SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Sjukresa innebär att du ansöker om ekonomiskt stöd från Region Västernorrland för dina resor till och från vårdbesök. Varje region beslutar om sina ersättningsnivåer. Inom Region Västernorrland reser du kostnadsfritt till och från vården om du reser med kollektivtrafiken.

Högkostnadsskyddet är 1 650 kr/år.
Sjukresa med bil  100 kr
Sjukresa med taxi 100 kr
Sjukresa med flyg 100 kr

 

Vad är en sjukresa?

Sjukresa innebär att du ansöker om ekonomiskt stöd från Region Västernorrland för dina resor till och från vårdbesök. Varje region beslutar om sina ersättningsnivåer. Inom Region Västernorrland reser du kostnadsfritt till och från vården om du reser med kollektivtrafiken.

Har jag rätt till sjukresa?

Ja, när du besöker vården för sjukvård och viss tandvård har du rätt till sjukresa med buss, tåg eller egen bil.
Har du medicinska behov kan du beviljas sjukresa med taxi.

När har du inte rätt till sjukresa

När du besöker vården för en hälsokontroll ersätts inte resan. Detta innebär att när du får en kallelse till aortascreening, mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccination, mödra- eller barnhälsovård och egenträning så kan du inte söka ersättning. Samma sak gäller när en du får erbjudande om patientutbildning, tid till privat optiker, eller frisörsalong för utprovning av peruk eller toupé. Hur får jag resa?

I första hand med buss eller tåg. Egen bil får också användas.
Om ditt medicinska tillstånd kräver kan du få åka taxi eller flyg. I dessa fall krävs intyg i förväg från behandlande enhet  både vid in- och hemresa.

Buss och tåg inom länet

När du reser med buss eller tåg ersätter Region Västernorrland hela biljettkostnaden. Vid buss- eller tågresa inom länet köper du din biljett själv och skickar sedan biljetterna tillsammans med Reseräkning för sjukresa eller vårdkvitto till sjukresekontoret. Dina inskickade biljetter ger ersättning.

Egen bil

När du reser med egen bil får du ersättning med 1 krona per kilometer med avdrag för egenavgiften som är 100 kronor per enkelresa. Det innebär att ersättning utgår när resan (enkel väg) är längre än 100 kilometer. Parkeringsavgifter och andra avgifter ersätts inte.

Exempel på sjukresa med egen bil mellan hemmet och sjukhuset tur och retur

Avstånd enkel resa är 120 km.
Ersättning = 2 x 120 km à 1 krona = 240 kr.
Avgår två egenavgifter à 100 kr = 200 kr.
240-200 kr=40 kr
Din ersättning blir då 40 kr.

Taxi-om du har medicinska skäl

Sjukresa görs normalt med buss, tåg eller egen bil. Endast om du har medicinska skäl och inte kan resa på annat sätt beviljas du resa med taxi. Observera att vårdgivaren ska intyga behovet av taxi innan resan. 

Sjukresa med taxi har en egenavgift på 100 kronor och den betalar du direkt till taxichauffören. Beställ din sjukresa med taxi hos Din Turs kundcenter senast två vardagar före resan. Är du färdtjänstberättigad har du automatiskt rätt till sjukresa i taxi.

Tåg och flyg utanför Västernorrland

Har du fått remiss från vårdenhet inom Region Västernorrland till annan region bokar Region Västernorrlands resebyrå din buss-, tåg- eller flygresa. 
Telefonnummer: 040 – 625 08 30.

Vart kan jag resa?

Inom länet

Ersättning lämnas för resa till valfritt sjukhus eller till närmaste hälso- vårdcentral och tandvård.

Utom länet                         

Ersättning för resa till annan region lämnas endast om du remitterats dit. Detta gäller inte vid remiss grundad på ditt eget önskemål, så kallad egen vårdbegäran.

Hur gör jag för att få ersättning?

Det finns ingen blankett här på webben. I kassan kan du oftast få hjälp med detta. Har du rest med kollektivtrafiken eller egen bil så fråga efter en reseräkning i kassan vid ditt vårdbesök. 

Ansök om reseersättning genom att skicka in blanketten "Reseräkning sjukresa" eller ditt vårdkvitto tillsammans med eventuella biljetter. Allt skickas i original till regionens sjukresekontor.

OBS! Ersättningen betalas för sträckan till den närmaste Hälso/vårdcentralen. 
Vid ett val av annan Hälso/vårdcentral får jag bara sjukreseersättning för sträckan från min folkbokföringsadress till närmaste Hälso/vårdcentral.

Vid utbetalning till bankkonto lämnas ingen avisering. Belopp under 50 kronor samlas ihop och utbetalas en gång per år, vanligen i december.

Högkostnadsskydd

När du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1 650 kronor i egenavgift  kommer du upp i högkostnadsskyddet. Resterande tid av perioden betalar du då ingen egenavgift. Perioden räknas från första resdagen.

Vad kostar det?

Egenavgift vid olika färdsätt (enkel resa):

Buss 0 kr

Tåg 0 kr

Egen bil 100 kr

Specialfordon/sjukreselinje* 100 kr

Taxi*100 kr

Flyg 100 kr

* För färdtjänstberättigade gäller färdtjänsttaxan.

 

Följeslagare

Om du är i behov av följeslagare på resan betalar regionen resan även för följeslagaren.

Observera att vårdgivaren ska intyga behovet av följeslagare innan resan. Följeslagaren betalar ingen egenavgift.

Kontaktuppgifter sjukresor i Västernorrland

För mer information om sjukresor kontakta:

Region Västernorrlands sjukresekontor för frågor om utbetalning av ersättning

Adress:
Region Västernorrland
Sjukresor
871 85 Härnösand

tel: 0611-804 02
telefontid: kl. 08.00-09.00 helgfria vardagar
E-post: sjukresor@rvn.se

Regionens resebyrå för:

  • Bokning av buss-, tåg- och flygbiljetter om du har remiss till annat län, Big Travel: tel: 040-625 08 10

Vårdenheten ska du besöka:

  • Om du av medicinska skäl behöver resa i taxi och därmed behöver ett intyg.

 
Din tur beställningscentral för:

  • Frågor om din sjukresa i taxi
  • Bokning av sjukresa i taxi

Härnösand 0611-439 00

Kramfors 0612-439 00

Sollefteå 0620-439 00

Sundsvall 060-439 00

Timrå 060-439 00

Ånge 0690-439 00

Örnsköldsvik 0660-439 00

Till toppen av sidan