Vården i Västernorrland

Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du viktig information kring vården i Västernorrland. Du kan läsa om vårdgaranti, patientavgifter och remissregler. Du får även veta hur du kommer i kontakt med Vårdval Västernorrland.

Här kan du se vad som gäller i din region.
Med öppen specialiserad vård menas vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.

Vad finns det för vård?

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdmottagning i Region Västernorrland.

Digital vård via 1177 direkt Västernorrland

Om du vill välja digital vård så går det bra att chatta med 1177 direkt Västernorrland.

Mer information om hur du gör hittar du på sidan 1177 direkt

Remissregler

I Region Västernorrland finns remisskrav till ett par mottagningar, i övrigt krävs ingen remiss vilket innebär att du själv kan söka vård vid vård-hälsocentral eller specialistmottagning.

Se mer information under Välja öppen specialistvård i Västernorrland

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i den egna regionen där du är folkbokförd. Om det är kö till den mottagning där du har ditt medicinska vårdbehov så prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården.
Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Har du allmänna frågor om vårdgarantin i Region Västernorrland kan du skicka e-post till vardgaranti@rvn.se. Har du frågor som rör just din specifika behandling vänder du dig till den klinik det berör.

Vill du veta mer om tillgänglig vård i landet kan du besöka Sveriges Kommuner och regioners väntetidsdatabas.

Patientavgifter

Du kan läsa vilka avgifterna är på besök på hälso-/vårdcentral, vad det kostar att vårdas på sjukhus eller andra mottagningar samt övriga avgifter under Patientavgifter och högkostnadsskydd

Här kan du få svar på dina frågor

Prata med hälso-och vårdpersonalen eller läs mer om dina rättigheter i artikeln om patientlagen. Det går även bra att maila till vardval.vasternorrland@rvn.se

Kontakta oss

Vårdval Västernorrland

 

 

Till toppen av sidan