Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Det kan exempelvis vara en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Resan kan göras med till exempel buss, tåg eller egen bil. En sjukresa räknas inte som en del av ditt vårdbesök. Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från ditt planerade besök. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresa med taxi. Då behövs ett intyg från vårdgivaren.

Egenavgifter och bidrag

Du kan ha rätt att få bidrag i efterhand för de resekostnader du haft. För vissa resor får du själv stå för hela eller en del av kostnaden. Det kallas egenavgift. Egenavgiften är 200 kronor per enkelresa med taxi, egen bil eller vid sjukresa utanför regionen.

 • Har du rest med egen bil kan du få du bidrag för den del av resan som överstiger egenavgiften på 200 kronor. Bidraget är 15 kronor per mil efter att egenavgiften räknats bort. Egenavgiften gäller per enkelresa.
 • Resor i kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet har ingen egenavgift. Om priset för en biljett är över 86 kronor får du ett bidrag som täcker hela summan. Resor med buss och tåg som kostar under 86 kronor får du inget bidrag för. Nivån räkas upp enligt index varje år.

Du får inte bidrag för parkeringsavgifter och andra omkostnader. För dig som ofta reser till vården finns ett högkostnadsskydd för sjukresor.

Räkneexempel för resa med egen bil

Du har 20 mil enkel väg till ditt vårdbesök.
Du får 15 kronor per mil i bidrag efter att egenavgiften på 200 räknats bort.

Uträkning: (20 * 15) – 200 = 100.

Du får 100 kronor i bidrag per enkelresa.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 400 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjorde den första resan.

Har du resor som kostar mindre än 200 kronor kan du ändå lämna en ansökan om bidrag till regionen för registrering och bevakning av högkostnadsskyddet.

Har du frågor om ditt högkostnadsskydd kan du ringa enheten för sjukresor på telefonnummer 090-785 75 50.

Besök som inte ger rätt till resebidrag

Du kan inte få bidrag för följande besök:

 • besök för att få ett intyg
 • besök hos en privat optiker
 • blodgivning
 • förebyggande vård, till exempel hälsoundersökning vid 40, 50 eller 60 år.
 • föräldrautbildning
 • gynekologisk cellprovskontroll
 • mödravård och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare
 • patientutbildning
 • regelbunden undersökning med mammografi
 • tobaksavvänjning
 • vaccination.

Personer som bär på en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen har inte heller rätt att få ersättning för sjukresa från regionen. Gäller det dig ska du i stället söka ersättning från Försäkringskassan.

Det finns fler typer av besök som inte ger sjukresebidrag. Kontakta Sjukresor om du är osäker på om du får sjukresan betald.

Boka och avboka sjukresa

Du kan boka resa med taxi eller specialfordon, till exempel sambulans. Det är vårdpersonalen som avgör vilket färdsätt du behöver.

Du bokar resan genom att ringa till beställningscentralen för serviceresor. Boka resan senast två vardagar innan ditt planerade besök.

Telefonnummer: 0771-25 10 20

Observera att vårdpersonalen väntar till efter ditt vårdbesök innan de avgör om du har medicinska skäl som gör att du behöver åka hem med taxi eller specialfordon. Vårdpersonalen beställer i så fall hemresan.

Blir du sjuk och behöver vård snabbt går det bra att kontakta beställningscentralen dygnet runt för att beställa resa.

Avboka resa

Du måste avbeställa både resan och besöket om du inte kan komma till ett planerat vårdbesök. Resan avbokar du genom att ringa till beställningscentralen på telefonnummer: 0771-25 10 20.

Avbokar du inte resan kan du bli skyldig att betala för den ändå.

Betalning av egenavgift för taxi

Egenavgiften för att resa med taxi betalar du till chauffören. Vill du i stället ha en faktura på avgiften så behöver du komma överens med taxibolaget om det. Det kan tillkomma en fakturaavgift. Har du frågor om fakturering kan du kontakta taxibolaget i förväg.

Ansök om resebidrag

Du måste ansöka om bidrag inom ett år från datumet för ditt vårdbesök. Du kan ansöka om resebidrag antingen digitalt eller genom att skicka in dina handlingar per post.

Behöver du hjälp av en följeslagare kan du som patient även söka bidrag för den personens biljettkostnader. Följeslagaren måste vara med under hela resan och besöket.

Det är vårdpersonalen som bedömer om du behöver ha med dig en följeslagare. Barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder har alltid rätt att ha med en följeslagare.

Ansök om resebidrag digitalt

Du kan göra din ansökan om bidrag digitalt genom att logga in på 1177.se om alla följande saker stämmer in på dig: 

 • Du har rest med egen bil till ditt vårdbesök. 
 • Du har varit på ett vårdbesök i Region Västerbotten. 
 • Du har en e-legitimation, till exempel BankID.

Du kan inte kan ansöka om resebidrag digitalt om du besökt någon av följande vårdenheter:

 • Röntgen
 • Strålbehandling
 • Tandvård
 • Öron-näsa-hals mottagning Västerbotten

Du kan göra en digital ansökan för dig själv eller för ditt barn om hen är under 13 år. Andra närstående kan inte göra en digital ansökan. Gäller ärendet ditt barn behöver du som vårdnadshavare först logga in på 1177.se och växla till ombudsläge för barnet. Du hittar sedan tjänsten under Övriga tjänster.

