SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Det kan exempelvis vara en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Resan kan göras med till exempel buss, tåg eller egen bil. Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från ditt planerade besök. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresa med taxi. Då behövs ett intyg från vårdgivaren.

Egenavgifter och bidrag

Du kan ha rätt att få bidrag i efterhand för de resekostnader du haft. För vissa resor får du själv stå för hela eller en del av kostnaden. Det kallas egenavgift.

 • Resor i kollektivtrafik (buss och tåg 2:a klass) inom länet har ingen egenavgift. Om priset för en enkelbiljett är över 70 kronor får du ersättning med hela summan. Resor med buss och tåg som kostar under 70 kronor får du ingen ersättning för.
 • Har du rest med taxi, med egen bil eller om du rest till ett annat län får du ersättning för den del av resan som överstiger egenavgiften på 200 kronor. Egenavgiften gäller per enkelresa.
 • Använder du privat bil får du en ersättning på 15 kronor per mil efter att egenavgiften på 200 kronor räknats bort.

Du får inte ersättning för parkeringsavgifter och andra omkostnader. För dig som reser ofta till vården finns ett högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 2 400 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjorde den första resan.

Har du resor med buss, tåg eller bil som kostar mindre än 200 kronor kan du ändå lämna en reseräkning till Reseservice för registrering och bevakning av högkostnadsskyddet.

Så ansöker du om bidrag

När du anmäler dig i receptionen vid ditt vårdbesök kan du be om en blankett som heter ”Begäran om resebidrag/intyg om vård”.

Fyll i blanketten och skicka den med post till:

Reseservice
931 86 Skellefteå

Glöm inte att skicka med eventuella kvitton. Är du över 19 år och behöver följeslagare måste vårdpersonal fylla i det på blanketten och skriva under den.

Du kan också lämna blanketten med eventuella kvitton och underskrift från vårdpersonal i de särskilda röda postlådorna som finns på sjukhusen.

På Norrlands universitetssjukhus finns röda postlådor på följande ställen:

 • södra entrén
 • centralhallen bredvid informationsdisken
 • norra entrén mitt emot Apoteket
 • entrén vid målpunkt Y nära Östra Station.

På Skellefteå lasarett finns en röd postlåda i huvudentrén.  

På Lycksele lasarett finns en röd postlåda i centralhallen.

Utbetalning av bidrag

Bidraget betalas ut genom en avi som skickas hem till dig. Du kan också få bidraget insatt direkt på ditt bankkonto.

För att få utbetalningen till ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Kontakta din bank eller gör din kontoanmälan på Swedbanks webbplats.

Bidragsbelopp som överstiger 100 kronor betalas ut en gång per månad, vanligtvis i början av månaden. Lägre belopp än 100 kronor betalas ut en gång per år, vid årsskiftet.

Utbetalning efter ett dödsfall

Om en patient har avlidit så betalas bidraget ut till dödsboet. Utbetalning kan göras så länge dödsboet är aktivt.

Resa med taxi eller specialfordon

Bedömer vårdpersonalen att du behöver resa till ditt vårdbesök med taxi eller specialfordon på grund av ditt medicinska tillstånd bokar du resan hos Reseservice. Boka resan senast två vardagar innan planerat besök.

Observera att vårdpersonalen väntar till efter ditt vårdbesök innan de avgör om du av medicinska skäl som gör att du behöver åka hem med taxi eller specialfordon. Vårdpersonalen beställer i så fall hemresan.

Blir du sjuk och behöver vård snabbt går det bra att kontakta Reseservice dygnet runt och beställa resa.

Sambulansen

Sambulansen är ett sjukresefordon med vårdpersonal som åker mellan Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå varje vardag. Sambulansen har vanliga sittplatser, platser för rullstol och för bår. Här finns också platser för personer som behöver vård under resan. Sambulansen har en handikapptoalett och en ingång med lyft.

Sambulansen är till för dig som inte kan åka kollektivt eller i egen bil av hälsoskäl. Det krävs intyg från personal som känner till dina behov. Du bokar din resa med Sambulansen hos Reseservice.

Följeslagare

Behöver du hjälp av en följeslagare får den personen bidrag för sin resa. Följeslagaren måste vara med under hela resan och besöket. Det är vårdpersonalen som bedömer om du behöver ha med dig en följeslagare. Barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder har alltid rätt att ha med en följeslagare.

