Läkemedel utifrån diagnos

Behandling av typ 2-diabetes

Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla blodsockret tillräckligt lågt. Fysisk aktivitet och bra mat kan hjälpa till att sänka blodsockervärdet, men du kan också behöva läkemedel.

Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker som finns i blodet.

Vad är typ 2-diabetes?

Cellerna i kroppen behöver insulin för att ta upp blodsocker. Vid typ 2-diabetes räcker insulinet i kroppen inte till. Cellerna är också mindre känsliga för det insulin som finns. Det gör att cellerna får svårare att ta upp det socker som finns i blodet och blodsockervärdet höjs.

Läs mer om typ 2-diabetes och vad det beror på här.

Regelbunden kontakt med vårdpersonalen

Det är bra att ha regelbunden kontakt med vårdpersonal som har specialkunskaper inom diabetes. De kan ge dig råd och stöd när det behövs. De kan också berätta mer om diabetes typ 2, till exempel vad du kan göra själv för att påverka blodsockervärdet.

Du kommer också att träffa din läkare regelbundet för att se hur behandlingen går.

Du kan påverka blodsockervärdet själv

Fysisk aktivitet är ett effektivt sätt att öka cellernas känslighet för insulin.

Blodsockervärdet påverkas bland annat av vad du gör och vad du äter. Fysisk aktivitet, bra matvanor och att inte röka kan förebygga typ 2-diabetes och i viss mån sänka blodsockervärdet.

Fysisk aktivitet och ändrade matvanor kan också göra att du minskar i vikt om du har övervikt. Att minska i vikt är bra för blodsockervärdet.

Var fysiskt aktiv

Fysisk aktivitet är ett mycket effektivt sätt att öka cellernas känslighet för insulin.

Det är bra ifall du hinner vara fysiskt aktiv tre gånger i veckan, men ju oftare du är fysiskt aktiv desto bättre. Aktivera gärna fler muskelgrupper samtidigt, till exempel har stavgång effekt än en promenad utan stavar.

Läs mer om träning och hur du kommer igång i texten om träning.

Läs mer om hur fysisk aktivitet kan påverka din hälsa här.

Ät bra mat

Bra matvanor kan till stor del påverka typ 2-diabetes. Med bra mat och matvanor kan du få bättre blodsockervärde, lägre halter av blodfetter, minska i vikt och minska risken för andra sjukdomar. Du kan även minska behovet av läkemedel som sänker blodsockervärdet.

Rök inte

Du ska inte röka alls om du har diabetes. Rökning ökar risken för de flesta komplikationer som kan uppstå vid diabetes, bland annat på de små blodkärlen i njurarna, i fötterna och i ögonens näthinnor. Risken att få hjärtinfarkt eller stroke fördubblas också.

Ett infekterat sår som inte tas omhand kan i leda till kallbrand, även om det är sällsynt.

Det finns hjälp att få om du röker och vill sluta.

Behandling med läkemedel kan behövas

Du behöver sannolikt behandlas med läkemedel för att sänka blodsockervärdet när du får diagnosen diabetes typ 2. Det är också viktigt att förebygga och behandla högt blodtryck och höga halter av blodfetter.

Målet med behandlingen är att undvika de komplikationer som kan uppstå på grund av förhöjt blodsockervärde, till exempel skador i kroppens stora och små blodkärl. Läs mer om komplikationer i texten Diabetes typ 2.

Läkemedel vid högt blodsockervärde

Det finns olika flera läkemedelsgrupper som verkar på olika sätt. Vilket läkemedel som du får börja med beror bland annat på om du har någon annan sjukdom. Ibland behövs också insulin.

Metformin

Metformin ökar cellernas känslighet för insulin. Då kan cellerna kan ta upp socker från blodet och blodsockervärdet sjunker. Metformin gör även att leverns egen produktion av socker minskar.

Oftast börjar läkemedelsbehandlingen med metformin. Det är det läkemedel som används oftast vid typ 2-diabetes.

Inkretiner

Det finns två olika typer av läkemedel som ingår i gruppen inkretiner, GLP-1-analoger och DPP4-hämmare. Båda påverkar kroppens eget hormon GLP-1, men på olika sätt.

Hormonet GLP-1 ökar bland annat bukspottkörtelns produktion av insulin. Hormonet gör också att du känner dig mätt snabbare.

GLP-1-analoger är kopior av hormonet GLP-1 och har liknande effekt. Du kan behandlas med GLP-1-analoger om du har hjärt-kärlsjukdomar.

DPP4-hämmare gör att hormonet GLP-1 bryts ner långsammare i kroppen. På så sätt förlängs den effekten av GLP-1.

Hämmare av SGLT2

Hämmare av SGLT2 är en ny grupp av diabetesläkemedel. Läkemedlet gör att njurarna utsöndrar en större mängd socker i urinen. På så sätt sänks blodsockervärdet. Du kan behandlas med dessa om du har hjärt-kärlsjukdomar.

Sulfonureider

Sulfonureider gör att bukspottkörteln producerar mer insulin. Sulfonureider fungerar bäst de första åren efter att du har fått diagnosen. Då har bukspottkörteln ofta en relativt bra egen produktion av insulin. Effekten av sulfonureider minskar när bukspottkörtelns produktion av insulin minskar.

