Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till eller från vården på egen hand kan du boka en sjukresa. Det kan gälla för vård inom regionen eller inom privata verksamheter som Region Östergötland har avtal med. Nedan hittar du information om sjukresa inom Region Östergötland och när du fått remiss till annan region. Du får inte någon generell ersättning för kostnader för att ta dig till vårdbesök.

Till toppen av sidan