SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Nya riktlinjer för sjukresor gäller från och med 1 juni med anledning av covid-19. De uppdateras kontinuerligt. På denna sida hittar du först information om vad som gäller i olika situationer med anledning av covid-19. Längre ner på sidan hittar du allmän information kring sjukresor under normala förhållanden.

Sjukresa om du har covid-19

Du som har symtom på covid-19 ska:

 • Stanna hemma.
 • Begränsa dina sociala kontakter.
 • Om du har ett bokat besök i vården ska du avboka enligt riktlinjerna på din kallelse.

Du som har symtom och behöver vård ska:

 • Kontakta din hälsocentral eller 1177. Där görs en första bedömning om du behöver besöka vården eller inte.
 • Där görs också en bedömning om vilket färdsätt du ska använda.
 • Om det är möjligt ska du använda egen bil.
 • Du får inte åka kollektivtrafik eller taxi.
 • Hälso/vårdcentralen eller 1177 gör bedömningen om vilken typ av fordon som är bäst anpassat för din situation. Det kan vara en särskild covid-19-transport eller en ambulans.
 • Om du är i akut behov av vård ringer du 112.

Sjukresa om du inte har covid-19 men tillhör riskgrupp eller saknar symtom

Du som tillhör riskgrupp men inte har symtom

Under covid-19-pandemin erbjuds alla personer som ingår i följande riskgrupper att åka sjukresa i egen taxi.

Grupper som omfattas är:

 • Alla personer över 70 år

Personer i alla åldrar med:

 • Hjärt-/kärlsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Allvarlig njursjukdom
 • Leversjukdom
 • Nedsatt immunförsvar på grund av transplantation eller medicinsk behandling

Om du tillhör någon av dessa riskgrupper så kontaktar du Sjukreseservice på telefon 0690-76 40 80 och anger att du behöver sjukresa med hänvisning till riskgrupp.

Du som varken tillhör riskgrupp eller har symtom:

 • Göra din resa till vården i första hand med kollektivtrafik eller i egen bil.
 • Sjukresa i taxi beviljas endast vid särskilda hälsoskäl (eller om du har färdtjänsttillstånd eller har fyllt 85 år). Information om detta finns i ett annat kapitel i denna artikel.
 • Om du anser dig ha rätt till sjukresa i taxi så ska du vända dig till Sjukreseservice på telefon 0690-76 40 80. Där får du ditt behov av resa bedömd och i så fall bokad.

Särskilda regler just nu för dig utan symtom

 • Max två passagerare per fordon i vanlig taxibil som placeras i baksätets yttre platser.
 • Vid resa i specialfordon som exempelvis en minibuss ska passagerare spridas så att det är cirka 1 meters avstånd mellan resenärerna.
 • Inga passagerare i framsätet. Resenärer med särskilt tillstånd om framsätesplats bedöms från fall till fall.

Aktuella symtom för covid-19 hittar du i artikeln covid-19-coronavirus

 

Transport för dig med misstänkt eller bekräftad smitta

Från och med 1 juni införs en ny form av sjuktransport med anledning av covid-19. Det är ett mellanting mellan vanlig sjuktransport och ambulans för personer som har en misstänkt eller bekräftad smitta.

 • Om du inte behöver vård under transporten och inte behöver bäras på bår ska en särskild covid-19-transport beställas. Beslutet om vilken transport som ska användas för dig fattas av din hälso/vårdcentral eller när du ringer 1177. Därefter beställer du själv din skjuts genom att ringa Sjukreseservice i Ånge på telefon 0690-76 40 29.

När du beställer transporten ska du berätta:

 • Att du har misstänkt eller bekräftad smitta.
 • Att du varit i kontakt med vården innan beställningen.
 • Du lämnar också dina person- och kontaktuppgifter/telefonnummer
 • Du berättar om du har behov av assistans eller en följeslagare på resan.
 • Du berättar också om vilken vårdinrättning som tar emot dig och deras kontaktnummer.
 • Om du behöver vård under transporten eller behöver bäras på bår i trappor så behövs en ambulans. Då är det din hälsocentral eller 1177 som gör den beställningen. Du betalar 400 kronor för transporten och då ingår även ditt vårdbesök.
 • Covid-19-transporter genomförs dygnet runt, alla dagar i veckan. Under kvällar och nätter kan du få vänta längre på din transport än under dagtid.

Om du ska beställa en covid-19-transport och ett barn ska åka med, måste du ange:

 • hur stort barnet är
 • om egen stol tas med
 • eller om fordonets Pedi-mate ska användas.

Fordonen är utrustade med en fastsättningsanordning som heter Pedi-mate som gör det möjligt för barn som väger 4,5-18 kilo att spännas fast sittande eller liggande på fordonets bår.

