SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Värmland

Innehållet gäller Värmland

En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik (buss och tåg) eller med servicelinjerna som går mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna.

Boka din resa till och från vården med buss, tåg, servicelinje, jumbolans eller taxi hos Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.

Egenavgift

Du får alltid betala en egenavgift som är olika beroende på vilket färdmedel du klarar av att använda. Du betalar din egenavgift via faktura i efterhand.

Här nedan ser du hur stor del av resan du står för själv vid olika färdsätt: 

Färdsätt Enkel resa
Buss 25 kronor
Tåg 25 kronor
Servicelinje, Jumbolans 25 kronor
Anslutningsresa 25 kronor
Taxi 150 kronor
Taxi till och med 19 år 30 kronor
Privat bil * 90 kronor
Privat bil till och med 19 år 30 kronor
Liggande sjuktransport 150 kronor
Flyg 200 kronor

 

Olika färdsätt

Kollektivtrafik - buss och tåg

Du kan resa tryggt och bekvämt med buss och tåg till ditt vårdbesök. Du kan boka och reservera plats på samtliga avgångar med buss och tåg hos Värmlandstrafik. En medresenär får då följa med utan kostnad. 

Värmlandstrafiks bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade. Förarna är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov. På busstationen och tågstationen i Karlstad finns trafikvärdar som hjälper dig.

Servicelinje

Varje vardag går det särskilda minibussar för sjukresor, så kallade servicelinjer, mellan sjukhusen och de större vårdcentralerna i länet. Bussarna är tillgänglighetsanpassade.

Karta och tidtabeller

Jumbolans

Jumbolansen är en buss som förutom sittande kan ta liggande och rullstolsburna patienter. Jumbolansen går från Karlstad via Örebro till Uppsala. Den stannar även i Kristinehamn och Karlskoga.

Tidtabell Jumbolans

Anslutningstaxi

Vid medicinska skäl kan du få åka taxi mellan din folkbokföringsadress och närmaste hållplats för buss, tåg, servicelinje och jumbolans.

Taxi

Taxiresor är för dig som av medicinska skäl inte klarar att åka buss eller tåg. Du som har färdtjänsttillstånd har rätt att åka enligt tillståndet.

Privat bil

Resa med privat bil ersätts om du har medicinska skäl, om du har beviljad färdtjänst eller när kollektivtrafik saknas på del av eller hela sträckan.

Flyg

Flygresa ska alltid intygas av läkare i Region Värmland. Biljetten bokas via sjukreseenheten.

Ledsagare

Behöver du hjälp på resan kan du få ta med dig en ledsagare. Om du inte har fyllt 20 år, får du ta med en förälder eller annan vuxen som ledsagare.

Ersättning

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från ett vårdbesök. Du kan få ersättning för resor till:

 • Närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där du är listad.
 • Valfritt sjukhus i länet inklusive Karlskoga lasarett.
 • Närmaste tandläkarmottagning och till tandvård vid sjukhus.
 • Högspecialiserad vård utanför länet efter remiss från verksamhet i vår region.

Du får inte ersättning för:

 • gynekologisk hälsokontroll
 • barn- och mödrahälsovård
 • företagshälsovård
 • vaccinationer
 • friskintyg
 • egenträning
 • information
 • patientutbildning

Ansökan och utbetalning

Blankett för ansökan om ersättning för sjukresa

När du har rest till vården och ska söka ersättning för din resa skickar du ifylld blankett tillsammans med eventuella tåg- och bussbiljetter till sjukreseenheten. Om du besökt privat vårdgivare, tandvård, laboratorium eller vårdgivare i annan region ska kvittot för vårdbesöket bifogas. Du kan få ersättning för en resa inom ett år från det du fick vård.

För frågor kring ansökan om ersättning och utbetalning kontakta sjukreseenheten på telefon 010–831 95 30.

Skicka din ansökan om ersättning till:
Region Värmland Kollektivtrafik
Sjukreseenheten
Lagergrens gata 7
652 14 Karlstad

Högkostnadsskydd, valfrihetsremiss och akut sjuk utanför länet

Högkostnadsskydd – för dig som har många resor

Det finns ett högkostnadsskydd för sjukresor. Det träder in när du betalat 2 250 kronor i egenavgifter inom en tolvmånadersperiod.

Remiss högspecialiserad vård utanför länet

För högspecialiserad vård utanför länet får du ersättning för resor enligt samma regler som inom länet. För buss- och tågresa får du ersättning för biljett i 2:a klass. Du bokar själv dina biljetter och ansöker om ersättning för resan i efterhand genom att använda vår blankett Ansökan om ersättning för sjukresa. Läs mer under rubriken Ansökan och utbetalning.

Valfrihetsremiss

Om du får vård utanför länet enligt så kallad valfrihetsremiss, det vill säga när du själv valt att få vård någon annanstans, får du reseersättning för resa till den närmaste vårdgivaren i länet. Om du övernattar får du själv stå för kostnaden.

Akut sjuk eller skadad när du är utanför länet

Om du blir akut sjuk eller skadad när du inte är i Värmlands län får du reseersättning från platsen där du insjuknade och till närmaste vårdgivare som kan ge nödvändig akutvård och åter. När du ska resa hem får du stå för den kostnaden själv. Om du har blivit vårdad på sjukhus utanför länet och du behöver fortsatt sjukhusvård, står Region Värmland för transporten till sjukhus i vårt län.

Lagstiftning

Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) och ändringar i lagen (SFS 2008:150) anger regionens skyldigheter för att lämna ersättning för resekostnader. Du har rätt till ersättning om du är skriven i Värmlands län eller asylsökande med giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande). Vill du ha mer information kan du kontakta sjukreseenheten.

Till toppen av sidan