sidan