Undersökningar under graviditeten

Det här händer hos barnmorskan

Innehållet gäller Stockholms län

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka barnmorskemottagningen för att se hur du och ditt väntade barn mår. Alla dina besök och undersökningar är avgiftsfria och frivilliga. Förbered dig gärna inför dina besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

Barnmorskemottagningarna arbetar med graviditetskontroller, abortrådgivning, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och tar prover för sjukdomar som sprids genom sex.

Här kan du läsa mer om graviditet och förlossning i Stockholms län.

I Stockholms län erbjuds du som frisk förstföderska cirka tio till fjorton besök hos din barnmorskemottagning under graviditeten och efter förlossningen. Exakt hur många det blir och hur de fördelas bestäms av dig och din barnmorska tillsammans utifrån hur du mår samt eventuellt andra omständigheter som kan påverka din graviditet. Om du är en frisk omföderska så är det lite glesare mellan besöken än om du är en förstföderska.

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Prata gärna med din barnmorska om det är någon undersökning som du inte vill eller känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras samt registreras i kvalitetsregister.

Vecka 5-12 – inskrivningsbesök/hälsosamtal

Ditt första besök hos barnmorskan sker från graviditetsvecka 5. Under det här besöket kommer ni ha ett hälsosamtal där ni pratar om dina levnadsvanor, till exempel: hur du mår, hur du äter, om du röker, dricker alkohol eller tar några läkemedel samt om du motionerar.

Under det här besök blir du också erbjuden att få information om fosterdiagnostik.

Du kan logga in här på 1177.se och välja din barnmorskemottagning. Du kan både boka tid och fylla i en hälsodeklaration i inloggat läge.

Här kan du också skriva ut och fylla i en hälsodeklaration (PDF) som du lämnar till barnmorskan när ni träffas.

Från och med den 1 december 2022 ska du som är gravid i Stockholms län göra ditt val av vilken förlossningsklinik du önskar föda på i appen Alltid öppet. Här kan du läsa mer om hur du gör ditt önskemål.

Här kan du läsa mer:

Graviditetsvecka 1-8

Sex under graviditeten

Bra mat när man är gravid

Sund start - utbildning via webben, Sund start på Arbiska, Sund start på Engelska

Testa dina levnadsvanor - utbildning via webben

Läkemedel vid graviditet och amning

Ultraljudsundersökning vid graviditeten

Graviditet och alkohol - innehåller även filmer från Region Stockholm

Graviditetsregistret

Extra stöd inför föräldraskapet

Om du som väntar barn har svårigheter som du tror kan påverka ditt kommande föräldraskap kan din barnmorska hänvisa dig till en Malinamottagning.

Vecka 7-12 – inskrivningsbesök 2

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 7-12. Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation.

Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet och ser över eventuellt behov av att träffa läkare. Beslut om eventuell fosterdiagnostik tas. 

Undersökningar som görs:

Här kan du läsa mer:

Graviditetsillamående

Din journal

Biobankslagen

Vecka 16 – bokas vid behov

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 16 och rekommenderas vara enskilt för dig som är gravid. Ni pratar om hur du som gravid mår psykisk, vad du har för tankar inför förlossning, amning och föräldraskap. Vid behov kan ni också följa upp dina levnadsvanor.

Här kan du läsa mer:

Oro under graviditeten

Amning

Att bli förälder

Vecka 20 – främst för dig som är förstföderska

Det här besöket, som kan ske både i grupp eller enskilt, sker ungefär i graviditetsvecka 20 och är främst för dig som är förstföderska. Ämnen som barnmorskan pratar med dig om är:

  • Amning
  • Kroppsliga förändringar
  • Andra saker som kan påverka graviditeten och ert blivande föräldrarskap

Här kan du läsa mer:

Bäckenbottenträning

Film: Anna ammar Elsa

Vecka 25 – graviditetskontroll och val av förlossningsklinik

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 25. Det är nu som barnmorskan börjar mäta din mage med symfys-fundusmätning. 

Symfys-fundusmätning innebär att barnmorskan mäter din magen med ett måttband från blygdbenet och upp till livmoderns topp. Genom denna mätningen kan barnmorskan se så att barnet växer som det ska.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud, tar blodprov för järnvärde och blodsocker, mäter blodtrycket och du får väga dig. Du får information om föräldrargrupper och förlossningsföreläsningar. Det är även nu som du gör ditt val av förlossningsklinik.

Du kommer få ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till försäkringskassan.