Väger ditt barn mer eller mindre än vad Pedi-maten klarar av får barnet åka med om medföljande person har eget babyskydd, egen framåtvänd bilbarnstol eller egen bilbälteskudde som kan användas.

Bakåtvända bilbarnstolar kan inte användas då de inte går att sätta fast på ett godkänt sätt i fordonen. Barn som behöver bakåtvänd stol behöver använda Pedi-mate.

Fordonen har inte egna babyskydd eller barnstolar på grund av att de är svåra att rengöra och därför kan orsaka smittspridning.

Information om resor i kollektivtrafiken

Länets busstrafik körs än så länge med normal turlista. Då resandet minskat så gör det att det blir lättare att hålla avståndet till andra resenärer på hållplatsen och i bussen.

En åtgärd som har införts är att framdörrarna har stängts och biljettmaskinen har flyttats till bakdörren på alla bussar. Detta för att minska risken för smittspridning via bussföraren.

När du kliver på eller av bussen är det viktigt att du bidrar till att kunna hålla avstånd. Släpp gärna av passagerare innan du själv kliver på.

Varje individ har ansvar att följa rekommendationer kring att hålla avstånd till andra människor och god handhygien. Om du har symtom på sjukdom ska du inte vistas i allmänna miljöer som bussar och busshållplatser.

Länets tågtrafik har från och med april en ny turlista med färre avgångar. Trafiken kan komma att förändras ytterligare så oavsett om du ska åka buss eller tåg så bör du läsa den senaste information på Din Turs och Norrtågs webbsidor eller i deras respektive mobilappar.

Frågor och funderingar

Om du har frågor och funderingar kring kollektivtrafik? Kontakta Din Tur på telefon 0771-100 110.

De symtom som gäller för covid-19 hittar du i artikeln coronavirus
Samtliga regler gäller tills vidare under coronapandemin.

 

Allmänt om sjukresor under normala förhållanden

Här hittar du allmän information om sjukresor och vad det kostar att resa med olika färdmedel.

Högkostnadsskyddet är 2 400 kr/år

Sjukresa med taxi 200 kr  
Sjukresa med flyg 200 kr  

Egen bil omfattas ej av högkostnadsskyddet.
Ersättning beräknas per enkel resa med 1,85 kronor/km efter 75 km enkel resväg.

 

Vad är en sjukresa?

Sjukresa innebär att du ansöker om ekonomiskt stöd från Region Västernorrland för dina resor till och från vårdbesök. Varje region beslutar om sina ersättningsnivåer. Inom Region Västernorrland reser du kostnadsfritt till och från vården om du reser med kollektivtrafiken.

Har jag rätt till sjukresa?

Ja, när du besöker vården för sjukvård och viss tandvård har du rätt till sjukresa med buss, tåg eller egen bil.
Du kan beviljas resa med taxi utifrån ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd. Kontakta sjukreseservice på 0690 – 764080 för bedömning.

När har du inte rätt till sjukresa

När du besöker vården för en hälsokontroll ersätts inte resan. Detta innebär att när du får en kallelse till aortascreening, mammografi, gynekologisk hälsokontroll, friskintyg, vaccination, mödra- eller barnhälsovård och egenträning så kan du inte söka ersättning. Samma sak gäller när en du får erbjudande om patientutbildning, tid till privat optiker, eller frisörsalong för utprovning av peruk eller toupé. 

Hur får jag resa?

I första hand med buss eller tåg. Egen bil får också användas.
Om ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd kräver kan du få åka taxi eller flyg. I dessa fall tar du kontakt med centrala bedömningsfunktionen i Ånge på 0690764080 eller via mail sjukreseservice@dintur.se. När det gäller vård utanför Västernorrlands län tar du kontakt med mottagningen som skrivit remissen. 

Buss och tåg inom länet

När du reser med buss eller tåg ersätter Region Västernorrland hela biljettkostnaden. Vid buss- eller tågresa inom länet köper du din biljett själv och skickar sedan biljetterna tillsammans med vårdkvitto eller kallelsen till sjukresekontoret. Dina inskickade biljetter ger ersättning.

Egen bil

När du reser med egen bil får du ersättning med 1,85 kronor per kilometer med avdrag för 75 kilometer enkel resväg. Det innebär att ersättning utgår när resan (enkel väg) är längre än 75 kilometer. Parkeringsavgifter och andra avgifter ersätts inte.

Exempel på sjukresa med egen bil mellan hemmet och sjukhuset tur och retur

Avstånd enkel resa är 120 km. 
Ersättning: 2x120 km à 1,85 = 444 kr

Avdrag 2 x 75 km à 1,85 kronor = 277,50 kr.
Ersättning: 444 – 277,50 = 166,50 kr)
Din ersättning blir då 166,50 kr. 

