Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du ansvarar själv för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa på egen hand, kan du få ett intyg från vården som ger dig rätt till sjukresa med serviceresefordon. För en del resor med egen bil, buss eller tåg kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en egenavgift oavsett färdsätt. För dig som reser till vården ofta finns ett högkostnadsskydd.

Sjukresa på egen hand - med kollektivtrafik eller egen bil

Tidtabeller och trafikinformation

Tidtabeller för buss och tåg, biljettpriser och aktuell trafikinformation finns på Jönköpings länstrafiks webbplats jlt.se

Ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil

Du kan få viss ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil:

 • om du fått en specialistvårdsremiss eller en vårdgarantiremiss av en läkare vid något av länets sjukhus till en vårdgivare i ett annat län 
 • om du genomgår vissa återkommande behandlingar vid något av länets sjukhus, till exempel dialys eller strålbehandling.

Du får inte ersättning för resor till hälsovård, exempelvis barnhälsovård, kvinnohälsovård, mammografi, BB-hemvård, vaccinationer och aortascreening. Du får inte heller ersättning för hemresa från annat län vid akut sjukdom eller olycka.

Fråga vårdpersonalen om den behandling du genomgår ger dig rätt till sjukreseersättning.

Ansökan om ersättning för sjukresa

Om du har rätt till sjukreseersättning får du en blankett av din vårdgivare. Instruktioner och samtliga villkor för ersättning finns på Jönköpings länstrafiks webbplats:

Sjukresa med serviceresefordon

Om du av hälsoskäl inte har möjlighet att resa till och från vården på egen hand, kan du få ett intyg från behandlande vårdpersonal som ger dig rätt att åka med serviceresefordon.

Du får vara beredd på att samåka med andra om du inte har ett intyg från behandlande vårdpersonal att du måste resa ensam, till exempel om du har en smittsam sjukdom eller är särskilt infektionskänslig.

Du får räkna med väntetid både före och efter vårdbesöket.

Om det inte finns allmänna kommunikationer där du bor, kan du få åka med serviceresefordon till närmaste busshållplats eller tågstation.

Om du har färdtjänst

Om du har ett färdtjänsttillstånd har du rätt att åka sjukresa till vården enligt villkoren i ditt färdtjänsttillstånd. Läs mer om färdtjänst:

Färdtjänst i Jönköpings län

Frågor

För frågor eller ansökan om ersättning för sjukresor:

 • Sjukreseenheten, Jönköpings länstrafik
  Telefon 0771-412 412
  Vardagar, klockan 8-12 och 13-16

Synpunkter på din resa

Kontakta Länstrafikens kundtjänst för serviceresor om du inte är nöjd med resan. 

 • Telefon 010-241 56 04
  Vardagar, klockan 10-12 och 13-15
 • Via Jönköpings länstrafiks webbplats kan du lämna synpunkter: Synpunkter om serviceresor, JLT

Boka sjukresa

Boka och avboka sjukresa

Du bokar och avbokar din sjukresa hos:

Jönköpings länstrafik, telefon 020-64 65 66 

 • Beställ sjukresan senast klockan 16.00 - en vardag i förväg.
 • Vid planerade vårdbesök kan du beställa resan en vecka före besöket.
 • Är vårdbesöket akut kan du ringa dygnet runt.

Om du får förhinder måste du avboka sjukresan senast 30 minuter före planerad hämtning. Avbokar du resan för sent kan du behöva betala.

Servicefordon mellan olika sjukhus

Om du behöver ta dig mellan olika sjukhus erbjuds två olika turer med servicefordon:

 • Linken, som går mellan Jönköpings län och Universitetsjukhuset i Linköping.
 • V-turen, som går mellan Värnamo sjukhus och Länssjukhuset ryhov. 

Turerna är till för dig med specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss och som av hälsoskäl inte kan åka buss, tåg eller egen bil.

För att åka med servicefordon mellan sjukhusen behöver du ett intyg från den som skrivit remissen. Remitterande vårdgivare tar ställning till ditt behov av sjukresa och det ska framgå i din specialistvårds-/vårdgarantiremiss.