Här kan du läsa mer:

Förlossningsklinik - här ser du filmer från de sex förlossningsklinikerna i Stockholms län.

Föräldrapenning

Vecka 29 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 29. Barnmorskan kommer att mäta ditt symfys-fundus mått, ta blodprov för blodsocker och mäta blodtrycket samt lyssna på barnets hjärtljud.

Här kan du läsa mer:

Förlossning

Att bli förälder

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Vecka 31 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 31 och den här gången kommer ni prata om dina levnadsvanor igen.

Barnmorskan tar ditt symfys-fundus mått och lyssnar på ditt barns hjärtljud. Även denna gång mäts ditt blodtryck.

Vecka 33 – främst för dig som är förstföderska

Detta besök sker ungefär när du är i graviditetsvecka 33 och är främst för dig som är förstföderska. Även denna gången mäter barnmorskan ditt symfys-fundus mått, tar blodprov för blodsocker och mäter blodtrycket samt lyssnar på barnets hjärtljud.

Vecka 35 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 35. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus, tar blodprover för järnvärde och blodsocker och mäter ditt blodtryck. Även denna gång lyssnar barnmorskan på barnets hjärtljud.

Vid det här besöket kommer din barnmorska att känna utanpå din mage om barnet ligger med rumpan eller huvudet neråt. 

Ni kommer även prata om vilket preventivmedel du och din partner vill ha efter förlossningen. 

Vecka 37 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 37-38. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått och mäter ditt blodtryck. Du får även väga dig. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och kommer att känna hur ditt barn ligger i magen. 

Ni kommer prata om hur du haft det under din graviditet samt hur dina tankar och förväntningar är inför förlossningen, amningen och det kommande föräldraskapet. 

Det är bra om ni valt vilken barnavårdscentral (BVC) ni kommer att besöka med ert barn.

Ni kommer även prata om första tiden efter förlossningen och eventuellt boka in ett återbesök.

Här kan du läsa mer:

Förlossningsbrev

Förlossningen startar

Smärta under förlossningen

Smärtlindringsmetoder

På förlossningsavdelningen

PKU-prov och hörseltest för nyfödda

Mäta syremättnaden i barnets blod

Amning

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

När små barn skriker

Hitta barnavårdcentral (BVC) i Stockholms län

Vecka 39 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 39-40. Barnmorskan fortsätter att mäta ditt symfys-fundus mått och ditt blodtryck mäts.

Barnmorskan lyssnar på ditt barns hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i magen.

Du får information om vad som händer om du går över tiden. 

Här kan du läsa mer:

Att bli förälder

Film: Att bli förälder

Barnsäkerhet i bilen

Barn och kemikalier

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Vecka 40 - graviditetskontroll

Det är vanligt att gå över tiden, vilket innebär att barnet kommer senare än beräknat förlossningsdatum i vecka 40. För att öka säkerheten för dig och ditt barn gör barnmorskan en bedömning, vilket leder till antingen ett ultraljud i vecka 41 eller en läkarkontakt på specialiserad mödravårdcentral på vald förlossningsklinik för en planering av din förlossning.

Inom Stockholms län rekommenderas alla som går över tiden att förlossningen sätts i gång senast i vecka 41+5.

Vecka 41 – graviditetskontroll

Om ditt barn inte har fötts ännu i början av vecka 41 kommer din barnmorska tillsammans med dig att planera för en igångsättning av förlossningen. Barnmorskan skickar en remiss till den förlossningsklinik som du har valt.

Vid besöket mäter barnmorskan ditt symfys-fundus mått och ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage.

Tänk på att din partner alltid är välkommen.

Här kan du läsa mer:

Att sätta igång en förlossning

Besök efter förlossningen

Upp till 16 veckor efter förlossningen erbjuds du att komma tillbaka till din barnmorskemottagning för efterkontroll. Efterkontrollen kan delas upp på flera besök.

Du och din barnmorska pratar om hur du mår, din förlossningsupplevelse och hur amningen går. Ni pratar också om dina levnadsvanor, om det finns behov av att kontakta till exempel en fysioterapeut eller dietist samt frågor och tankar om samliv.

Undersökningar som görs: 

  • gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning och din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen
  • blodvärde
  • blodtryck
  • vikt

Du får information om preventivmedel samt vid behov förskrivning och eventuell tid för uppföljning. 

Här kan du läsa mer:

När man inte kan eller vill amma

Bäckenbottenträning

Till toppen av sidan