Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Du kan få ersättning för dina resor till och från sjukvården inom länet och även vid vissa resor utanför länet. Ersättning motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg 2:a klass och privat bil.

Till toppen av sidan