Vården i Örebro län

Sjukresor i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du som är folkbokförd i Örebro län erbjuds kostnadsfria resor med allmän kollektivtrafik till och från vårdbesök. Sjukresan sker i direkt anslutning till och från vårdbesöket och din folkbokföringsadress.

Kostnadsfria resor med allmän kollektivtrafik

Du kan resa kostnadsfritt med buss eller tåg till vårdbesök i Örebro län.

Om du reser med läns- eller stadsbuss till eller från ett vårdbesök gäller följande:

  • Visa upp papperskallelse eller digital kallelse via 1177, Kivra eller annan elektronisk brevlåda med BankID till vårdbesök som biljett.
  • Vid hemresa kan du visa upp besökskvitto från vårdbesök.
  • Papperskallelsen eller den digitala kallelsen gäller även för målsman om patienten är under 18 år samt för asylsökande som är bosatt i länet.
  • SMS-kallelser och påminnelser gäller inte som giltiga färdbevis.
  • Saknar du en papperskallelse eller digital kallelse via 1177, Kivra eller annan elektronisk brevlåda med BankID behöver du köpa en biljett och blir sedan ersatt av region Örebro län i efterhand.

Om du reser med tåg till ett vårdbesök gäller följande:

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral och folktandvård i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer att få vården någon annanstans gäller inte de här reglerna.

Observera att du inte kan få ersättning för periodbiljett.

Digital Vårdbiljett i Länstrafikens app

Digital Vårdbiljett är ett projekt i samarbete mellan Länstrafiken och Folktandvården. Vårdbiljetten gör det enklare för patienter som inte fått en papperskallelse i brevlådan, att åka kostnadsfritt till och från sitt besök.

För patienter som inte kan ta emot en digital Vårdbiljett fungerar fortfarande papperskallelsen som giltigt färdbevis på bussen till besöket. På vägen hem fungerar kvittot från besöket som färdbevis.

Läs mer om vårdbiljetten på Länstrafikens webbplats

Du som bor långt ifrån en hållplats

Bor du mer än 2 kilometer från närmaste hållplats kan du få anslutningsresa med serviceresefordon eller egen bil till närmaste hållplats/station för att fortsätta resan till vården med kollektivtrafik.

För att du ska få ersättning när du åkt med egen bil till närmaste buss- eller tågstation och därifrån rest vidare med allmänna kommunikationer krävs att du styrker detta. Skicka in tåg/bussbiljetter till Sjukreseenheten tillsammans med kvitto från vårdbesöket.

Sjukresa med serviceresefordon

Om du har tillstånd till färdtjänst eller om du har medicinska skäl kan du få åka sjukresor med serviceresefordon. Dina medicinska skäl ska styrkas i ett medicinskt utlåtande som din vårdgivare skickar in.

Är du över 85 år behöver inte de medicinska skälen styrkas av ett medicinskt utlåtande. Det är inte åldern i sig som avgör rätten till sjukresa med serviceresefordon, utan det är de medicinska skälen som är avgörande.

En ledsagare får följa med om behov av hjälp finns under resan. Egenavgiften är 138 kronor per enkelresa oavsett avstånd. Du som har tillstånd till färdtjänst betalar färdtjänstavgift. Om du blir akut sjuk och måste använda serviceresefordon så får du resa till vården utan medicinskt utlåtande.

Sjukresan med serviceresefordon betalas i efterhand via månadsfaktura som förvalt betalsätt. Här hittar du blankett för autogiromedgivande om du önskar det. Om du inte vill betala dina sjukresor via faktura kan du meddela Beställningscentralen detta i samband med bokning av resa.

Ring Beställningscentralen och beställ serviceresefordon senast klockan 18:00 vardagen innan avresa. Telefon 0771-92 00 00, texttelefon T019-670 25 07. Vid beställningen behöver du uppge vilken vårdgivare du ska besöka och när du ska vara framme.

Avboka sjukresa

Kom ihåg att avboka din sjukresa med serviceresefordon minst 60 minuter före avresa.

Du kan avboka din sjukresa med serviceresefordon enkelt via appen Serviceresan. Läs mer om appen Serviceresan.

Det går också bra att ringa Beställningscentralen på telefonnummer 0771-92 00 00, texttelefon T019-670 25 07.

Sjukresa med egen bil

Du som vill kan resa med egen bil och få ersättning med 18:50 kronor per mil, minus 77 kronor i egenavgift per enkelresa. Däremot räknas egenavgiften alltid in i ditt högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för resor

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1925 kronor. Det innebär att du som patient inte ska behöva betala mer än 1925 kronor inom en tolvmånadersperiod.

Aktivering av högkostnadsskyddet sker automatiskt. När du har uppnått beloppet för högkostnadsskydd kommer du att bli kontaktad av Sjukreseenheten.

Anhörig

Du som är anhörig till en patient som är yngre än 18 år kan få ersättning för dina kostnader för resan till och från vården. Region Örebro län betalar resan för en vårdnadshavare eller annan anhörig utan krav på intyg. Är båda vårdnadshavarna kallade får båda resan betald. Däremot är det inte möjligt att få reseersättning för syskon.

När det gäller patienter som är äldre än 18 år får anhörig ersättning för resan om besöket av den anhörige ingår som ett led i patientens behandling. Det behöver styrkas med ett intyg av vårdgivaren.

Region Örebro län betalar din resa i efterhand

Om du själv har betalat för din sjukresa med allmänna kommunikationer och vill få tillbaka pengarna ska du fylla i Region Örebro läns blankett för sjukreseersättning. Den kan du få när du besöker vården eller ladda ner på denna sida.

Blankett för Ansökan om ersättning för sjukresa, vid resa med egen bil, buss eller tåg (Pdf)

Blanketten skickas med post till: Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.

Du ersätts för resa till vårdcentral i din hemkommun. Du får också ersättning för resa till specialist i länet. Vid vård i annat län gäller särskilda regler.

Har du frågor? Ring 020-31 43 22 helgfria vardagar klockan 10-12 eller skicka e-post till sjukreseenheten@regionorebrolan.se.

Resor till och från vårdgivare utanför Region Örebro län

Du som har fått specialistvårdsremiss och vårdgarantiremiss har rätt till ersättning för din sjukresa. Vid vård utanför länet kan det ibland bli aktuellt med boende på patienthotell. För mer information tag kontakt med Sjukreseenheten innan du reser.

Vid valfrihetsremiss står du själv för din resa och du får heller ingen ersättning för övernattning från Region Örebro län.

Servicelinjen Karlstad - Uppsala

Resor som tidigare gjorts med Jumbolansen utförs nu av Region Värmlands nya Servicelinje Karlstad-Uppsala. Servicelinjen går mellan orterna Karlstad, Karlskoga, Örebro och Uppsala.

Servicelinjen kan du åka med när du ska till vårdgivare i Uppsala. Det är en specialbyggd buss som är anpassad för att tillgodose patienters speciella behov. En extra trygghet är att det alltid finns vårdpersonal med på resan.

För Region Örebro läns patienter är egenavgiften 138 kronor per resa, vilket ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor. Du får en faktura för dessa resor i efterhand.

Bokning av dessa resor sker via Beställningscentralen på telefonnummer 0771-92 00 00.

Akut sjukdom utanför länet

Resa ersätts in till närmaste vårdinrättning där patienten vistas. För resa från vårdinrättningen ersätts resa endast till den plats varifrån inresan startade, men inte hem till patientens bostadsadress i hemregionen.

Till toppen av sidan