Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

För sjukresor inom länet, kontakta Sjukreseservice: 0690-76 40 80. För sjukresor utom länet, kontakta Big Travel: 040-625 08 30.

Följande riktlinjer gäller från och med 13 januari patienter som har behov av sjukresa i regionen enligt nedan med anledning av den ökande smittspridningen:

  • Samordning av sjukresenärer begränsas till maximalt två personer för normalstora personbilsfordon och maximalt fyra personer i större multifordon.
  • Passagerare ska placeras åtskilda med mellanrum. Passagerare i framsätet tillåts ej. 
  • Dialyspatienter samordnas endast med andra dialyspatienter.
  • Undantag från passagerarbegränsningar kan göras om det finns risk för patientsäkerheten på grund av långa väntetider.
  • Munskydd klass IIR rekommenderas för såväl förare som resenärer under hela resan.

En omprövning av vad som gäller kommer att göras från och med 1 mars, utifrån behov och hur det fortlöpande ser ut med smittspridningen av covid-19 i vår region.

 

Som patient har du alltid möjlighet att boka din resa själv och ansöka om ersättning i efterhand. Du behöver då skicka in ett underlag från besöket, till exempel en kallelse eller ett besökskvitto, samt kvitton/biljetter för tåget. Detta, tillsammans med kontouppgifter för utbetalning kan skickas till Region Västernorrland via e-post, eller via vanlig post, efter att besöket genomförts.

E-postadress för inlämning av kvitton:
sjukresor@rvn.se

Postadress:
Region Västernorrland
Sjukresor
871 85 Härnösand

Telefonnummer till Big Travel: 040-625 08 30

Till toppen av sidan