Linken till Universitetssjukhuset i Linköping

Linken kör tre gånger per dag tur och retur till Linköping. Det finns två olika rutter. Den ena rutten går från Vetlanda via Aneby, Eksjö och Tranås till Linköping och tillbaka. Den andra och tredje rutten går från Värnamo via Skillingaryd, Jönköping, Gränna och Tranås till Linköping och tillbaka. Alla turer har plats för rullstolar.

V-tur mellan Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov

V-tur är en tidtabellslagd trafik med serviceresefordon mellan Värnamo och Jönköping. V-turen går flera gånger från Värnamo sjukhus till Ryhov och två gånger från Ryhov till Värnamo. Hållplatserna är Värnamo sjukhus C-hallen, Skillingaryd vårdcentral, Vaggeryd vårdcentral samt Ryhov huvudentré. V-turen körs endast på vardagar.

Tidtabell och turer

Ring Serviceresor 020-64 65 66 senast klockan 16.00 en vardag i förväg för att boka resa med Linken eller V-tur.

Enkel resa kostar 130 kronor. Du betalar till chauffören. 

Vad får man betala?

Du betalar alltid en egenavgift oavsett vilket färdsätt du använder.

Buss och tåg

Egenavgiften för enkel resa med buss eller tåg är 22 kronor.

Region Jönköpings län ersätter resten av kostnaden för biljett med det billigaste färdsättet den kortaste resvägen. Avståndet räknas till och från adressen där du är folkbokförd.

Egen bil

Egenavgiften för enkel resa med privat bil är 135 kronor.

Region Jönköpings län ersätter resten av kostnaden med 1,85 kronor/kilometer för den kortaste resvägen mellan vården och adressen där du är folkbokförd. Du får ingen extra ersättning för följeslagare, parkeringsavgifter eller vägtullar.

Servicefordon

Egenavgiften för enkel resa med serviceresefordon är 130 kronor.

Du betalar till chauffören innan resan påbörjas, kontant eller med kort. Du kan också betala egenavgiften via faktura. Tala om att du vill ha faktura när du bokar din resa.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet för sjukresor är 2 430 kronor. Det betyder att du inte behöver betala mer än 2 430 kronor i egenavgifter för sjukresor inom en period på tolv månader.

Du får räkna in egenavgifter för resor inom Jönköpings län samt resor utanför länet när du fått en specialistvårds- eller vårdgarantiremiss.

En familj med flera barn under 18 år får räkna samman egenavgifterna för barnens sjukresor.

Det finns inga fysiska frikort för sjukresor. Reser du med sjukresefordon så bevakas högkostnadsskyddet automatiskt. 

Om du har rätt till ersättning för sjukresa med egen bil, buss eller tåg måste du själv kontakta sjukreseenheten när du nått upp till högkostnadsskyddet. Sjukreseenheten registrerar under vilken tidsperiod du har rätt till fria sjukresor.

Ett exempel

Du gör din första resa 25 april ett år. Efter ett antal resor har du betalat totalt 2 430 kronor i egenavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett högkostnadsskydd och betalar inget för sjukresorna från 11 oktober fram till 24 april året därpå.

Mer information

Mer information om högkostnadsskydd för sjukresor och kontaktuppgifter till sjukreseenheten finns på Jönköpings länstrafiks webbplats:

Ersättning för följeslagare

Om du av hälsoskäl behöver ha med följeslagare vid sjukresa till vården ska behandlande vårdpersonal intyga det på vårdkvittot eller reseintyget.

Följeslagare får bara ersättning vid resa med buss eller tåg. Biljett och vårdkvitto skickas tillsammans med intyg från behandlande vårdpersonal till sjukreseenheten. Om du skrivs in på sjukhus får följeslagaren ersättning för den billigaste hemresan med buss eller tåg.

Barn och ungdomar under 18 år får alltid ha med en följeslagare. Barn under 7 år reser alltid med ledsagare. Det behövs inget intyg och följeslagaren betalar ingen egenavgift. Barn kan aldrig vara följeslagare.

Du får ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. Saknar du intyg på att du behöver en följeslagare så får följeslagaren en faktura på resan i efterhand.

Anhörig som följer med ambulanstransport får själv bekosta hemresan.

Till toppen av sidan