Glitinider

Glitinider gör att bukspottkörteln producerar mer insulin. De påminner alltså om sulfonureider, men har en snabbare och mer kortvarig effekt. Glitinider fungerar också bäst de första år efter att ha fått diagnosen, när bukspottkörteln fortfarande har en egen produktion av insulin.

Glitinider kallas ibland glinider.

Glitazoner

Glitazoner hjälper kroppen att bättre utnyttja det egna insulinet. Glitazoner förbättrar fettcellernas känslighet för insulin. Glitazoner påverkar också sockeromsättningen i levern och i musklerna så att blodsockervärdet lättare kan sänkas.

Alfa-glukosidashämmare

Alfa-glukosidashämmare gör att sockret du äter bryts ner långsammare i tarmen. När nedbrytningen tar längre tid, dröjer det också innan sockret från tarmen tas upp av blodet. Läkemedlen sänker blodsockervärdet, men inte lika mycket som de andra läkemedlen.

Insulin

För att få ett bra blodsockervärde behöver de flesta med typ 2-diabetes så småningom komplettera behandlingen med insulin. Du kan även behöva insulin redan när du får diagnosen, men oftast dröjer det flera år.

Läs mer om insulin i kapitlet Insulin, i texten Behandling av typ 1-diabetes.

Biverkningar av läkemedel som används vid högt blodsockervärde

Fråga din läkare eller personalen på ett apotek vilka biverkningar som du kan få av ditt läkemedel. De kan också berätta om det är något särskilt du ska vara uppmärksam på när du använder läkemedlet.

Det är inte säkert att du får biverkningar av ditt läkemedel. Men prata med din läkare om du får biverkningar som besvärar dig och fråga om du kan göra något för att minska dem. Du kan annars pröva att byta ut läkemedlet, om din läkare tycker att det går bra.

Metformin och laktatacidos

Det är ovanligt, men metformin kan orsaka mjölksyraförgiftning, så kallad laktatacidos. Det är ett allvarligt tillstånd som behöver behandlas på sjukhus. Fråga din läkare vilka symtom du ska vara uppmärksam på.

Risken för laktatacidos ökar om du får vätskebrist. Ta därför inte metformin om du kräks, har diarré eller får svårt att få i dig vätska. Prata med din läkare eller diabetessjuksköterska om risken för vätskebrist pågår flera dagar och du är osäker på om du kan ta metformin.

Vid röntgenundersökningar med kontrastmedel kan du behöva låta bli att ta metformin under några dagar. Du får information om det i kallelsen.

För lågt blodsockervärde – insulinkänning

Vissa läkemedel kan göra att du får mycket lågt blodsockervärde, det gäller framför allt sulfonureider och insulin. Att få mycket lågt blodsocker kallas för insulinkänning eller hypoglykemi.

Vid en insulinkänning kan du känna dig hungrig, matt, och orolig. Du kan också börja svettas eller darra. Symtomen försvinner oftast ganska snabbt när du äter något sött, till exempel druvsocker. Även ett glas mjölk kan hjälpa.

Vanligt att öka i vikt

Många blodsockersänkande läkemedel kan göra att du ökar i vikt. Det kan därför vara bra att få ett läkemedel som inte ökar vikten ytterligare, om du har problem med vikten. Rådgör med din läkare.

Läkemedel vid högt blodtryck

Blodtrycket bör vara under 140/85 mmHg. Det kan räcka att äta mindre mängd salt, vara fysiskt aktiv och att minska i vikt om du bara har något förhöjt blodtryck. Annars kan du behöva läkemedel läkemedel för att sänka blodtrycket.

Läkemedel vid höga blodfetter

Vid typ 2-diabetes är det vanligt att ha för höga halter av skadliga blodfetter. Sammansättningen av blodfetterna blir bättre av bland annat bra matvanor, fysisk aktivitet och om blodsockervärdet förbättras. Räcker det inte kan du behöva läkemedel för att sänka blodfetterna.

Du kan behöva läkemedel om du samtidigt har flera tillstånd eller vanor som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, även om du har ganska låga halter av blodfetter. Exempel på sådana tillstånd och vanor är högt blodtryck och att röka.

Det är extra viktigt att du behandlas med läkemedel för att sänka blodfetterna om du har haft hjärtinfarkt eller stroke. Behandlingen minskar risken för en ny hjärtinfarkt eller stroke.

Fetmaoperation

Fetmaoperation kan vara en behandlingsmetod om du har typ 2-diabetes och fetma med ett BMI-värde över 40. BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten. Läs mer om hur du bedömer din vikt här.

Fetmaoperation kan också vara en behandling om du har ett BMI-värde över 35 och har svårt att sänka blodsockervärdet, blodtrycket eller halten av blodfetter trots läkemedel och förändrade levnadsvanor.

Fetmaoperation kallas också för fetmakirurgi.

Graviditet

Använd helst inte någon form av blodsockersänkande tabletter om du är gravid och har typ 2-diabetes. Du kan eventuellt få behandling med metformin.

Insulin är det enda alternativet om metformin inte anses lämpligt och om du inte kan hålla blodsockervärdet på en bra nivå med lämpliga matvanor och regelbunden motion. Diskutera med din läkare om du har typ 2-diabetes och är eller planerar att bli gravid.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan