SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en hälsocentral, Folktandvården eller ett sjukhus. Det är Region Kalmar län som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket man ska få tillbaka.

Gratis sjukresa om du reser kollektivt

Med buss eller tåg åker du gratis till sjukvård och tandvård inom din hemkommun. Du åker också gratis med tåg eller buss till valfritt sjukhus i Kalmar län. Om den längsta delen av resan sker med tåg eller buss kan du få gratis anslutningstaxi till eller från tågstationen eller busshållplatsen. 

Åker du tåg utanför länet ska du i god tid beställa resan hos Kalmar länstrafik. Anslutningstaxi beställer du också hos Kalmar länstrafik.

När får du reseersättning?

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning för:

 • Vård vid sjukdom
 • Tandvård
 • Barn- och mödravård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Abort- och steriliseringsrådgivning
 • Ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • Anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag)

Det kan alltså handla om:

 • Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.
 • Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.
 • Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.

Vad kostar det och hur får jag ersättning?

Egenavgift för sjukresa

En del av resekostnaden betalar du själv när du reser med egen bil, taxi, flyg eller hyrbil. Egenavgiften för enkel resa är 125 kronor. Avgiften är densamma oavsett om flera samåker. Dialyspatienter och ledsagare till patienter som inte kan resa ensam betalar inga avgifter.

Reser du med buss eller tåg får du oftast biljett med din kallelse eller så söker du ersättning för din resa i efterhand. För buss- och tågresa betalar du ingen egenvgift, utan åker gratis.

Så får du ersättning

För att få ersättning för en sjukresa i efterhand fyller du i en reseblankett ”Ansökan om resebidrag vid sjukresa” som finns på den mottagning du besöker. Uppgifterna skickar du sedan tillsammans med biljetter till: 

Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby
 

Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Utbetalningen sker en gång i månaden.

Privatbil

När du använder privatbil ersätts du i efterhand med 1,20 kronor per kilometer (12 kronor/mil). Från ersättningen avgår 125 kronor i egenavgift per enkelresa

Exempel på sjukresa med egen bil

Exempel på sjukresa med egen bil hemmet–sjukhuset tur och retur:

 • Avstånd enkel resa är 120 km.
 • Ersättning = 2 x 120 km à 1,20 kr = 288 kr.
 • Avgår två egenavgifter à 125 kr = 250kr.
 • Din reseersättning blir då 38 kr.

Ersättning när du reser med egen bil

Om du ofta åker sjukresor med egen bil lönar det sig att fylla i reseblanketter (”Ansökan om resebidrag vid sjukresa”) även om du inte får ut någon utbetalning på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen du har rätt till. Den dag du är uppe i 2250 kronor (högkostnadsskyddet) skickar du in blanketterna och får därmed fria resor för den del av ettårsperioden som återstår.

Ersättning på 100 kronor eller därutöver betalas ut på en gång. Ersättning under 100 kronor utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång.

Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte.

Taxi, flyg eller hyrbil

Åker du taxi, flyg eller hyrbil måste du beställa din resa hos Kalmar länstrafik på telefon 010 - 21 21 021. Då betalar du 125 kronor per enkel resa per resenär. Betalning ska ske till taxichauffören innan avresa. Beställ helst två vardagar innan du ska resa. Vid förhinder avbeställer du resan så snart du kan. 

Blir du brådskande sjuk på natten beställer du taxi från Kalmar länstrafik. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, men kan ansöka om reseersättning i efterhand.

Frågor om utbetalning

Har du frågor om utbetalningen av sjukresor, ring Kalmar länstrafik, vardagar klockan 9.00-12.00, telefon 010-21 21 021. Eller skicka e-post: sjukresor@regionkalmar.se.

Förfallotid

Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden. 

Högkostnadsskydd för resor

När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 2250 kronor under perioden av ett år gäller ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att du slipper egenavgiften. Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans.

Övernattning

Gör du en längre resa och behöver övernatta ska du i god tid innan resan kontakta Kalmar länstrafik på telefon 010 - 21 21 021.

Till toppen av sidan