Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

Region Norrbotten ger bidrag till sjukresor både till egna vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag. De vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Boka sjukresa

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg - kontakta Beställningscentralen.

Beställningscentralen

Telefon: 020- 96 00 96

Färdsätt

Resebidraget för din sjukresa gäller alltid billigaste färdsätt, buss tåg eller egen bil.

För att få bidrag för egen bil måste resträckan vara 51 km eller mer för enkel resa. 25 kronor per mil betalas för resor med egen bil. För mindre vanliga färdmedel som snöskoter och båt ges bidrag med 30 kronor per mil.

Åker du buss eller tåg får du tillbaks hela biljettkostnaden mot uppvisande av biljett eller kort. Region Norrbotten ersätter inte resekostnader med buss om kostnaden är under 80 kronor för enkel väg. Anslutningsresor med egen bil och taxi till buss eller tåg är gratis.

Sjukresor med taxi

Om du har medicinska skäl, eller om det helt saknas allmänna kommunikationer, kan Region Norrbotten ersätta sjukresa med taxi. Resan ska beställas senast två dagar före besöket, med undantag för akuta resor.

När du ska hem från vårdinrättningen avgör vårdpersonalen om du får åka taxi och beställer då också din taxiresa. Egenavgift med taxi är 200 kronor enkel väg.

Sjukresor med komfortbuss

På vissa sträckor inom länet samt från Norrbotten till universitetssjukhuset i Umeå finns busslinjer med så kallade komfortbussar. Bussarna har hög komfort och är handikappanpassade. På vissa sträckor finns också bussvärdar som hjälp till resenären. Enklare förtäring och kioskvaror finns att köpa ombord på bussen.

Behöver du anslutningstaxi till bussen beställer du den samtidigt som du beställer bussbiljetten. Anslutningen är också gratis. Har du inte förbokat resan får du själv betala bussbiljetten och därefter skicka den till Region Norrbotten för att få den ersatt i efterhand.

Flyg och tåg

Egenavgift med flyg är 200 kronor enkel väg. För tågresa utgår ingen egenavgift.

Tåg och flyg, både inom och utom länet, bokas via beställningscentralen. De kopplar dig vidare till resebyrån som är gemensam för länets sjukresor. Telefonnummer till beställningscentralen är 020-96 00 96.

Resebidrag

Åker du buss eller tåg får du tillbaka hela biljettkostnaden mot uppvisande av biljett eller kort. Resekostnader med buss understigande 80 kr enkel väg ersätts dock inte. Anslutningsresor med egen bil och taxi till buss/tåg är egenavgiftsbefriade.

Sjukresebidraget betalas ut i efterhand genom att fylla i blanketten Resebidrag sjukvårdsresa som du får vid besöket. Om du besökt en vårdinrättning utanför länet, begär då en sjukreseblankett från besökt landsting eller region (avdelning/mottagning).

Bidraget betalas ut via avi eller sätts in på ditt konto. För att få bidraget insatt på konto, kontakta din bank eller gå in på Swedbanks webbplats: www.swedbank.se/kontoregister

Skicka den ifyllda blanketten till:

Region Norrbotten
Sjukresor
Box 506
961 28 Boden

Om du har frågor angående ifyllandet av blanketten, utbetalt sjukresebidrag eller sjukreseregler ska du vända dig till:

Ekonomistöd
Tel. 0921-670 50

Kom ihåg

Om du inte kan komma som planerat till sjukvårdsbesöket, glöm inte bort att avbeställa både resan och själva besöket.

Bra att veta om sjukresor

Följeslagare till sjuk patient och anhörig med sjukt barn kan också få resebidrag.

Du kan få resebidrag om du följer med någon som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp för att ta sig till sjukhus, hälsocentral eller annan vårdinrättning. Allmän oro och rädsla räcker inte för att vi ska ge bidrag till resan.

Åker du taxi och patienten läggs in, får du bidrag till återresan med billigaste färdsätt. Vårdgivare ska intyga om det finns behov av följeslagare.

