Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Vid besök eller behandling får du som patient åka gratis till och från vården med tåg och buss. Om det finns medicinska skäl till att åka med annat färdsätt kan du också få viss ersättning. *Se vad som gäller i primärvården och folktandvården.

Här följer en översikt över vad som gäller när man reser till vården med olika färdmedel.

Under pågående pandemi behöver du beställa din resa så tidigt som möjligt efter att du fått din kallelse. Detta för att säkra upp din sjukresa inför ett planerat vårdbesök. Du kan ringa måndag-fredag klockan 06.00-21.00 för att beställa sjukresan.

Till toppen av sidan