Vid kombination av resa med egen/privat bil till närmaste anslutningspunkt för kollektivtrafik ersätts hela resan med egen bil.

Taxi-om du har medicinska skäl

Sjukresa görs normalt med buss, tåg eller egen bil. När du inte kan resa med buss, tåg eller egen bil görs en bedömning utifrån ditt medicinska, fysiska och psykiska hälsotillstånd om resa med taxi. 

För att kunna resa med taxi ringer du sjukreseservice i Ånge på 0690 – 764080 eller tar kontakt via mail på sjukreseservice@dintur.se, du får svara på några frågor och en bedömning görs om en taxiresa beviljas.

Sjukresa med taxi har en egenavgift på 200 kronor och den betalar du direkt till taxichauffören. 

Är du färdtjänstberättigad har du automatiskt rätt till sjukresa i taxi. Beställ din sjukresa med taxi hos Din Turs kundcenter senast två vardagar före resan. 

Tåg och flyg utanför Västernorrland

Har du fått remiss från vårdenhet inom Region Västernorrland till annan region så bokar Region Västernorrlands resebyrå din buss-, tåg- eller flygresa. För att resa med flyg krävs ett särskilt intyg från remitterande vårdenhet.

Telefonnummer: 040 – 625 08 30

Vart kan jag resa?

Inom länet

Ersättning lämnas för resa till sjukhus eller till närmaste hälso- eller vårdcentral samt tandvårdsmottagning.

Utom länet                         

Ersättning för resa till annan region lämnas endast om du remitterats dit. Detta gäller inte vid remiss grundad på ditt eget önskemål, så kallad egen vårdbegäran.

Hur gör jag för att få ersättning?

Har du rest med kollektivtrafiken eller egen bil så sparar du vårdkvittot eller kallelsen från ditt vårdbesök. 

Du ansöker om reseersättning genom att skicka in ditt vårdkvitto alternativt kallelsen tillsammans med eventuella biljetter. Allt skickas i original till regionens sjukresekontor. Ingen särskild blankett behövs för att ansöka om ersättning.

OBS! Ersättningen betalas för sträckan till den närmaste Hälso/vårdcentralen. 
Vid ett val av annan hälso/vårdcentral lämnas ingen ersättning.

Vid utbetalning till bankkonto lämnas ingen avisering. Belopp under 50 kronor betalas inte ut.

Högkostnadsskydd

När du inom en tolvmånadersperiod har betalat 2 400 kronor i egenavgift så kommer du upp i högkostnadsskyddet. Resterande tid av perioden betalar du då ingen egenavgift. Perioden räknas från första resdagen.

Vad kostar det?

Egenavgift vid olika färdsätt (enkel resa):

Buss 0 kr

Tåg 0 kr

Specialfordon/sjukreselinje* 200 kr

Taxi*200 

Flyg 200 kr 

* För färdtjänstberättigade gäller färdtjänsttaxan.

 

Följeslagare

Om du är i behov av följeslagare på resan betalar regionen resan även för följeslagaren.

Du kontaktar då sjukreseservice på 0690 – 764080 alternativt via mail sjukreseservice@dintur.se där en handläggare gör en bedömning och hjälper dig.

Följeslagaren betalar ingen egenavgift.

Kontaktuppgifter sjukresor i Västernorrland

För mer information om sjukresor kontakta:

Region Västernorrlands sjukresekontor för frågor om utbetalning av ersättning

Adress:
Region Västernorrland
Sjukresor
871 85 Härnösand

tel: 0611-804 02
telefontid: kl. 08.00-09.00 helgfria vardagar
E-post: sjukresor@rvn.se

Regionens resebyrå för:

 • Bokning av buss-, tåg- och flygbiljetter om du har remiss till annat län, Big Travel: tel: 040-625 08 30

Sjukreseservice

 • Om du av fysiska, psykiska och  medicinska skäl behöver resa med taxi till eller från mottagningen.

  0690 - 764 080 alternativt sjukreseservice@dintur.se

Vårdenheten ska du kontakta:

 • Om du av medicinska skäl behöver resa i taxi eller flyg i samband med att du blivit remitterad till ett annat län och därmed behöver ett intyg.

 
Din tur kundcenter för:

 • Bokning av sjukresa i taxi

Härnösand 0611-439 00

Kramfors 0612-439 00

Sollefteå 0620-439 00

Sundsvall 060-439 00

Timrå 060-439 00

Ånge 0690-439 00

Örnsköldsvik 0660-439 00

Till toppen av sidan