Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje landsting och region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i din region.

Vad finns det för vård?

Följ länkarna nedan för att läsa vilka möjligheter som finns i Region Västmanland:

Välja vårdcentral

Välja specialistvårdsmottagning

Remissregler

I Västmanland krävs endast remiss från specialistpsykiatrin vid neuropsykiatriska utredningar. I alla andra fall kan du som patient själv kan söka vård på en specialistvårdsmottagning.

För att du ska få rätt hjälp utifrån dina behov är det ändå alltid bra om du först vänder dig till din vårdcentral.

Egen vårdbegäran

Om du själv vill kontakta en specialistvårdsmottagning gör du en egen vårdbegäran, ibland kallad en egenremiss. Det finns ett formulär där du får svara på frågor om hur du mår och vilka vanor du har.

Du kan göra en egen vårdbegäran på tre olika sätt:

  • Logga in på www.1177.se för att använda e-tjänsterna. Du behöver en e-legitimation.
  • Du kan skicka in en pappersblankett som du får från den specialistmottagning du vill besöka. Du hittar kontaktuppgifter till respektive mottagning genom sökfunktionen Hitta vård.
  • Du kan ringa den specialistmottagning som du vill besöka.

 

Bedöms som en läkarremiss

Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är specialistvårdsmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du kan hänvisas till egenvård, till din vårdcentral eller till specialistvård. 

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att du ska få göra ditt besök och få vård inom en viss tid.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan