Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Det går att söka öppenvård över hela landet. Varje region har sina egna bestämmelser som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Region Jämtland Härjedalen.

Vad finns det för vård?

Här finns information om att välja hälsocentral och mottagning inom den öppna specialiserade vården i Region Jämtland Härjedalen.

Remissregler

För att söka vård på hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen krävs ingen remiss.

För att söka öppen specialiserad vård kan du antingen få en remiss via läkare eller skicka in en Egen vårdbegäran. Här kan du läsa om hur det går till: Egen vårdbegäran i Jämtland Härjedalen. Öppen specialiserad vård är vård som ges på sjukhus, men som inte kräver att du blir inlagd på en avdelning.

Det är viktigt att komma ihåg att en Egen vårdbegäran inte betyder att du har rätt att få specialistvård. En Egen vårdbegäran blir bedömd på likvärdigt sätt som en remiss från en läkare. Den mottagning eller enhet som tar emot remissen gör en medicinsk bedömning och avgör ditt behov av vård. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till en hälsocentral, att du får råd om egenvård eller får en tid inbokad för besök inom den specialiserade vården.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården, och då vård på hälsocentraler (primärvård). Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som det är bedömt att du behöver. Här kan du läsa mer om vad som gäller inom vårdgaranti.

Om du har frågor om din vårdgaranti i ett specifikt ärende så ska du ta kontakt med den mottagning som du står på kö för att få komma till.
 
Har du allmänna frågor om vårdgaranti och fritt vårdval så kan du skicka ett mejl till vardgarantin@regionjh.se. Då svarar en tillgänglighetssamordnare. 

Patientavgifter

Här kan du läsa vilka patientavgifter som gäller i Region Jämtland Härjedalen. Om du söker vård  i Jämtland Härjedalen men är folkbokförd i något annat län, så får du själv betala resor och uppehälle.

Här kan du få svar på dina frågor

Vänd dig direkt till den hälsocentral eller mottagning där du vill söka vård. 

Hälsoval/vårdval – endast för generella frågor som berör hälsocentraler inom Region Jämtland Härjedalen: 
Hälsovalskansliet, 063-14 24 00 eller skicka e-post till halsoval@regionjh.se

Om du inte är nöjd med vården: 
Vänd dig till Patientnämnden i Jämtland Härjedalen.

Till toppen av sidan