Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Halland

Innehållet gäller Halland

En sjukresa är en resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som är folkbokförd i Halland.

Resan kan ske med:

 • Kollektivtrafik
 • Egen bil
 • Regionens sjukresefordon (krävs intyg på medicinska skäl från vården)

Det är din hälsa som avgör vilken resa som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Vad är ett medicinskt skäl?

Vårdpersonalen ser till patientens samlade hälsotillstånd. Utifrån det görs en bedömning om det finns skäl för en resa med våra sjukresefordon.

Tänk på att:

 • det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården.
 • det är ditt ansvar att be om ett intyg när du besöker vården.
 • du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
  eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • brist på kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.

Vid resor med kollektivtrafik och egen bil kan du få reseersättning men du får alltid stå för en del av resan själv. Det kallar vi för en egenavgift.

När dina egenavgifter för sjukresor är mer än 2 000 kronor under ett år får du automatiskt ett frikort. Det skickas hem till dig med post. Frikortet gäller från första resedatumet och 12 månader framåt i tiden. 

Begär ersättning för resa med egen bil eller kollektivtrafik

Fyll i blanketten Reseräkning - Sjukresa eller beställ blanketten genom att ringa 010-47 61 950.

Skicka in reseräkningen tillsammans med underlag som visar att du besökt vården, till exempel ett kvitto eller faktura på patientavgiften. En kallelse, bekräftelse eller kvitto på kortbetalning gäller inte som bevis på att besöket har genomförts.

Du får ersättning till din folkbokföringsadress. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte.

Du får utbetalningen till ditt bankkonto. Saknas korrekta kontouppgifter skickas ett utbetalningskort till dig. Det kan tillkomma en avgift när du löser in utbetalningskortet.

Kom ihåg att be om reseersättningen i tid. Du behöver ansöka om ersättningen inom ett år efter resedatumet.

Skicka in blanketten tillsammans med dina kvitton till:

Region Halland
Skanningenheten/Sjukresor
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

För frågor om ersättningen ring 010-47 61 950.

Den aktuella ersättningen från och med 1 januari 2023 för resa med bil är 20 kronor per mil och egenavgiften är på 80 kronor för en enkelresa. Detta motsvarar de fyra första milen som du då själv står för. 

Resexempel

Här ger vi ett exempel på en resa där vi räknar ut reseersättningen. 

Avståndet mellan folkbokföringsadressen och vårdinrättningen är fem mil. 
Du reser 5 mil till vården och 5 mil hem. Det blir totalt 10 mil.
10 x 20 = 200 kronor
Därefter drar vi av egenavgiften som är 80 kronor per enkelresa.
80 + 80 = 160 kronor
Sedan räknar vi ut vad reseersättningen kommer att bli. 
Milavgiften på 200 kronor minus egenavgiften på 160 kronor = 40 kronor i reseersättning.
Utbetalningen för denna resa blir 40 kronor. 

Utbetalning av reseersättning görs bara om enkelresan är längre än fyra mil. Vid kortare resor registreras bara egenavgiften till ditt högkostnadsskydd för sjukresor. 

För resor med kollektivtrafik dras en egenavgift på 37 kronor per enkelresa från det biljettpris du betalat. 

Reseersättning efter vårdgarantivård 

Du som använt dig av vårdgarantin fyller i hemskickad blankett från Vårdgarantiservice och skickar in den tillsammans med underlag från vården, till exempel ett kvitto eller faktura på patientavgiften. 

Resa med eller till sjukt barn 

Region Halland ersätter resan för dig som är förälder eller anhörig när du ska besöka barn under 18 år på sjukhus. Då behövs ett intyg från vården. Ersättning ges för resa med egen bil eller kollektivtrafik. Du behöver ansöka om ersättningen inom ett år efter resedatumet.  

Du har inte rätt till ersättning om du: 

 • Reser för att få förebyggande hälsovård, till exempel hälsokontroll, vaccination och mammografi.
 • Väljer vård utanför Halland, trots att Region Halland kunnat erbjuda dig motsvarande vård här.

Våra sjukresor

En sjukresa med regionens sjukresefordon är inte en rättighet för alla. Vårdpersonalen ser till patientens samlade hälsotillstånd. Utifrån det görs en bedömning om det finns medicinska skäl för en resa med ett  sjukresefordon. Bedömningen görs utifrån patientens hela hälsotillstånd. 