Avbeställa resa

Du måste avbeställa både resan och besöket om du inte kan komma till ett planerat vårdbesök. Resan avbokar du genom att ringa till Reseservice. Avbokar du inte resan kan du bli skyldig att betala för resan.

Resa utanför länet

Kontakta Reseservice för att få hjälp med att ordna resa utanför länet. Då krävs det att:

 • Du har en specialistremiss från Region Västerbotten som Reseservice har fått intyg om.
 • Intyget visar vad du har för behov av transportsätt och om du behöver ha med en följeslagare.

Efter överenskommelse med Reseservice kan du också ordna resan själv. Då får du ett bidrag som baseras på vad som står på intyget. Det är de faktiska resekostnaderna som ersätts. Du ansöker genom att skicka biljetter samt kvitto från ditt vårdbesök till Reseservice.  

Du kan på eget initiativ söka vård utanför länet men då får du betala hela resan själv.

När kollektivtrafik saknas

Finns det inte kollektivtrafik i närheten av där du bor kan du få hjälp att beställa en anslutningstaxi. Förutsättningen är att du gör större delen av resan med kollektivtrafik och att anslutningsresan bara är en kortare del.

Beställ anslutningsresan hos Reseservice senast två vardagar i förväg.

Entrévärdar vid Nus

På Norrlands universitetssjukhus, Nus, finns entrévärdar som kan hjälpa dig att hitta på sjukhuset om du känner dig osäker eller har svårt att ta dig fram på egen hand.

Du hittar entrévärdarna i centralhallen vid informationsdisken och reception västra entrén.

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få ledsagning vid vissa busstationer och tågstationer. Det kostar ingenting. Du avgör själv om du har särskilda behov eller funktionsnedsättning. Du får beställa ledsagning även om du bara har ett tillfälligt behov.

Ledsagning vid Nus

Vid Nus finns ledsagning som du kan använda vid följande tillfällen:

 • Vid en sjukresa till eller från Norrlands universitetssjukhus, Nus.
 • Vid en sjukresa till andra vårdenheter i Umeå och du stiger på eller av vid Nus.
 • Vid en resa till eller från Nus av något annat skäl än sjukresa, till exempel om du ska besöka någon.
 • Om du ska byta buss eller tåg, eller mellan buss och tåg, vid Nus eller Umeå Östra.

Du kan få ledsagning till och från bussterminalen vid Nus, till och från tågstationen Umeå Östra eller mellan bussterminalen och tågstationen.

Vid Nus följer ledsagaren dig in i sjukhuset. Det finns en särskild mötesplats för ledsagning vid Reseinfo samt i centralhallen.

På Nus får du hjälp av entrévärdar under dagtid på vardagar. Entrévärdarna hjälper dig att ta dig från sjukhusets centralhall och vidare inne i sjukhuset. 

Ledsagning på andra platser

Du kan också ha nytta av ledsagningen som erbjuds på andra platser än Nus. I Västerbotten finns det också ledsagning:

 • Till, från och mellan alla regionbussar och stadsbussar vid Vasaplan.
 • Till, från och mellan all busstrafik vid Umeå Busstation.
 • Mellan busstationen och tågstationen vid Umeå Centralstation.
 • Till, från och mellan all busstrafik vid Skellefteå busstation.
 • Vid många andra tågstationer i Västerbotten och resten av Sverige.

Det finns inte ledsagning mellan Umeå busstation och Vasaplan eller mellan Umeå Centralstation och Vasaplan.

Boka ledsagning

Planera vilka tåg- eller bussturer du vill resa med. Beställ sedan ledsagning senast 24 timmar före din resa. Du bokar all ledsagning för din resa genom ett samtal.

 • Börjar din resa med buss så ringer du Reseservice på telefon 0771-25 10 20.
 • Börjar din resa med SJ så ringer du SJ på telefon 0771-75 75 75.
 • Börjar din resa med Norrtåg ringer du Tågkompaniet på telefon 0771-444 111.

Kontaktuppgifter till Reseservice

Skicka din ansökan om bidrag till Reseservice med post. Har du frågor om ersättning för sjukresor kan du ringa till Reseservice. 

Postadress:
Reseservice
931 86 Skellefteå

Telefon: 0771-25 10 20

Till toppen av sidan