SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor

Du kan få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller resor som du gjort på grund av sjukdom eller förlossning.

Du måste alltid betala en avgift själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög egenavgiften är, bestämmer varje landsting eller region och beror på vilket färdsätt du väljer.

Du kan bara få din sjukresa betald om du har valt att söka vård i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Om du på egen hand väljer att vända dig till något annat landsting eller region har du inte rätt till ersättning.

Privat bil, bussar och tåg är ett bra alternativ i många fall. Du kan även ha rätt till att åka med taxi, men det är den som ger dig vård som beslutar om detta. Beslutet grundar sig på din medicinska status.

Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas.

Läs mer om vad som gäller i ditt landsting eller region:

Till toppen av sidan