Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

När du reser till och från hälso- och sjukvården eller tandvården kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska du använda dig av kollektivtrafik men du kan också använda egen bil. Du ansöker om ersättningen i efterhand.

Om du är folkbokförd i Västmanland kan du få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan handla om läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård hos en giltig vårdgivare inom Västmanland. Du ska i första hand resa med kollektivtrafik, men du kan också resa med egen bil.

Om du har en remiss för specialistvård i ett annat län eller om du har en remiss för vårdgaranti kan du få ersättning för resor utanför Västmanland. 

Resa med kollektivtrafik eller egen bil

När du åker med kollektivtrafik till och från vården kan du få ersättning för hela kostnaden av biljetten. Åker du i egen bil kan du få ersättning för en del av resekostnaden.

Resor med egen bil ersätts med 90% av Skatteverkets gällande belopp för egen bil, för den del av enkelresan som överstiger 40 kilometer. Vid tur och retur får du ersättning för den del av resan som överstiger 80 kilometer. Du kan inte få ersättning för eventuella parkeringsavgifter. 

Kostnaden för sjukresor med egen bil och kollektivtrafik räknas inte in i ditt högkostnadsskydd. Gör ansökan om ersättning inom ett år från dagen du gjorde din sjukresa.

Ansök om ersättning när du har rest med kollektivtrafik

Om du har rest med kollektivtrafik skickar du in en ansökan om sjukreseersättning med post. Blanketten kan du ladda ner här nedanför och skriva ut själv eller hämta i någon av receptionerna på Västmanlands sjukhus eller på din vårdcentral.

Ansökan om sjukreseersättning.pdf

Fyll i ansökan och posta den i ett kuvert. Bifoga de här handlingarna.

  • Kvittot från ditt besök i besök i hälso- och sjukvården eller ett intyg som visar att du fått vård. På kvittot ska det framgå ditt personnummer, besöksdatum och var du haft ditt vårdbesök. 
  • Biljetterna där det framgår vilket datum du har rest, vilken ort du har rest från och till samt kostnaden för biljetten.

Skicka ansökan till
Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen Sjukresor
721 89 Västerås

Ansök om ersättning när du har rest med egen bil

När du har rest med egen bil ansöker du om sjukreseersättning efter ditt besök i hälso- och sjukvården. Du ansöker enklast genom att logga in i e-tjänsten här nedan.

Ansök om sjukreseersättning i e-tjänsten

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten kan du ansöka via en blankett. Blanketten kan du ladda ner här nedanför och skriva ut själv eller hämta i någon av receptionerna på Västmanlands sjukhus eller på din vårdcentral. 

Ansökan om sjukreseersättning

Fyll i ansökan och posta den i ett kuvert. Bifoga:

  • Kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg. På kvittot ska ditt personnummer, besöksdatum och var du haft ditt vårdbesök framgå. 

Skicka ansökan till
Region Västmanland
Kollektivtrafikförvaltningen Sjukresor
721 89 Västerås

Utbetalning

Du får pengarna utbetalda via Swedbanks system. För att få pengarna till ditt konto behöver du ha anmält dig till Swedbanks kontoregister. Du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank utan kan ha ett konto i valfri svensk bank. 

Om du inte har anmält dig till Swedbanks kontoregister får du en utbetalningsavi. Kontakta din bank eller Swedbank om du har frågor.

Boka en sjukresa av hälsoskäl

Om du av hälsoskäl inte kan resa med kollektivtrafik eller bil kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi eller speciellt anpassat fordon. Ring till beställningscentralen på telefon 021-473 00 00 senast dagen före planerat besök.

Personalen på beställningscentralen kommer att ställa frågor om ditt hälsotillstånd för att kunna avgöra vilket färdmedel du bör resa med.

Resa med taxi eller speciellt anpassat fordon

När du reser med taxi eller speciellt anpassat fordon kan du få resa tillsammans med andra personer. Din kostnad för en enkelresa är 120 kr.

Ingen ersättning för bokade sjukresor 

Du kan inte få ersättning för bokade sjukresor med taxi och speciellt anpassat fordon. Men kostnaden ingår i ditt högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för bokade sjukresor 

Du har ett högkostnadsskydd för dina bokade sjukresor. Det innebär att du får betala max 2160 kronor för dina bokade sjukresor under en tolvmånadersperiod räknat från första resan. Du får ett brev skickat hem till dig när du har kommit upp till beloppet för högkostnadsskydd. 

Om du är på besök i Sverige

Är du turist på besök i Sverige kan du inte få ersättning för sjukresor med buss, tåg eller egen bil. Kommer du från ett EU-land har du däremot rätt till bokade sjukresor.

Vill du veta vad som gäller för dig som kommer från ett annat land, kontakta gärna beställningscentralen på telefon 021-473 00 00.

Frågor och svar om sjukresor

Om du har frågor om sjukresor kan du söka efter svaret själv i artikeln Frågor och svar om sjukresor

Frågor och svar om sjukresor 

Kontakt

Har du frågor om sjukresor och vilken ersättning du kan få?

Om du har frågor om sjukresor eller vilken ersättning du kan få kan du kontakta Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Västmanland.

Telefon: 021-17 53 30
E-post: kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se, skriv Sjukresor i ämnesraden. 

Har du frågor om övrig buss- och tågtrafik?

Om du har frågor om bussar eller tågrafik kan du gå till
VL webbplats eller kontakta VL på telefon 021-473 00 00.

Till toppen av sidan