Så fungerar vården

Vården i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Om du blir sjuk eller skadar dig är du alltid välkommen till Region Kronoberg. För att få råd om vård, ring 1177.

Vården i Kronoberg

Visa innehåll som:
Sök vård i Kronoberg

Om du blir sjuk eller skadar dig är du alltid välkommen till Region Kronoberg. På den här sidan kan du läsa om var du ska vända dig för att söka vård.

Patientavgifter i Kronoberg

Här finns information om patientavgifter på mottagning, vid vaccination med mera. Det finns också information om högkostnadsskydd och mycket annat.

Sjukresor i Kronoberg

Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet. Ersättningen motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd och tillgången till allmänna kommunikationer. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg och privatbil.

Sök vård för psykisk ohälsa i Kronoberg

Den här texten riktar sig till dig som är vuxen och behöver söka vård för att du mår psykiskt dåligt. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Ringa till vården i Kronoberg

Våra vårdcentraler och en del mottagningar använder ett automatiskt telefonsvarsystem för att minska väntetiden i telefonen. Du kan ringa till telefonsystemet under vardagar för att få en tid för uppringning.

Sjukhus i Kronoberg

I Region Kronoberg finns två sjukhus, Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö. Båda våra sjukhus är akutsjukhus. Sjukhuset i Växjö har dessutom en barnakut. På Sigfridsområdet i Växjö ligger bland annat specialistpsykiatrin, rättpsykiatriska regionkliniken och rehabkliniken.

E-tjänster i Kronoberg

Genom att logga in på 1177.se kan du nå din mottagning när du själv vill. Du kan till exempel välja vårdcentral, boka en tid direkt, avboka eller boka om en tid, förnya recept eller ställa frågor. Det finns också gemensamma tjänster som inte är knutna till någon särskild mottagning.

Provsvar klamydia i Kronoberg

Här kan du som lämnat prov för klamydia i Kronoberg söka ditt provsvar. Efter att laboratoriet fått in ditt prov tar det upp till en vecka för undersökningen att bli klar. Provsvaret på klamydia finns därefter sökbart i en månad på denna webbsida.

Provsvar salmonella/shigella i Kronoberg

Här kan du som lämnat avföringsprov för salmonella/shigella i Kronoberg söka ditt provsvar. Efter att laboratoriet fått in ditt prov tar det upp till en vecka för provsvaret att bli klart. Provsvaret finns därefter sökbart i en månad på denna webbsida.

Rättspsykiatriska regionkliniken

Här finns information till dig som har en anhörig som vårdas på Rättspsykiatriska regionkliniken, kontaktuppgifter, besöksinformation med mera.

Vi finns här för dig

Här har vi samlat information om bland annat hur du söker vård i Region Kronoberg och var du kan söka vård.

Patientkontrakt – din överenskommelse med vården

Patientkontrakt är inget skriftligt kontrakt eller avtal mellan dig och vården. Det är en möjlighet för dig och hälso- och sjukvården att jobba tillsammans för ditt bästa. Det innebär att du ska erbjudas att aktivt delta i din vårdprocess. Genom dialog mellan dig, dina närstående och vårdpersonalen gör ni det möjligt att tillsammans fatta det bästa beslutet för din vård.

Till toppen av sidan