Vården i Västernorrland

Vad gäller när du söker vård i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du viktig information kring vården i Västernorrland. Du kan läsa om vårdgaranti, patientavgifter och remissregler. Du får även veta hur du kommer i kontakt med Vårdval Västernorrland.

Här kan du se vad som gäller i din region.
Med öppen specialiserad vård menas vård som ges på sjukhus utan att man behöver läggas in.

Till toppen av sidan