Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en hälsocentral, Folktandvården eller ett sjukhus. Det är Region Kalmar län som bestämmer vilka resor som ska ersättas, och hur mycket som du kan få tillbaka.

Kostnadsfri sjukresa om du reser kollektivt

Din sjukresa är kostnadsfri om du reser i den allmänna kollektivtrafiken så som buss eller tåg. I kallelsen till vårdbesöket medföljer en biljett/kupong för resa till och från vårdbesöket. Biljetten/kupongen visar du upp vid ombordstigning samt vid biljettkontroll, fotolegitimation ska kunna visas upp.

Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglighetsanpassad i Kalmar län.

När får du reseersättning?

Sjukresor är resor som görs till/från hem och sjukvården för planerad vård/behandling för: 

 • vård vid sjukdom
 • tandvård
 • barn- och mödravård
 • preventivmedelsrådgivning
 • abort- och steriliseringsrådgivning
 • tillhandahållande av hjälpmedel
 • habilitering och rehabilitering
 • donation av organ
 • ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag)

Det kan alltså handla om:

 • Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.
 • Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.
 • Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.

Vad kostar det och hur får jag ersättning?

Allmän kollektivtrafik

I din kallelse till vårdbesöket följer det med en biljett/kupong för kostnadsfri resa till/från vårdbesöket med buss eller tåg. Om du inte fått med en biljett/kupong i kallelsen kan du söka ersättning för din resa i efterhand. För buss- och tågresa betalar du ingen egenvgift, resan är kostnadsfri.

Egenavgift för sjukresa

En del av resekostnaden betalar du själv när du reser med egen bil, taxi, flyg, hyrbil eller servicefordon. Egenavgiften för enkel resa är 125 kronor, det innebär 125 kr till vårbesöket och 125 kr från vårdbesöket. Avgiften är densamma oavsett om flera samåker. Dialyspatienter och ledsagare till patienter som inte kan resa ensam betalar inga avgifter.

Så får du ersättning

För att få ersättning i efterhand för en sjukresa fyller du i en reseblankett ”Ansökan om resebidrag vid sjukresa” som finns på den mottagning du besöker. Uppgifterna skickar du sedan tillsammans med biljetter till: 

Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby
 

Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Utbetalning av ersättning för sjukresa görs en gång i månaden med Swedbanks utbetalningssystem. Ersättning under 100 kr utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång.

Privatbil

När du använder privatbil ersätts du i efterhand med 1,20 kronor per kilometer (12 kronor/mil). Från ersättningen avgår 125 kronor i egenavgift per enkelresa

Exempel på sjukresa med egen bil

Exempel på sjukresa med egen bil hemmet–sjukhuset tur och retur:

 • Avstånd enkel resa är 120 km.
 • Ersättning = 2 x 120 km à 1,20 kr = 288 kr.
 • Avgår två egenavgifter à 125 kr = 250kr.
 • Din reseersättning blir då 38 kr.

Ersättning när du reser med egen bil

Om du ofta åker sjukresor med egen bil lönar det sig att fylla i reseblanketter (”Ansökan om resebidrag vid sjukresa”) även om du inte får ut någon utbetalning på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen du har rätt till. Den dag du är uppe i 2250 kronor (högkostnadsskyddet) skickar du in blanketterna och får därmed fria resor för den del av ettårsperioden som återstår.

Utbetalning av ersättning

Utbetalning av ersättning för sjukresa i egen bil görs en gång i månaden med Swedbanks utbetalningssystem. Ersättning under 100 kr utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång.

Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte.

Taxi, flyg eller hyrbil

Åker du taxi, flyg eller hyrbil måste du beställa din resa hos Kalmar länstrafik på telefon 010 - 21 21 021. Då betalar du 125 kronor per enkel resa per resenär. Betalning för sjukresan kan ske med Reskassa för seviceresor eller faktura från Region Kalmar län. Beställ din resa helst två vardagar innan avresa. Vid förhinder avbeställer du resan så snart du kan. 

Blir du brådskande sjuk på natten kan du beställa taxi från Kalmar länstrafik. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, men kan ansöka om reseersättning i efterhand.

Frågor om utbetalning

När dina sammanlagda egenavgifter vid sjukresa överstiger 2 250 kr under en 12 månadersperiod, räknat från första resdagen, träder högkostnadsskyddet in. Du kommer då inte att betala fler egenavgifter under kvarvarande 12 månadersperioden.

Ersättning under 100 kr utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte.

Om du ofta åker sjukresor med egen bil kan det löna sig att fylla i reseblanketter då även korta resor med egen bil räknas in högkostnadsskyddet.

Utbetalning av ersättning för sjukresa görs en gång i månaden med Swedbanks utbetalningssystem.

Handläggnistid

Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt, men beroende på ärendets karaktär och omfattning kan återkoppling dröja upp till 30 dagar.

Förfallotid

Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden.

Frågor om utbetalning av ersättning

Vid frågor om utbetalning av ersättning ring 010 – 21 21 021. Telefontider måndag – fredag mellan kl. 09:00 – 12:00. Eller skicka mejl till: sjukresor@regionkalmar.se.

Högkostnadsskydd för resor

När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 2250 kronor under perioden av ett år gäller ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att du slipper egenavgiften. Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans.

Övernattning

Gör du en längre resa och behöver övernatta ska du i god tid innan resan kontakta Kalmar länstrafik på telefon 010 - 21 21 021.

 

Läs mer om dina rättigheter i vården

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan