Diabetes

Insulinkänning vid diabetes

En insulinkänning vid diabetes uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller får behandling med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Insulinkänning kan bli allvarligt. Därför är det viktigt att närstående och andra som ni har regelbunden kontakt med vet vad de ska göra om du eller ett barn med diabetes får en insulinkänning.

Insulinkänning kallas också för hypoglykemi.

Till toppen av sidan