ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja hälsocentral och mottagning inom den öppna specialiserade vården i Region Jämtland Härjedalen.

Remissregler

För att söka vård på hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen krävs ingen remiss.

När det gäller öppen specialiserad vård kan du antingen få en remiss via läkare eller skicka in en Egen vårdbegäran. Öppen specialiserad vård är vård som ges på sjukhus, men som inte kräver att du blir inlagd på en avdelning.

Det är viktigt att komma ihåg att en Egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran bedöms på likvärdigt sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till en hälsocentral (i primärvården) eller får råd om egenvård.  

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Om du väntar på en kallelse för besök eller åtgärd och har frågor om vårdgarantin i just ditt fall, så ska du vända du dig till den hälsocentral eller mottagning som du har haft kontakt med.

Om du har allmänna, generella, frågor om vårdgaranti så kan du också mejla till vardgarantin@regionjh.se

Patientavgifter

Här kan du läsa vilka patientavgifter som gäller i Region Jämtland Härjedalen. Om du söker vård  i Jämtland Härjedalen men är folkbokförd i något annat län, så får du själv betala resor och uppehälle.

Här kan du få svar på dina frågor

Först och främst ska du vända dig till den hälsocentral eller mottagning där du vill söka vård. Får du inte svar på dina frågor där, så kan du kontakta:.

Vårdgaranti och väntetider: 
Skicka e-post till vardgarantin@regionjh.se

Hälsoval/vårdval: 
Hälsovalskansliet, 063-14 24 00 eller skicka e-post till halsoval@regionjh.se

Om du inte är nöjd med vården: 
Vänd dig till Patientnämnden i Jämtland Härjedalen.

Till toppen av sidan