Resan ersätts endast för den väg som gäller för patienten. Vid sjukresa med buss och tåg medges en följeslagare för personer i behov av hjälp utan särskild prövning. Åker du med komfortbussarna som är bemannade med värdar krävs dock läkarintyg för att få resebidrag för följeslagare.

Sjuka barn

Som förälder till sjukt barn får du bidrag till resa om barnet är under 20 år och du kallas till vårdinrättning för samtal eller information. Bidrag ges även för en besöksresa i veckan om du hälsar på ett barn under 20 år som varit inlagd på vårdinrättning minst sju dagar.

Övernattning

Om du inte kan åka hem samma dag som du gör ditt sjukbesök kan du få ersättning för övernattning. Kostnaden ersätts för patienthotell eller annat anvisat hotell. Du betalar en egenavgift på 120 kronor per dygn. Kvitton ska kunna uppvisas. För övernattning hos privat person utgår bidrag med högst 120 kronor per natt.

Hotell Vistet i Sunderbyn

Är du anhörig som vill övernatta i samma rum (inklusive anhörig som bor på BB) kostar det 300 kr per dygn inklusive frukost.

Är du anhörig eller följeslagare och ska övernatta i eget rum kostar det 600 kr per dygn inklusive frukost.

Bor du i en annan region och övernattar som anhörig kostar det 1000 kr per dygn inklusive frukost.

Service på sjukhuset

Flera i familjen

Om ni är flera i familjen som är sjuka och alla samtidigt åker till en vårdinrättning behöver bara en egenavgift erläggas. Det gäller oavsett vilket färdmedel som används, med undantag av buss eller tåg som är helt gratis.

Vård utanför länet

Om du själv väljer att få vård utanför Norrbotten, står du själv för alla rese- och övernattningskostnader. Blir du remitterad till specialistvård eller får en remiss enligt vårdgarantin till vårdinrättning utanför länet får du bidrag till hela resan med undantag av eventuell egenavgift.

Blir du sjuk utanför länet får du resebidrag till närmaste vårdinrättning inom det landstingsområde du befinner dig i. Bidrag till hemresan betalas ej.

Besök som inte ger rätt till sjukresebidrag

  • Intyg, förebyggande hälso och sjukvård samt vaccination.
  • Mödra- och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare.
  • Gynekologisk cellprovskontroll och mammografisk hälsokontroll.
  • Blodgivning, föräldrautbildning och rökavvänjningsgrupper.

Det finns även annat som inte ger sjukresebidrag. Fråga vårdpersonalen om du är osäker på om du får sjukresan betald.

Högkostnadsskydd och frikort vid sjukresor

Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller i samband med besök i öppen hälso- och sjukvård samt viss tandvård. Har du rätt till resebidrag omfattas du av högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet inträder när du har betalat 2400 kr i egenavgift för sjukresor. Du blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 månader räknat från datumet för första registreringen. Detta datum kan antingen avse resedatum eller besöksdatum. Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.

Du ansöker om frikort hos Ekonomistöd:

Region Norrbotten
Sjukresor
Box 506
961 28 Boden

Om du har frågor angående högkostnadsskydd eller sjukreseregler ska du vända dig till:

Ekonomistöd
0921-670 50

Frågor och svar om sjukresor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om sjukresor. Kanske du kan få svar på din fråga här?

1. Var beställer jag en sjukresa?

Svar: Beställningscentralen på telefon 020-96 00 96

2. Vart ska jag skicka in min ansökan om resebidrag?

Svar: Region Norrbotten, Sjukresor, Box 506, 961 28 Boden

3. Hur går utbetalningen av resebidrag till?

Svar: Den 23:e varje månad skickas resebidragen digitalt till Swedbank. Därefter tar det ungefär en vecka innan Swedbank har betalat ut alla bidrag. Genom att anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister kan du få dina utbetalningar insatta direkt på ditt bankkonto.

4. Vården hade inte informerat mig om inställt besök så jag åkte till sjukhuset i onödan. Hur och var får jag tillbaka mina reseutlägg?

Svar: Kontakta ansvarig klinik för ersättning. Skicka inte in en vanlig sjukresebidragsansökan.

Till toppen av sidan