PSYKISK HÄLSA

Nedstämdhet

Känslor av nedstämdhet, oro, sorg och håglöshet är en naturlig del av livet. Ibland är det vissa händelser som gör att du känner dig nedstämd. Många gånger kan du vara nedstämd utan att det har hänt något speciellt. Nedstämdhet går nästan alltid över av sig själv, men det kan ta tid.

Händelser som kan orsaka nedstämdhet kan till exempel vara en nära anhörig som har gått bort, en kärleksrelation som har tagit slut eller problem med ekonomin.

Om du till exempel är stressad eller har sömnbrist kan du känna sig nedstämd. En del kvinnor blir nedstämda dagarna före mens.

Det kan vara bra att prata med någon

När du känner dig nedstämd hjälper det ofta om du anförtror dig till någon som du litar på. Det kan vara någon i familjen eller en god vän. Ibland kan också samtal med en kurator eller psykolog vara till hjälp. Genom att tala med någon annan kan du sätta ord på dina känslor. Det kan göra det lättare att hitta lösningar på funderingar och problem.

Tid för vänner och för återhämtning

För att må bra är det viktigt att träffa vänner och göra saker du tycker om. Men du kan också behöva tid för att återhämta dig och tid att få vara för dig själv.

En promenad kan skingra tankarna

Det kan ofta hjälpa att du rör på dig, även om det kan kännas motigt. Att ta en promenad, eller motionera på något annat sätt, skingrar tankarna och gör också att du sover bättre. Det kan vara särskilt välgörande att gå ut när det är ljust, eftersom ljuset gör att du blir piggare.

Bra mat och sömn är viktigt

Det är lättare att klara av psykiska påfrestningar om du äter bra och sover tillräckligt.

Att använda alkohol, lugnande medel och droger hjälper inte mot nedstämdhet utan kan tvärtom förstärka de negativa känslorna. Risken finns också att du blir beroende.

Tillåt dig att vara nedstämd

När du vet att nedstämdhet kommer och går som en naturlig del av livet behöver du inte vara rädd för att släppa fram även negativa tankar och känslor. Att alltid trycka ner sådana känslor kan i stället skapa mer oro och ångest än det dämpar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Nedstämdhet går över av sig själv

Du kan må mycket dåligt när du är nedstämd. Därför är det bra att veta att nedstämdhet nästan alltid går över av sig själv, även om det kan ta tid. Det behövs ingen behandling.

Det finns inga receptfria läkemedel mot nedstämdhet, men det finns växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört som du kan använda vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. Om du vill pröva johannesört är det viktigt att komma ihåg att det inte ska användas om du tar p-piller eller andra läkemedel. Johannesört kan påverka effekten av många läkemedel.

Söka vård

Om du känner dig nedstämd varje dag i flera veckor, får svårt att sova och koncentrera dig, tappar aptiten och förlorar intresset för vanliga aktiviteter, kan du ha en depression som bör behandlas. Det gäller också om du presterar sämre på arbetet, om du drar sig undan från folk eller ägnar all din tid åt grubblerier. Då bör du kontakta vårdcentralen.

Till toppen av sidan