Våra sjukresefordon följer en tidtabell. De kör till ett antal vårdmottagningar i och utanför Halland som drivs av eller har avtal med Region Halland. Resa med sjukresefordon kostar inget i egenavgift. 

*Efter Lund, endast för avstigande till Halmstad. **6:an från Varberg till Borås kör väg 41 via Veddige.
*6:an från Borås kör väg 41 via Veddige.

Sjukresetaxi och liggande sjukresa

Sjukresetaxi 

Om vi inte kan erbjuda dig en resa med regionens sjukresefordon kan det bli aktuellt med sjukresetaxi. Under dessa resor hämtas ofta flera personer på olika adresser upp för samåkning. Ibland kombineras resan så att en del sker med sjukresetaxi och en del med sjukresefordon. 

Sjukresa med taxi kostar 100 kronor för en enkel resa i egenavgift. 

För att få resa med Regionens sjukresefordon eller sjukresetaxi krävs ett intyg om medicinska skäl från vårdpersonal. 

Du som patient kan boka sjukresa inom Halland och i efterhand be om ett intyg. Det är då ditt ansvar att be om ett intyg när du besöker vården. 

Om vårdpersonalen bedömer att du som patient inte har medicinska skäl för sjukresa kommer du själv att debiteras för en taxiresa. 

För dig som har fyllt 85 år kommer vi inte att begära in intyg för resor inom Halland. Det är endast i de fall då särskilda behovs finns, till exempel ensamåkning som ett intyg från vården behövs. 

Om du har ett färdtjänsttillstånd och ska åka till vård inom Halland behöver du inget intyg om medicinska skäl från vården.

Du kan få åka sjukresa till: 

 • vårdmottagning, tandläkare, tandhygienist eller sjukhus inom Halland som Region Halland har avtal med. 
 • utprovning, anpassning eller hämtning av hjälpmedel som vården ordinerat dig inom Halland. 
 • högspecialiserad vård om du har en specialistvårdsremiss från ett sjukhus i Halland. Vårdpersonalen gör då en bedömning om du har medicinska skäl för sjukresa och ska lägga in ett intyg innan du kan boka resan. 

Beställ sjukresa

När du ska beställa din sjukresa ringer du Resam 0771-91 00 90. Sjukresetaxi bokas alltid via Resam. Du kan alltså inte ringa och boka ”en vanlig” taxi på ett annat telefonnummer. 

De som arbetar i Resambokningen kommer att ställa några frågor till dig för att göra din resa så bra som möjligt. 

Det här frågar de dig om när du ringer för att boka: 

 • ditt personnummer och telefonnummer 
 • var de ska hämta dig 
 • vilken vårdmottagning du ska till och vilken tid du ska vara där 
 • om du har ledsagare med dig 
 • om du har något hjälpmedel med dig 
 • om du behöver hjälp av chauffören 

Service i anslutning till sjukresetaxin som du kan be om vid bokningen: 

 • upphämtning i bostad 
 • hjälp till och från ytterdörr 
 • hjälp i och ur bilen 
 • hjälp av och på med ytterkläder 
 • hjälp in till bostaden 
 • hjälp till mottagning eller vårdmottagning 
 • hjälp med bagage 

Liggande sjuktransport, ambulanstransport eller vård på plats  

Patienter som behöver transporteras liggande, men som inte har behov av vård eller övervakning under resan, kan åka med ambulanssjukvårdens liggande sjuktransporter. Dessa körs av ambulanssjukvårdens personal. 

Liggande transport beställs vanligtvis av sjukvårdspersonalen, men i de fall patienter eller anhöriga beställer liggande sjuktransport görs beställningen via telefonnummer 035-21 14 80. 

Liggande sjuktransport, ambulanstransport eller vård på plats kostar 250 kronor för en enkel resa i egenavgift och ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Överklaga beslut

I de fall du som patient upplever att du blivit oskäligt drabbad av kostnader kan du begära prövning för att få ersättning. Kontakta oss på telefonnummer 010-47 61 950. 

Blankett för bestridande 

Till toppen av sidan