Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Jönköpings län?

Innehållet gäller Jönköpings län

Det går att söka öppen vård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Jönköpings län.

Här finns information om att välja vårdcentral och att välja specialistvårdsmottagning i Region Jönköpings län. Öppen specialistvård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Remissregler

I Region Jönköpings län krävs ingen remiss inom den specialiserade vården. Du kan själv kontakta en mottagning eller skicka in ett brev, en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss), där du beskriver dina besvär. 

Det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör vilken vård och var du får vården. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Hur länge måste jag vänta?

I Jönköpings län erbjuds du en besökstid för bedömning av ditt hälsotillstånd på vårdcentral inom 3 dagar. 

Om du får en remiss eller själv söker till den specialiserade vården erbjuds du, om möjligt, tid inom 60 dagar.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

Patientavgifter

Här hittar du de patientavgifter som gäller i Region Jönköpings län.

Studentmedverkan vid vårdbesök

Region Jönköpings län utbildar hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär att du kan tillfrågas om att en student deltar vid ditt besök.

Här kan du få svar på dina frågor

Har du frågor om patientlagen och hur den tillämpas? Kontakta 1177 i Jönköpings län. Redaktionen förmedlar din fråga till den som bäst kan svara.

Till toppen av sidan