Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen vid en och samma vård- eller tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod, eller till akutbesök och förlossning. För resor till vård i annan region utgår ersättning när det finns en giltig betalningsförbindelse från Region Sörmland. Ersättning utgår med 1,85/km för privat bil eller för biljettkostnaden för allmän kollektivtrafik (tåg eller buss) minus egenavgift.

Till toppen av sidan