Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en hälsocentral, Folktandvården eller ett sjukhus. Det är Region Kalmar län som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

Till toppen av sidan