Sjukresor

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller resor som du gjort på grund av sjukdom eller förlossning.

Du måste alltid betala en avgift själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är bestämmer region och den beror på vilket färdsätt du väljer.

Huvudregeln är att du bara får din sjukresa betald om du har valt vård i den regionen du är folkbokförd. Vissa regioner har samverkansavtal med andra regioner vilket kan ge rätt till ersättning. För övrig vård utanför sin egen region krävs giltig remiss.

Du har inte rätt till ersättning om du själv väljer att söka vård i annan region.

Bussar, tåg och privat bil är oftast ett bra alternativ till sjukresor. Du kan även ha rätt till att åka med sjukresetaxi, men det är den som ger dig vård som beslutar om detta. Beslutet grundar sig på hur du mår och hur du klarar av resan.

Varje region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

Läs mer om vad som gäller i din region:

Senast uppdaterad:
2018-12-10
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lena Larsson Martinsson, sektionschef för Sjukresor, Västra Götalandsregionen