Vården i Örebro län

Vad gäller när du söker vård i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Örebro län.

Vad finns det för vård?

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Här finns information om att välja vårdcentral och hur du söker specialistvårdsmottagning i Region Örebro län.

Allmän information om att välja vårdmottagning med information på flera språk: Välja vårdmottagning.

Remissregler

Till de flesta specialistvårdsmottagningar i Region Örebro län behöver du en remiss från vårdcentral, privat allmänläkare eller skriva en egen vårdbegäran. Här kan du läsa mer om hur du söker specialistvård i Region Örebro län.

Om du är folkbokförd i något annan region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i din hemregion men även de remisskrav som gäller i Region Örebro län.

Du behöver ingen remiss för att komma till en vårdcentral eller en akutmottagning.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Vårdgarantin gäller som regel bara om du söker vård inom den region där du är folkbokförd. Om vården inte kan ges inom vårdgarantitiden i hemregionen kan du remitteras till en vårdgivare i annan region. Kontakta Vårdgarantienheten inom Region Örebro län för remiss.

När du själv väljer vård i någon annan region har du som regel inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Men om du har fått en vårdgarantiremiss har du rätt till sjukreseersättning.

Patientavgifter

För att besöka en vårdcentral i Region Örebro län betalar du en patientavgift som är densamma för alla vårdcentraler i länet, oavsett om den är i regionens regi eller privat. Regler finns för högkostnadsskydd för besök och för sjukresor.

 Läs mer om patientavgifter i Region Örebro län.

Här kan du få svar på dina frågor

Vårdgarantienheten

Vårdgarantienheten inom Region Örebro län kan bland annat svara på frågor om val av vård i andra regioner, vårdgaranti och remissregler.

Kontakta Vårdgarantienheten via telefon eller e-tjänst.

Mer information

Läs mer om patientlagen.

Till toppen av sidan