Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Det kan till exempel vara en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Resan sker med kollektivtrafik, tåg eller egen bil. Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från ditt planerade vårdbesök. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresa med taxi.

Allmänt om sjukresor

Här hittar du allmän information om sjukresor och vad det kostar att resa med olika färdmedel. För sjukresor inom länet kontakta Sjukreseservice: 0775-50 77 55 För sjukresor utom länet kontakta Big Travel: 040-625 08 30.

Högkostnadsskyddet är 2 400 kr/år

Sjukresa med taxi 200 kr  
Sjukresa med flyg 200 kr  

Egen bil omfattas ej av högkostnadsskyddet.
Ersättning beräknas per enkel resa med 1,85 kronor/km efter 75 km enkel resväg.

Kontaktuppgifter sjukresor i Västernorrland

För mer information om sjukresor kontakta:

Region Västernorrlands sjukresekontor för frågor om utbetalning av ersättning

Adress:
Region Västernorrland
Sjukresor
871 85 Härnösand

tel: 0611-804 02
telefontid: kl. 08.00-09.00 helgfria vardagar
E-post: sjukresor@rvn.se

Regionens resebyrå för:

  • Bokning av buss-, tåg- och flygbiljetter om du har remiss till annat län, Big Travel: tel: 040-625 08 30

Sjukreseservice

  • Om du av fysiska, psykiska och  medicinska skäl behöver resa med taxi till eller från mottagningen.

    0775-50 77 55, knappval 1+2 alternativt sjukreseservice@dintur.se

Vårdenheten ska du kontakta:

  • Om du av medicinska skäl behöver resa i taxi eller flyg i samband med att du blivit remitterad till ett annat län och därmed behöver ett intyg.

 
Din tur kundcenter för:

  • Bokning av sjukresa i taxi

Din Tur kundcenter: 0775-50 77 55, knappval 1.

Vad är en sjukresa?

Sjukresa innebär att du ansöker om ekonomiskt stöd från Region Västernorrland för dina resor till och från vårdbesök. Varje region beslutar om sina ersättningsnivåer. Inom Region Västernorrland reser du kostnadsfritt till och från vården om du reser med kollektivtrafiken.

Har jag rätt till sjukresa?

Ja, när du besöker vården för sjukvård och viss tandvård har du rätt till sjukresa med buss, tåg eller egen bil.
Du kan beviljas resa med taxi utifrån ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd. Kontakta sjukreseservice på 0775-50 77 55 för bedömning.

Du ska ansöka om ersättning inom 12 månader från genomförd resa för att beviljas ersättning.

När har du inte rätt till sjukresa

När du besöker vården för en hälsokontroll ersätts inte resan. Detta innebär att när du får en kallelse till aortascreening, mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccination, mödra- eller barnhälsovård och egenträning så kan du inte söka ersättning. Samma sak gäller när du får erbjudande om patientutbildning, tid till privat optiker, eller frisörsalong för utprovning av peruk eller toupé. Besök på apotek räknas inte heller som sjukresa.

Hur får jag resa?

I första hand med buss eller tåg. Egen bil får också användas.
Om ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd kräver kan du få åka taxi eller flyg. I dessa fall tar du kontakt med centrala bedömningsfunktionen i Ånge på 0775-50 77 55 eller via mail sjukreseservice@dintur.se. När det gäller vård utanför Västernorrlands län tar du kontakt med mottagningen som skrivit remissen. 

Buss och tåg inom länet

När du reser med buss eller tåg ersätter Region Västernorrland hela biljettkostnaden. Vid buss- eller tågresa inom länet köper du din biljett själv och skickar sedan biljetterna tillsammans med vårdkvitto eller kallelsen till sjukresekontoret. Dina inskickade biljetter ger ersättning.

Egen bil

När du reser med egen bil får du ersättning med 1,85 kronor per kilometer med avdrag för 75 kilometer enkel resväg. Det innebär att ersättning utgår när resan (enkel väg) är längre än 75 kilometer. Parkeringsavgifter och andra avgifter ersätts inte.