Ansök om bidrag för resa med egen bil

Ansök om resebidrag med blankett

När du kommer till ditt vårdbesök i Region Västerbotten kan du be om en blankett som heter ”Begäran om resebidrag/intyg om vård”. Du kan antingen säga till i receptionen eller be den vårdpersonal du träffar på mottagningen.

Du behöver en blankett för varje vårdbesök. Har du glömt att be om blanketten så går det bra att kontakta vårdenheten och få blanketten hemskickad i efterhand.

Fyll i blanketten och skicka den med post till:

Sjukresor
901 85 Umeå

Glöm inte att skicka med eventuella kvitton. Är du över 19 år och åker buss eller tåg och behöver följeslagare måste vårdpersonal fylla i det på blanketten och skriva under den.

Du kan också lämna blanketten med eventuella kvitton och underskrift från vårdpersonal i de särskilda röda postlådorna som finns på sjukhusen.

På Norrlands universitetssjukhus finns röda postlådor på följande ställen:

 • södra entrén
 • centralhallen bredvid informationsdisken
 • norra entrén mitt emot Apoteket
 • entrén vid målpunkt Z, byggnad 28.

På Skellefteå lasarett finns en röd postlåda i huvudentrén.  

På Lycksele lasarett finns en röd postlåda i centralhallen.

Boka och ansök om bidrag vid resor utanför länet

Kontakta alltid beställningscentralen för serviceresor för att få hjälp med att ordna resa utanför länet. Det krävs för att du sedan ska kunna ansöka om bidrag.

Telefonnummer: 0771-25 10 20.

Du kan också boka resan själv, men endast efter överenskommelse med beställningscentralen. Överenskommelsen gäller endast för ett resetillfälle i taget.

Hemresan måste beställas av den vårdgivare du besöker. Vårdgivaren i den andra regionen bokar resan via Region Västerbottens beställningscentral för serviceresor.

Ansökan om bidrag

För att kunna ansöka om resebidrag för sjukresa utanför länet krävs följande:

 • Den specialistvårdsklinik i Region Västerbotten som har skrivit remissen har skickat ett intyg till regionens enhet för sjukresor. Intyget visar ditt behov av färdsätt och om du behöver ha med en följeslagare.
 • Du har sparat kvitton och intyg om du efter överenskommelse med beställningscentralen har bokat resan själv.  

Du ansöker om bidraget genom att skicka biljetter samt kvitto eller intyg från ditt vårdbesök till enheten för sjukresor i Region Västerbotten.

Beställningscentralen tar fram en prisuppgift som baseras på vad som står på det intyg sjukreseenheten fått från kliniken. Det är de faktiska resekostnaderna, maximalt upp till prisuppgiften, som kan ge rätt till bidrag.

Vårdbesök utanför regionen som inte ger rätt till bidrag

 • Remiss från primärvård till andra regioner ger inte rätt till resebidrag.
 • Du kan på eget initiativ söka vård utanför länet, genom en så kallad egen vårdbegäran, men då får du betala hela resan själv.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av resebidrag från Region Västerbotten görs av Swedbank. Det innebär följande: 

 • Har du ett konto i Swedbank så sätts pengarna in på ditt konto utan att du själv behöver göra något.
 • Har du inte något konto i Swedbank får du en avi med posten.
 • Du som har en annan bank kan anmäla ditt kontonummer till Swedbank. Kontakta din bank eller gör din kontoanmälan på Swedbanks webbplats.

Bidragsbelopp som överstiger 100 kronor betalas ut en gång per månad, vanligtvis i mitten av månaden. Lägre belopp än 100 kronor betalas ut en gång per år, vid årsskiftet.

Behöver du hjälp av en följeslagare kan du som patient även söka bidrag för den personens biljettkostnader. Följeslagaren måste vara med under hela resan och besöket.

Det är vårdpersonalen som bedömer om du behöver ha med dig en följeslagare. Barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder har alltid rätt att ha med en följeslagare.

När kollektivtrafik saknas

Finns det inte kollektivtrafik i närheten av där du bor kan du få hjälp att beställa en anslutningstaxi. Förutsättningen är att du gör större delen av resan med kollektivtrafik och att anslutningsresan bara är en kortare del.

Beställ anslutningsresan hos beställningscentralen för serviceresor senast två vardagar i förväg.

Kontaktuppgifter till beställningscentralen och Sjukresor

Kontakta beställningscentralen för serviceresor för att boka en sjukresa. Beställningscentralen har inte möjlighet att svara på frågor om resebidrag.

Telefon: 0771-25 10 20

Ansökan om resebidrag

Hit skickar du ansökan om resebidrag: 

Sjukresor
901 85 Umeå

Frågor om resebidrag

Har du frågor om resebidrag ska du ringa Sjukresor vid Region Västerbotten. 

Telefon: 090-785 75 50 
Telefontid: vardagar klockan 9-11.

Till toppen av sidan