Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

När du reser till och från hälso- och sjukvården eller tandvården kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska du använda dig av kollektivtrafik men du kan också använda egen bil. Du ansöker om ersättningen i efterhand.

Om du är folkbokförd i Västmanland kan du få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till hälso- och sjukvården och tandvården. Det kan handla om läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård hos en giltig vårdgivare inom Västmanland. Du ska i första hand resa med kollektivtrafik, men du kan också resa med egen bil.

Om du har en remiss för specialistvård i ett annat län eller om du har en remiss för vårdgaranti kan du få ersättning för resor utanför Västmanland. 

Till toppen av sidan