VÅRDEN I ÖREBRO LÄN

Sjukresor i Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

Du som bor i Örebro län reser gratis med kollektivtrafiken till och från vården. 

Om du har medicinska skäl får du åka med sjukresefordon. Då betalar du 125 kronor för resan. Om du har ett färdtjänsttillstånd betalar du samma avgift som för färdtjänstresan.

Dessa regler gäller för resa till vårdcentral i din hemkommun och för resa till specialist i länet. Om du väljer att få vården någon annanstans gäller inte de här reglerna.

Gratis buss och tåg

Du reser kostnadsfritt till och från vården med kollektivtrafiken. Du kan använda din kallelse som bussbiljett på vägen dit. På vägen hem fungerar kvittot för besöksavgiften som biljett. Åker du tåg betalar du resan själv och får sedan betalt av Region Örebro län i efterhand. Det kan du även göra om du åker buss. Blir du akut sjuk i ett annat landsting/region får du själv betala för din hemresa.

Du som bor långt ifrån en hållplats

Bor du långt från närmaste hållplats får du gratis anslutningsresa med taxi eller egen bil till hållplatsen. Saknar du kollektivtrafik till närmaste vårdenhet får du resa med taxi mot avgift. Du kan också få ersättning för resa med egen bil.

Anhörig

Du som är anhörig till en patient som är yngre än 20 år kan få ersättning för dina kostnader för resan till och från vården. Region Örebro län betalar resan för en vårdnadshavare eller annan anhörig utan krav på intyg. Är båda vårdnadshavarna kallade får båda resan betald. Däremot är det inte möjligt att få reseersättning för syskon.

När det gäller patienter som är äldre än 20 år får anhörig ersättning för resan om besöket av den anhörige ingår som ett led i patientens behandling. Det behöver styrkas av vårdgivaren.

Region Örebro län betalar din resa i efterhand

Om du själv har betalat din resa och vill få tillbaka pengarna ska du fylla i Region Örebro läns blankett för sjukreseersättning. Den kan du få när du besöker vården eller ladda ner på denna sida.

Blankett för sjukreseräkning vid resa med egen bil, buss eller tåg (Pdf)

Blanketten lämnas i någon av sjukvårdens kassor eller receptioner. Du kan också skicka den med post till: Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.

Du ersätts för resa till vårdcentral i din hemkommun. Du får också ersättning för resa till specialist i länet. Vid vård i annat län gäller särskilda regler.

Har du frågor? Ring 020-31 43 22 eller e-posta sjukreseenheten@regionorebrolan.se.

Högkostnadsskydd för resor

Region Örebro läns högkostnadsskydd för resor betyder att du inte behöver betala mer än 1 400 kronor under en tolvmånadersperiod. Kontakta Sjukreseenheten när du uppnått beloppet. Det finns inget speciellt frikort för sjukresor, utan uppgifterna finns på Beställningscentralen och Sjukreseenheten.

Boka och avboka sjukresa

Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka sjukresefordon.

Ring Beställningscentralen och beställ sjukresefordon senast klockan 18 vardagen före den dag du ska resa. Telefon 0771-92 00 00, texttelefon T019-670 25 07. Vid beställningen måste du tala om vilken vårdgivare du ska besöka och när du ska vara framme.

Avboka sjukresa

Du kan avboka dina sjukresor via telefon 0771-92 00 00 eller via webbplatsen för Serviceresor eller en app i mobilen.

Ladda ner app för serviceresor i Google play

Ladda ner app för serviceresor i Appstore

Kontaktuppgifter

Sjukreseenheten
Eklundavägen 1
Örebro
Telefon 020-31 43 22
E-post sjukreseenheten@regionorebrolan.se

Beställningscentralen
Telefon 0771-92 00 00
Texttelefon T019-670 25 07.

Till toppen av sidan