Vården i Örebro län

Sjukresor i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du som är folkbokförd i Örebro län erbjuds kostnadsfria resor med kollektivtrafiken till och från vårdbesök. Sjukresan sker i direkt anslutning till och från vårdbesöket och din folkbokföringsadress.

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. Läs mer på Länstrafikens webbsida om Kostnadsfria resor med buss och färdtjänst till vaccinationsmottagning.

Till toppen av sidan