Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Halland

Innehållet gäller Halland

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som är folkbokförd i Halland.

Resan kan ske med:

  • Kollektivtrafik
  • Egen bil
  • Regionens sjukresefordon (krävs intyg på medicinska skäl från vården)

Det är din hälsa som avgör vilken resa som är aktuell för just dig. Grundregeln är att du ska använda det billigaste färdsättet, med hänsyn till vad din hälsa tillåter.

Vid resor med kollektivtrafik och egen bil utgår en reseersättning men du får alltid stå för en del av resan själv, det vill säga en egenavgift.

Om du har medicinska skäl till ett annat färdsätt så erbjuds du att åka med regionens sjukresefordon. Du behöver då ett intyg från vården och sedan bokar du din resa via beställningscentralen, Resam för sjukresor tfn 0771-91 00 90. Resan är gratis.

Om sträckan du ska åka inte trafikeras av våra sjukresefordon eller om du på grund av medicinska skäl inte kan samåka kan du bli erbjuden sjukresetaxi om du har intyg för detta från vården. Egenavgiften är 100 kronor.

*Efter Lund, endast för avstigande till Halmstad. **6:an från Varberg till Borås kör väg 41 via Veddige.
*6:an från Borås kör väg 41 via Veddige.
Till toppen av sidan