VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND

Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du viktig information kring vården i Västernorrland. Du kan läsa om vårdgaranti, patientavgifter och remissregler. Du får även veta hur du kommer i kontakt med Vårdval Västernorrland.

Här kan du se vad som gäller i ditt landsting/din region.
Med öppen specialiserad vård menas vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.

Vad finns det för vård?

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte.

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i Region Västernorrland.

Remissregler

I Region Västernorrland krävs ingen remiss vilket innebär att du som patient själv kan söka vård vid vård-/hälsocentral eller specialistmottagning.

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i den egna regionen där du är folkbokförd. Om du själv söker dig till annan region så upphör vårdgaratin att gälla.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården .
Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Har du allmänna frågor om vårdgarantin i Region Västernorrland kan du skicka e-post till vardgaranti@rvn.se . Har du frågor som rör just din specifika behandling vänder du dig till den klinik det berör.

Vill du veta mer om tillgänglig vård i landet kan du besöka Sveriges Kommuner och Landstings väntetidsdatabas.

Patientavgifter

Här kan du läsa vilka avgifterna är för besök på hälso-/vårdcentral, vad det kostar att vårdas på sjukhus eller andra mottagningar samt övriga avgifter.

Betala med kort

I första hand önskar vi att du betalar för ditt besök med ett betalkort. Det är ett både bra och enkelt sätt att betala. Samtidigt som du bidrar till att underlätta vårt arbete ökar du också säkerheten för våra medarbetare.

Betalning kan ske med de vanligast förekommande betalkorten, som exempelvis VISA och MasterCard.

Vill du veta mer om hur det fungerar och hur du gör för att skaffa dig ett eget betalkort? Kontakta din bank så får du hjälp.

Betala med faktura

Du som av någon anledning inte vill eller kan betala med kort kommer att faktureras. Vid fakturering tillkommer ingen administrativ avgift.

Notera att vi  inte skickar ut någon betalningspåminnelse. Ärendet går istället direkt till inkasso. Var därför noga med att betala fakturan i god tid innan förfallodagen.

Följande vård är avgiftsfri inom Region Västernorrland:

 • Barn och ungdom till och med 19 år
 • Besök vid barnavårds- och mödravårdscentraler
 • Besök vid ungdomsmottagningar
 • Antabusbehandling
 • Mammografi
 • Avgiftsfri vård för 85-åringar och äldre

Olika avgifter i olika regioner och kommuner

Regioner och kommuner kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter man ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landsting/regionerna. Om man behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om man är under 20 år.

Nedanstående ungefärliga avgifter gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting. När man är inlagd på sjukhus betalar man en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.

Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.

En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om man har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.

Avgifter vid läkarbesök

Kontantfri hälso- och sjukvård innebär att du som patient måste betala hälso- och sjukvårdstjänster med betal- och kreditkort eller faktura.

I första hand bör betalning ske med betal- eller kreditkort och i andra hand faktura. Den administrativa avgiften på 50 kr som tidigare tillkommit på fakturan har nu tagits bort.

Vårdcentraler

 • Dagtid 200 kr
 • Jourtid 300 kr
 • Hembesök dagtid 250 kr
 • Hembesök jourtid 350 kr

Sjukhus

 • Akuta besök på mottagning utan remiss  200 kr
 • Akuta besök med remiss från vård-/hälsocentral samma dag  0 kr
 • Akuta besök på akutmottagning 400 kr
 • Akuta besök med remiss  200 kr
 • Akuta besök med remiss från specialist 0 kr
 • Besök vid röntgen och lab  0 kr
 • Besök vid vuxenhabilitering 200 kr
 • PK-prov  0 kr
 • Övriga besök 200 kr

Avgifter vid vård på sjukhus

 • Patienter över 20 år (100 kr/dag)
 • Barn och ungdomar under 20 år  (0 kr)
 • Sällskapsavgift (till exempel Pappor på BB) 240 kr/dag

Kostavgift för sällskap är 58 kronor per måltid.
Den dag som du skrivs ut behöver du inte betala avgift.

Personer med en bruttoinkomst som ligger under 7 100 kr/mån har möjlighet att ansöka om nedsatt vårdavgift.

Blankett att fylla i och skriva ut samt skicka in till följande adress: 
Ekonomiserviceenheten
Norrmalmsgatan 2
852 34 Sundsvall

Ansökan om nedsättning av vårdavgift 2019-06.docx

Vård av annan än läkare

Vårdcentral

 • Besök hos distriktssköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, dietist, logoped och optiker
  (200 kr)
 • Telefonrecept av distriktssköterska eller barnmorska  (80 kr)

Sjukhus

 • Besök hos arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, audionom, hörselpedagog, psykolog, dietist och kurator och optiker
  (200 kr)
 • Besök vid vuxenhabiliteringen  (200 kr)
 • Hembesök av annan än läkare   (0 kr )
 • Remissbesök till röntgen- och laboratorieundersökningar  (0 kr)
 • P-spruta injicerad av hälso-och sjukvårdspersonal (ej läkare)  (200 kr)
 • Kostnad för webb-/databaserad KBT-behandling vid psykiska besvär (engångsbelopp)  (350 kr)

Vaccinationer

 • Stickkostnad på sjukhusklinik/specialistklinik eller hälso-/vårdcentral/primärvården  (200 kr)

Vid varje vaccinationstillfälle uttas en stickavgift på 200 kronor oavsett antal vacciner som ges vid tillfället. Självkostnadspris för vaccin/vaccinerna och material tillkommer. I avgiften ingår rådgivning och i förekommande fall recept.

Avgiften är inte frikortsgrundande och frikort gäller inte.


TBE-vaccination (fästingburen vaccin)

Vuxen 165 kr
Barn   155 kr

Influensavaccin för personer och ej riskgrupp

Influensavaccinationer för personer som ej tillhör riskgrupper   244 kr

Influensavaccinationer för personer över 65 år samt för riskgrupper  (stickkostnad ingår) 70 kr
Personer som får vård via hemsjukvården eller i särskilt boende betalar 0 kr i avgift.

Vaccin mot Pneumokockinfektion till riskgrupp (stickkostnad ingår) 219 kr)

Influensavaccinationer för personer över 65 år eller födda 1948 eller tidigare samt för riskgrupper  70 kr

Vaccin mot Pneumoccinfektion till riskgrupp
219 kr för Pneumovax och 520 kr för Prevenar 13

Hälsokontroller

Gynekologiskt cellprov  0 kr
Mammografiscreening   0 kr
Bukaortaaneurysm screening 150 kr  

Österåsens hälsohem

Egenavgift  4 200 kr för vistelse på Hälsohemmet Österåsen

Här kan du få svar på dina frågor

Prata med hälso-och vårdpersonalen eller läs mer om dina rättigheter i artikeln om patientlagen.

Om du har frågor om vårdval går det bra att kontakta Vårdval Västernorrland på telefonnummer: 0200-120 789

Till toppen av sidan