Vården i Blekinge

Vad gäller när du söker vård i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i din region.

Bemötande

Enligt den etiska principen om människors lika värde har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Det gäller både om du är patient eller närstående.

I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående visar vårdpersonalen respekt.

Val av behandlare

Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Ditt medicinska tillstånd avgör vilka medarbetare som ska behandla dig.

Som patient kan du framföra önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal. Vården kan däremot inte vara organiserad med hänsyn till alla önskemål om behandlarens egenskaper. Du har till exempel inte rätt att ställa krav på att bli behandlad av personal av ett visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande. Däremot kan du alltid tacka nej till vården som erbjuds, och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål. Om du ställer diskriminerande krav eller på ett kränkande eller diskriminerade sätt nekar behandling av viss personal anses du tacka nej till erbjuden vård.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja vårdcentral och specialistvårdsmottagning i Region Blekinge.

Remissregler

Ibland kan du behöva en remiss för att få den vård du behöver. Det krävs ingen remiss för att söka öppenvård vid Blekingesjukhuset. 

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid. Vårdgarantin gäller i hemregionen, men inte när man söker vård i en annan region.

Om vi i Region Blekinge inte klarar av att ge dig tid för besök eller behandling inom tiderna för vårdgarantin är vi skyldiga att aktivt lotsa dig vidare till en annan vårdgivare så nära hemorten som möjligt, inom eller utanför Blekinge, som har möjlighet att ge dig vård inom garantitiden. Är du akut eller svårt sjuk eller skadad får du givetvis hjälp omedelbart. Annars gäller följande tidsramar:

  • Söker du hjälp hos exempelvis vård­centralen eller sjukvårdsrådgivningen ska du få kontakt samma dag. Det innebär att du ska kunna nå din mottagning eller vårdcentral per telefon eller genom besök. 
  • Du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal på vårdcentral inom tre dagar, om du behöver det. Det kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.
  • Om du efter medicinsk bedömning behöver besöka sjukhusets eller psyk­iatrins mottagningar ska du få tid för besök så snart som möjligt, men alltid senast 90 dagar efter det att läkaren beslutat om remiss till sjukhuset eller psykiatrin. Det gäller även om du sökt vård utan remiss.
  • Om du och din läkare vid ditt besök är överens om att du behöver få behandling, till exempel en operation, ska du få tid för det så snart som möjligt men senast inom 90 dagar.Undersökningar (till exempel röntgenundersökningar) och utredningar inför ett läkarbesök eller en behandling omfattas inte av vårdgarantin.
  • För barn och ungdomar med psykisk ohälsa gäller förstärkt vårdgaranti. Det betyder att om du efter medicinsk bedömning får remiss till barn- och ungdomspsykiatrin eller om du själv söker vård utan remiss, ska du få tid för ett första besök snarast möjligt men senast inom 30 dagar. Skulle det därefter finnas behov av fördjupad utredning eller behandling ska du få tid för det så snart som möjligt men senast inom 30 dagar.

Patientavgifter

Specifika avgifter för hälso- och sjukvården i Blekinge finns på sidan Patientavgifter i Blekinge som du hittar via länken nedan.

Här kan du få svar på dina frågor

Om du vill veta mer om vad som gäller inom Region Blekinge kan du läsa broschyren Patientguiden som finns i alla våra väntrum och i centralkassan. Den innehåller viktig information som du som invånare eller patient kan behöva veta. Du kan också beställa hem  Patientguiden utan kostnad genom att ringa växeln på telefonnummer 0455-73 10 00. Patientguiden finns även på engelska som en artikel här på 1177.se.


Till toppen av sidan