HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I GÄVLEBORG

Vad gäller när du söker vård i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Gävleborg.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja hälsocentral och specialistvårdsmottagning i Region Gävleborg.

Remissregler

För öppenvård i Region Gävleborg krävs ingen remiss men till viss specialistvård kan remiss behövas. Som patient har du möjlighet att lämna in en egen vårdbegäran till specialistvård. Man behöver inte ha en remiss för att vända sig till en hälsocentral eller en akutmottagning.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Inom primärvården gäller vårdgarantin kontakt och läkarbesök. Garantin innebär att du ska få läkarbesök inom sju dagar för förstabesök för din åkomma.

Om du själv söker dig till annan region för vård så upphör vårdgarantin att gälla.

Patientavgifter

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av region- och kommunalskatter. En mindre avgift tas oftast ut för vården men vissa delar är helt avgiftsfri. Det finns även olika regler för vuxna respektive barn och ungdomar. Du kan läsa mer om avgifter och regler om avgifter inom olika verksamheter inom Region Gävleborg på sidan om patientavgifter.

Vad gäller vid val av hälsocentral om du bor i ett annat län än Gävleborg?

I Gävleborg har du som patient rätt att välja vilken hälsocentral du vill tillhöra. Detta kallas ofta för att "lista" sig. Du kan ofta också välja en fast läkarkontakt. Listning vid hälsocentral görs genom att ta kontakt med den hälsocentral du vill lista dig på alternativt ta kontakt med hälsovalskontoret.

Listningen gäller från den första dagen nästkommande månad men du är naturligtvis välkommen att besöka hälsocentralen tidigare vid behov.

Vad ingår i hälsoval?

Läs mer om information om vad som ingår i Hälsoval Gävleborgs uppdrag.

Hur listar jag om mig?

När en utomlänsperson önskar att lista om sig så meddelas hälsovalskontoret. Lista på vilka hälsocentraler som finns i Gävleborg hittar du på Hälsoval Gävleborg.

Här kan du få svar på dina frågor

Om du har frågor om dina valmöjligheter i vården, funderingar om dina rättigheter som patient eller om vårdgarantin och väntetider till olika vårdgivare i landet vänder du dig till vårdvägvisarna.

Vårdvägvisaren kan hjälpa dig att hitta till rätt vårdgivare, att hitta vårdgivare med de kortaste väntetiderna, att hitta mer kunskap om din sjukdom och behandling, att hantera möten i vården, att hitta passande patient- och handikapporganisation och att lotsa vidare till rätt person eller instans.

Till toppen av sidan