DIABETES

Insulinkänning vid diabetes

En insulinkänning uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes.

Insulinkänning kan bli allvarligt. Därför är det viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer i omgivningen vet vad de ska göra om du eller ett barn med diabetes får en insulinkänning.

Insulinkänning kallas också för hypoglykemi eller känning.

Symtom

Det kan gå olika fort att få en insulinkänning och symtomen kan vara olika starka. Vanliga symtom hos både vuxna och barn är följande:

 • Att svettas.
 • Att känna sig hungrig.
 • Att darra eller skaka.
 • Att bli orolig.
 • Att få svårt att koncentrera sig.
 • Att bli lättirriterad eller arg.
 • Att få hjärtklappning.
 • Att känna sig yr, förvirrad och det blir svårt att få kontakt med den vuxne eller barnet.

Till slut blir man medvetslös om blodsockervärdet fortsätter att sjunka.

Tidiga symtom på insulinkänning kan förändras och bli otydliga när man har haft diabetes en längre tid. Ibland kan de till och med nästan försvinna helt.

Yngre barn kan visa andra symtom på en insulinkänning

En del barn blir bara trötta och vill lägga sig om de får en insulinkänning. Andra kan bli väldigt ledsna utan anledning. I början kan det vara svårt att förstå att barnet har en insulinkänning, men så småningom kommer du att lära dig hur ditt barn reagerar när hen har en insulinkänning.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om något av följande stämmer:

 • Du eller barnet har en insulinkänning och inte kan få upp blodsockervärdet.
 • En person med diabetes blir medvetslös.

Om du har diabetes typ 2 och blodsockervärdet sjunker igen

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får lågt blodsockervärde strax efter att du lyckats höja det. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att få upp blodsockernivån vid en insulinkänning. Instruktionerna nedan gäller både för vuxna och barn.

 1. Börja med att äta något som höjer blodsockret snabbt, till exempel druvsocker. Ta en till två tabletter per 20 kilo kroppsvikt. Barn kan ta en tablett à 3 gram per 10 kilo kroppsvikt.
 2. Vila en stund.
 3. Mät blodsockervärdet efter 10 till 15 minuter. Ät eller drick något om blodsockervärdet har stigit till en nivå det ska vara på. Det kan vara en frukt, en smörgås eller ett halvt glas mjölk. Barn kan ofta vara hungriga och vilja äta mer när de har insulinkänning. Det går bra, men ge också lämplig mängd måltidsinsulin så att blodsockervärdet inte höjs för mycket.
 4. Fortsätt kontrollera blodsockervärdet tills det inte varierar alltför mycket mellan höga och låga värden. Ta insulin om det behövs.

Vila så länge du eller barnet känner av symtomen.

Lightprodukter har ingen effekt på blodsockervärdet

Drick inte lightprodukter för att höja blodsockervärdet. Lightprodukter innehåller inget socker och har därför ingen nytta.

Stanna bilen om du kör

Du måste du stanna bilen om du kör och får en insulinkänning. Du kan fortsätta att köra igen när alla symtom har försvunnit. Blodsockervärdet ska också ha stigit till en bra nivå och vara stabilt.

Hormonet glukagon behövs om blodsockervärdet inte höjs

Det finns engångssprutor med glukagon, ett hormon som höjer blodsockervärdet. Glukagon sprutas in i en muskel på lårets framsida eller i underhudsfettet någonstans på kroppen.  

Glukagon ska bara användas när du inte kan äta eller dricka något.

Du får sprutan av en person som fått instruktioner hur hen ska göra. Personen behöver inte vara utbildad inom sjukvården. Det kan till exempel vara en närstående eller en i personalen på barnets förskola eller skola.

Barn behöver också få glukagon om de har en insulinkänning och blodsockervärdet inte kan höjas. Barnet kan till exempel inte vilja äta druvsocker och kan då behöva få glukagon för att höja blodsockervärdet.

Fortsätt kontrollera blodsockervärdet efteråt

Blodsockervärdet kan stiga mycket efter en insulinkänning, en så kallad rekyleffekt. Rekyleffekten kan hålla i sig upp till ett dygn efter insulinkänningen.

Fortsätt att kontrollera blodsockervärdet efter en insulinkänning. Prata med diabetessjuksköterskan eller läkaren om hur insulinet ska doseras efter insulinkänningen, om det behövs.

Ha gärna glukagon hemma

Det är bra att ha sprutor med glukagon hemma, på jobbet, skolan eller förskolan om du eller barnet ofta får allvarliga insulinkänningar. Ta även med glukagon vid resor, till exempel långa båtresor, resor utomlands eller på fjällturer om det finns någon i ditt resesällskap som kan ge dem.

Råd till närstående

Som närstående kan du lära dig hur du ska ge en spruta med glukagon. Diabetesmottagningen kan hjälpa till med det. Du bör också lära dig känna igen vilka symtom den vuxne eller barnet får. De är ofta desamma från gång till gång.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett barn eller en vuxen med diabetes är förvirrad och omtöcknad på grund av för lågt eller för högt blodsockervärde. Utgå alltid från att det beror på lågt blodsockervärde, om du inte har möjlighet att mäta blodsockervärdet.

