Att välja vårdmottagning

Vad gäller när du söker vård i Östergötland?

Innehållet gäller Östergötland

Öppen specialistvård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus. Det går att söka öppen vård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Östergötland län.

Remissregler

I Region Östergötland krävs ingen remiss från en vårdgivare för att söka den specialiserade öppenvården. Du kan själv kontakta en mottagning för mer information eller skicka in ett brev, en så kallad egenremiss där du beskriver dina besvär.

Det är viktigt att komma ihåg att en egenremiss inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. En egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör vilken vård och på vilken vårdnivå den ska ges. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Hur länge måste jag vänta?

I Östergötland erbjuds du en besökstid för bedömning av ditt hälsotillstånd på vårdcentral och andra verksamheter inom primärvården inom 3 dagar.

Om du får en remiss eller själv söker till den specialiserade vården erbjuds du, om möjligt, tid inom 60 dagar.

Vårdgaranti anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver.

Patientavgifter

Här hittar du de patientavgifter som gäller i Region Östergötland.

Här kan du få svar på dina frågor

Har du frågor om patientlagen och hur den tillämpas? Läs mer om patientlagen här eller kontakta vårdlotsen.

Till toppen av sidan