Exempel på sjukresa med egen bil mellan hemmet och sjukhuset tur och retur

Avstånd enkel resa är 120 km. 
Ersättning: 2x120 km à 1,85 = 444 kr

Avdrag 2 x 75 km à 1,85 kronor = 277.50 kr.
Ersättning: 444 – 277,50 = 166.50 kr.
Din ersättning blir då 166.50 kr. 

Vid kombination av resa med egen/privat bil till närmaste anslutningspunkt för kollektivtrafik ersätts hela resan med egen bil.

Taxi-om du har medicinska skäl

Sjukresa görs normalt med buss, tåg eller egen bil. När du inte kan resa med buss, tåg eller egen bil görs en bedömning utifrån ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd om resa med taxi. 

För att kunna resa med taxi ringer du sjukreseservice i Ånge på 0775-50 77 55 eller tar kontakt via mail på sjukreseservice@dintur.se, du får svara på några frågor och en bedömning görs om en taxiresa beviljas.

Sjukresa med taxi har en egenavgift på 200 kronor och den betalar du direkt till taxichauffören. 

Är du färdtjänstberättigad har du automatiskt rätt till sjukresa i taxi. Beställ din sjukresa med taxi hos Din Turs kundcenter senast två vardagar före resan. 

Tåg och flyg utanför Västernorrland

Har du fått remiss från vårdenhet inom Region Västernorrland till annan region så bokar Region Västernorrlands resebyrå din buss-, tåg- eller flygresa. För att resa med flyg krävs ett särskilt intyg från remitterande vårdenhet.

Telefonnummer: Resebyrån Big Travel 040-625 08 30.

Vart kan jag resa?

Inom länet

Ersättning lämnas för resa till sjukhus eller till närmaste hälso- eller vårdcentral samt tandvårdsmottagning.

Utom länet                         

Ersättning för resa till annan region lämnas endast om du remitterats dit. Detta gäller inte vid remiss grundad på ditt eget önskemål, så kallad egen vårdbegäran.

Hur gör jag för att få ersättning?

Har du rest med kollektivtrafiken eller egen bil så sparar du vårdkvittot eller kallelsen från ditt vårdbesök. 

Du ansöker om reseersättning genom att skicka in ditt vårdkvitto alternativt kallelsen tillsammans med eventuella biljetter. 

Allt skickas till regionens sjukresekontor. Ingen särskild blankett behövs för att ansöka om ersättning.

OBS! Ersättningen betalas för sträckan till den närmaste hälso/vårdcentralen. Vid ett val av annan hälso/vårdcentral lämnas ingen ersättning.

Vid utbetalning till bankkonto lämnas ingen avisering. Belopp under 50 kronor betalas inte ut.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av resebidrag från Region Västernorrland görs av Swedbank. Det innebär följande:

  • Har du ett konto i Swedbank så sätts pengarna in på ditt konto utan att du själv behöver göra något.
  • Har du inte något konto i Swedbank får du en avi med posten.
  • Du som har en annan bank kan anmäla ditt kontonummer till Swedbank. Kontakta din bank eller gör din kontoanmälan på Swedbanks webbplats.

Lägre belopp än 50 kronor betalas ut en gång per år, vid årsskiftet.

Högkostnadsskydd

När du inom en tolvmånadersperiod har betalat 2 400 kronor i egenavgift så kommer du upp i högkostnadsskyddet. Resterande tid av perioden betalar du då ingen egenavgift. Perioden räknas från första resdagen.

Ansök om ersättning inom 12 månader från genomförd resa för att erhålla ersättningen.

Vad kostar det?

Egenavgift vid olika färdsätt (enkel resa):

Buss 0 kronor

Tåg 0 kronor

Specialfordon/sjukreselinje 200 kronor

Taxi 200 kronor

Flyg 200 kronor

Följeslagare

Om du är i behov av följeslagare på resan betalar regionen resan även för följeslagaren.

Du kontaktar då sjukreseservice på 0775-50 77 55 alternativt via mail sjukreseservice@dintur.se där en handläggare gör en bedömning och hjälper dig.

Följeslagaren betalar ingen egenavgift.

Till toppen av sidan