Hjälp den vuxne eller barnet att få i sig något som höjer blodsockervärdet, om personen kan äta eller dricka. Du kan behöva ringa 112 eller hjälpa personen till en akutmottagning om blodsockervärdet inte höjs.

Om personen blir medvetslös

Spruta in glukagon i en muskel på lårets framsida eller i underhudsfettet någonstans på kroppen, om du inte redan har gjort det. Vuxna ska få en hel spruta, barn under 12 år ska få en halv spruta.

Pröva att smörja lite honung eller socker på insidan av kinden eller på tänderna. Ge inte något att äta eller dricka till en person som har blivit medvetslös.

Ring 112 och lägg personen i stabilt sidoläge. Läs om stabilt sidoläge på vuxna, och om stabilt sidoläge på barn.

Behandling

Du eller barnet behöver snabbt få vård på sjukhus om blodsockervärdet inte höjs.

På sjukhuset får du eller barnet sockerlösning direkt in i blodet. Du eller barnet kan också få sockerlösningen av ambulanspersonal redan på plats.

Vad händer i kroppen vid en insulinkänning?

Cellerna i kroppen behöver energi för att fungera. Energin transporteras i blodet framför allt i form av druvsocker. För att cellerna ska kunna ta upp sockret behöver de hormonet insulin.

Vid en insulinkänning är blodsockervärdet mycket lågt. Det brukar inträffa om blodsockervärdet blir lägre än 3–4 mmol/l, men det kan skilja sig mellan personer. Mmol/l är en förkortning för millimol per liter, enheten som anger blodsockervärdet.

När blodsockervärdet är så lågt får cellerna ingen energi. Det gör att du eller barnet bland annat blir okoncentrerad, långsam, förvirrad och yr eftersom hjärnans celler är helt beroende av att få socker. Till slut blir du eller barnet medvetslöst.

Hormoner frisätts vid lågt blodsockervärde

Kroppen har mekanismer för att motverka ett lågt blodsockervärde. Bland annat utsöndras olika hormoner i blodet, till exempel kortisol, adrenalin och glukagon.

Hormonerna gör att blodsockervärdet stiger och du eller barnet återfår medvetandet efter en längre tid. Men det är fortfarande mycket viktigt att behandla insulinkänningen.

Läs mer om hormoner i texten Hormonsystemet.

Vad beror insulinkänning på?

Orsaken till en insulinkänning kan vara något av följande, eller en kombination av dem:

 • Att ha tagit för mycket insulin.
 • Att ha ätit för lite efter att ha tagit insulin, eller att det har gått får lång tid mellan två måltider.
 • Att ha druckit alkohol.
 • Att ha tränat mycket eller intensivt utan att justera mängden insulin och mat.

Barn kan få insulinkänningar om de har varit väldigt aktiva och rört mycket på sig, utan att ha ätit eller druckit tillräckligt. 

Insulinkänning av vissa läkemedel vid diabetes typ 2

Du kan få insulinkänning vid diabetes typ 2 om du använder insulin eller sulfonureider. Läs mer om sulfonuerider i texten Behandling av typ 2-diabetes.

Hur kan jag förebygga att få insulinkänning?

Det är generellt bra att kontrollera blodsockervärdet regelbundet, och att anpassa maten och insulindoseringen därefter. Då kan man undvika både insulinkänning och ketoacidos, något som kan inträffa vid höga blodsockervärden.

Lär dig hur du själv eller hur barnet reagerar vid lågt blodsockervärde. Kontrollera blodsockervärdet om du tror att du eller barnet har lågt blodsockervärde.

Fundera på vad som kan ha orsakat insulinkänningen

Efter att ha haft insulinkänning är det bra att fundera på vad som orsakade den och hur du eller barnet kan göra för att undvika att det händer igen. Det kan till exempel vara att äta extra innan eller efter ett träningspass, eller att insulindosen behöver ändras.

Prata med diabetessköterskan eller läkaren om du inte förstår varför du eller barnet fick en insulinkänning.

Kontrollera ditt blodsockervärde om du dricker alkohol

Drick helst vatten till måltider. Men om du dricker alkohol bör du helst göra det i samband med att du äter.

Alkohol ökar blodsockervärdet till en början, men det sjunker när alkoholen bryts ner i levern. Blodsockervärdet sjunker så länge det finns alkohol i blodet, och ibland kan värdet sjukna mycket. Kontrollera därför ditt blodsockervärde oftare när du dricker alkohol.

En berusning kan också göra att det blir svårare att märka symtomen på en insulinkänning. Kroppens mekanismer som höjer blodsockervärdet fungerar inte heller som de ska om du är kraftigt berusad.

Du bör äta något innan du lägger dig om du har druckit mycket alkohol, eller om du har druckit alkohol på kvällen. Kontrollera blodsockervärdet och sänk också dosen av insulin.

Vid diabetes typ 2

Du kan behöva minska den blodsockersänkande behandlingen när du blir äldre och om du då går ner i vikt. Annars kan blodsockervärdet bli för lågt.

Påverka och delta i din vård

För att kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan