Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Vid besök eller behandling får du som patient åka gratis till och från vården med tåg och buss. Om det finns medicinska skäl till att åka med annat färdsätt kan du också få viss ersättning. *Se vad som gäller i primärvården och folktandvården.

Här följer en översikt över vad som gäller när man reser till vården med olika färdmedel.

Beställ din resa så snart som möjligt efter det att du fått din kallelse. Detta för att säkra upp din sjukresa inför ett planerat vårdbesök. Du kan ringa måndag-fredag klockan 06.00-21.00 för att beställa sjukresan.

Olika färdsätt

Tåg och buss, allmän kollektivtrafik, för resor inom länet.

För att få resa utan kostnad måste du visa bussföraren/tågvärden ditt resebevis som medföljer din kallelse. Resebeviset gäller för tur- och returresa för den sträcka och det datum som står på beviset. Resebeviset är personligt och vid biljettkontroll ska legitimation kunna uppvisas.

Ingen egenavgift.

Resor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon 

Du som på grund av ditt medicinska tillstånd inte kan åka buss eller tåg kan få åka med Blekingetrafikens bilar och specialfordon istället. För denna resa krävs ett intyg om ditt medicinska tillstånd, som skrivs under av legitimerad vårdpersonal. Specialfordonen är anpassade med rullstolsplatser och ramp. Resan går från dörr till dörr och du får vara beredd på att resa tillsammans med andra passagerare. Beställ i så god tid som möjligt genom Blekingetrafikens beställningscentral (BLI-central).

Egenavgift för enkel resa är samma som för enkel biljett på buss eller tåg, men högst 60 kronor. En faktura på avgiften skickas hem till dig. Du kan även betala med Swish om du säger till om det när du beställer din resa. Om det finns obetalda fakturor för sjukresor kan du komma att få betala din resa med Swish.

Privat bil

För att få ersättning måste du fylla i och skicka in en reseräkningsblankett. Om du på eget initiativ söker vård utanför länet betalar du din resa själv. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Egenavgift för enkel resa är 100 kronor (milersättning är 18,50 kronor).

Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Region Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid måndagar,onsdagar och fredagar  9-12) eller e-post helpdesk.sjukresor@regionblekinge.se

Bussarna Ekoxen till Malmö och Linnéan till Växjö

Ett intyg behövs om du ska resa utanför länet. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan beställs genom Blekingetrafikens beställningscentral. För bussarna som trafikerar sjukhusområdet i Karlskrona, se under anslutningsresor.

Ingen egenavgift. 

Tidtabelll för Ekoxen till Malmö och Linnéan till Växjö

Tidtabell för Linnéan från Växjö till Blekinge

Tåg och buss för resor utanför länet

Om du har en remiss till vårdgivare utanför länet har du rätt att få resan dit och hem betald. Ett intyg behövs om du ska resa utanför länet. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan måste beställas genom Blekingetrafikens beställningscentral. Beställ i god tid, minst tre dagar i förväg.

Ingen egenavgift. Om du på eget initiativ söker vård utanför länet betalar du din resa både dit och hem själv. Observera att om du inte beställer resan genom Blekingetrafikens beställningscentral måste du betala en avgift på 100 kronor per enkel resa.

Flyg – för dig som inte kan resa med ett billigare färdsätt med hänsyn till din hälsa eller resans längd

För att få resa med flyg krävs ett medicinskt intyg av Region Blekinge. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken. Resan måste beställas genom Blekingetrafikens beställningscentral. Beställ i god tid, minst tre dagar i förväg.

Ingen egenavgift.

Anslutningsresor, till eller från tåg, buss, flyg eller våra bussar

Har du långt till närmaste hållplats eller station kan du beställa en anslutningsresa. Resan beställs genom Blekingetrafikens beställningscentral. 

Undantag är anslutningsbuss inom sjukhusområdet i Karlskrona, som inte behöver beställas i förväg. Bussen är handikappanpassad och går var femte minut mellan klockan 6.20 och 17.00 måndag-fredag. Ingen egenavgift. 

Resa till förlossningsavdelningen

När du själv inte kan ta dig till förlossningen för att föda ska du inte ringa ambulans. Ring istället 165 00 (gäller hela länet) och boka en resa genom att förklara att du ska föda. Då får du åka till (inte från) förlossningen oavsett var i Blekinge du bor för samma avgift som för enkel biljett på buss eller tåg, men högst 60 kronor.

Resa hem från vården

I första hand ska allmän kollektivtrafik, tåg och buss, användas om det är möjligt. Om du har åkt in till vården med Blekingetrafikens bil eller specialfordon är det inte säkert att du får åka på samma sätt hem. Det är ditt medicinska tillstånd som avgör hur du reser. Kan du åka tåg eller buss hem så får du ett resebevis, av den mottagning du besökt, som gäller för hemresan. Det finns undantag om du reser hem från akutmottagningen i Karlskrona och det inte går några tåg eller bussar inom en viss tid när du är klar för hemfärd. För resor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon krävs intyg från vården och dessa resor bokas alltid genom Blekingetrafikens beställningscentral.

Ledsagare/följeslagare

Behov av ledsagare ska vara medicinskt motiverat och styrkas med intyg. Ledsagares kostnader för resa ersätts utan avdrag för egenavgift. 

Vid resa med egen bil dras egenavgift för de resor som patienten är med i bilen. Exempel, när ledsagare kör patient till sjukvården och åker ensam tillbaka utan patient görs avdrag för resan till sjukvården men inget avdrag för hemresan. 

Förlorad arbetsförtjänst och utlägg för kost ersätts inte till ledsagare. 

* Ingen ersättning till primärvården och folktandvården

Region Blekinge betalar ingen ersättning för resor till och från primärvården (vårdcentraler med mera) eller folktandvårdens allmäntandvårdsmottagningar. Däremot får du ersättning om du behöver besöka någon av folktand­vårdens specialisttandvårdsmottagningar. Undantag gäller om ditt medicinska tillstånd kräver resa med Blekingetrafik­ens bilar eller specialfordon och du har ett intyg för detta, eller färdtjänstillstånd.

Så här beställer du resan

Resor med våra bussar (Ekoxen och Linnéan), tåg utanför länet, flyg och resor med Blekingetrafikens bilar eller specialfordon måste alltid beställas via Blekingetrafikens beställningscentral, telefon 0455-165 00. Resor med vanlig taxi ersätts endast vid akuta transporter till akutmottagningen och förlossningen.

När du reser med buss eller tåg inom länet behöver du inte beställa resan genom Blekingetrafikens beställningscentral. Resebevis, som gäller som biljett för resan, får du tillsammans med kallelsen. Betalar du din resa själv ska du skicka in blanketten för ersättning (se stycket Reseräkningsblankett och högkostnadsskydd).

Reseräkningsblankett och högkostnadsskydd

För att få reseersättning måste du fylla i en blankett som du får på mottagningar inom hälso- och sjukvården och folktandvården. Du kan också beställa den genom telefon 0455-73 10 97 (telefontid 9-12, måndag, onsdag och fredag), genom e-post till helpdesk.sjukresor@regionblekinge.se eller ladda ner den här.

Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor om året för resor till vården. Om du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1 800 kronor eller mer för resor till vården så får du ett frikort för resten av tolvmånadersperioden. Du måste spara alla kvitton på besöken i vården och de resor du gjort. Kvittona ska du skicka in efter hand tillsammans med en reseräkningsblankett.

Skicka blanketten och kvittona till:

Region Blekinge
Verksamhetsstöd
Redovisning
371 81 Karlskrona

När du skickar in blanketten måste du alltid bifoga patientkvitto eller intyg om vård. Om du åker med Blekingetrafikens bilar eller specialfordon måste du bifoga originalkvitto och taxameterkvitto.

Transport av patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19

Blekingetrafiken erbjuder transport av patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19, både från sjukhus eller kommunala överflyttningar mellan hem och vårdboende.

Det finns även möjlighet att samtidigt transportera patienter med pågående syrgasbehandling via medföljande oxygenkoncentrator.

Patienten får åka ensam och det finns möjlighet att köra patient i rullstol.

Vid bokning av resa så kontaktas Blekingetrafiken på 0455-165 00 och var då noga att uppge för operatören att det rör sig om en misstänkt eller konstaterad Covid-19, så att all information blir rätt från början.

Observera att det endast är vårdpersonal som kan boka dessa resor.

Telefonnummer till Blekingetrafiken

Ring Blekingetrafikens beställningscentral för beställning av resor i så god tid som möjligt. Resor utanför länet beställs senast 3 dagar före resan. 

Telefon 

Karlskrona: 0455-165 00 
Ronneby: 0457-165 00 
Karlshamn och Olofström: 0454-165 00
Sölvesborg: 0456-165 00

Öppet

Måndag-fredag: 6.00-21.00
Lördag-söndag och helgdag: 8.00–21.00

När beställningscentralen är stängd kan akuta resor som inte kräver ambulans beställas genom följande telefonnummer.

Karlskrona: 0455-300090
Ronneby: 0457-300090
Karlshamn och Olofström: 0454-300090
Sölvesborg: 0456-300090

Öppettider för akuta resor är: 
Måndag-fredag: 21.00-6.00
Lördag-söndag: 21.00-8.00

Frågor och mer information

Har du frågor om att resa till vården med tåg, buss, flyg eller Blekingetrafikens bilar och specialfordon, ring till Blekingetrafikens beställningscentral på telefon 0455-165 00. Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Region Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12) eller e-post helpdesk.sjukresor@regionblekinge.se

Observera!

  • Spara alltid biljetter, kvitton eller intyg för vård. De behövs alltid som komplement till reseräkningsblanketten och till ansökan om frikort.
  • Reseräkningsblanketten måste skickas in senast ett år efter det resan genomfördes. 
  • Om du reser utanför Blekinge för att få vård för att du själv vill ha vård någon annanstans än i Blekinge betalar Region Blekinge ingen ersättning för dina resekostnader. Däremot gäller Region Blekinges ersättningsregler när du blivit erbjuden vård i ett annat län inom ramen för vårdgarantin.
Till toppen av sidan