SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet. Ersättningen motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd och tillgången till allmänna kommunikationer. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg och privatbil.

Sjukresa är det samlade namnet på de olika färdsätt som du som patient kan använda dig av till och från din vård och behandling. För de billigaste färdsätten kan du få ersättning.

 

Hur beställer jag en sjukresa?

För att kunna boka sjukresa med servicebil behöver du som patient ett tillstånd av den vårdmottagning du ska besöka. När du ska boka servicebil ringer du först till mottagningen för att få tillståndet, efter det kan du ringa till Serviceresors beställningscentral på tel 0775-77 77 00.

Sjukresa med servicebil är för patienter som av medicinska skäl inte på annat sätt kan ta sig till vården. Vårdmottagningen som du ska besöka bedömer om du har medicinska skäl för sjukresa med servicebil. Om du har giltigt färdtjänstintyg, eller är 85 år eller äldre bedöms du alltid ha rätt till servicebil.

Har du allmänna frågor som sjukresor kontaktar du Serviceresor på tel 0470-194 04, måndag till fredag mellan klockan 8 och 12.

Du kan få ersättning för det billigste färdsättet som är buss, tåg (ej första klass) eller privat bil.

Om du reser i privat bil får du 18 kronor 50 öre milen i ersättning per enkelresa. Det gäller för sträckor som är längre än 81 km. Skicka in dina besökskvitton från vården till serviceresor.

Spara dina kvitton även om resan är kortare, då kostnaden ligger till grund för ditt frikort.

För sjukresor som skett för mer än ett år sedan betalas ingen ersättning ut. Inte heller om du på egen hand fritt söker vård.

Anslutningsresa om du bor långt ifrån bussen eller tåget

Om du har långt till de allmänna kommunikationerna och behöver åka privat bil eller servicebuss till närmaste busshållplats får du ersättning för detta. Då måste resan med allmänna kommunikationer vara längre än anslutningsresan.

Medföljare på resan

Ibland kan ålder eller medicinskt tillstånd motivera att någon följer med på resan. Den personen får då ersättning utifrån samma regler som den som ska besöka vården men utan avdraget för egenavgiften som är 150 kronor. Det är vårdpersonalen som bedömer om det är medicinskt motiverat med följeslagare.

Intyg från vårdgivaren behövs inte:

- för barn till och med det år barnet fyller 19 år
- för patienter över 85 år

När betalas ersättningen ut?

Ersättningen betalas vanligen ut inom tre till fyra veckor efter det att Serviceresor har fått godkända kvitton och underlag.

Biljetter, kvitton och handlingar skickas till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Om du reser utanför länet

Om du har remiss till vård utanför länet

Du kan få ersättning för vissa sjukresor till vårdenheter utanför länet. Då krävs det en remiss som utfärdas av behörig läkare eller att din vårdgivare intygar att de inte kan uppfylla vård- och behandlingsgarantin.

Det är din vårdgivare som avgör om du behöver servicebil till och från vården. Om du behöver servicebil hem från en operation, kontakta vårdlots i Region Kronoberg.

Om du inte har remiss till vård utanför länet

Du får ingen ersättning om du själv väljer att söka vård utanför länet i de fall vi hade kunnat uppfylla vård- och behandlingsgarantin.

Buss: Visa chauffören din kallelse på inresan och ditt besökskvitto på hemresan så åker du gratis. Har du ingen kallelse får du lösa biljett på vanligt sätt och sedan skicka in biljett och ifyllt besökskvitto till Serviceresor.

Tåg: Om du åker tåg måste du alltid köpa biljett. Skicka biljett samt besökskvittot till Serviceresor.

Privat bil: Om du reser i privat bil får du 18 kronor 50 öre milen i ersättning per enkelresa. Det gäller för sträckor som är längre än 81 km. Skicka in dina besökskvitton från vården till serviceresor.

OBS! Spara dina originalkvitton även om resan med privatbil är kortare än 81 km. Kostnaden ligger till grund för ditt frikort.

Servicebil eller liggande transport: Om det finns medicinska skäl kan patienten åka servicebil, men det är alltid vårdgivaren som avgör. Behöver du servicebil måste du först ringa till vårdmottagningen du ska besöka och få tillstånd, innan du kan boka den hos Serviceresor. Det kan även finnas trafiktekniska skäl och då är det Serviceresor som fattar beslutet. Beställning av servicebil eller liggande transport ska göras senast kl 16.00 vardag före resdag.

Linnéan till Malmö-Lund: Om du har remiss till Malmö-Lund kan du åka med Linnéan, som är en komfortbuss. Du beställer resan senast kl 16.00 vardag före resdag.

Egenavgift

En del av resekostnaden får du betala själv i form av egenavgift:

Transportmedel

Egenavgift

Anslutningsresa till tåg, buss och Linnéan

0 kr

Buss eller tåg inom Kronobergs län

0 kr

Buss eller tåg utanför länet, enkelresa

20 kr

Flyg

200 kr

Linnéan

0 kr

Privatbil, enkelresa

150 kr

Servicebil, sittande resenär

150 kr

Servicebil, liggande resenär

150 kr

För ersättning

Skicka dina handlingar till:

Serviceresor, Region Kronoberg, 351 88 Växjö

Högkostnadsskydd för sjukresor börjar gälla när du som patient har egna kostnader som överstiger 1 800 kronor under en tolvmånadsperiod. När summan är uppnådd får du fria sjukresor under den tid som återstår av tolvmånadresperioden, så kallat frikort.

För att få frikort för sjuk- eller behandlingsresa måste du:

  • spara besökskvitto, servicebilskvitto och fakturor
  • besökskvittot måste vara ifyllt och stämplat av behandlande vårdpersonal för det färdsätt det gäller

Egenavgiften är den del av resekostnaden som du får betala själv. För närvarande är avgiften 150 kronor. Egenavgiften ligger till grund för att uppnå högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan