Undersökningar under graviditeten

Min barnmorska – samma team under graviditet, förlossning och eftervård

Innehållet gäller Stockholms län

I vissa situationer kan man ha behov av samma team av barnmorskor under hela sin graviditet, förlossning och eftervård.

I vissa situationer behöver man extra stöd. Det kan till exempel vara att du upplever stor rädsla inför förlossningen eller har andra särskilda behov av kontinuitet. För dig finns vårdformen Min Barnmorska (kallas även Sammanhållen vårdkedja).

Det är förlossningsklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, BB Stockholm och Södertälje som har uppdraget och de samarbetar med utvalda barnmorskemottagningar.

Om barnmorskan bedömer att du har behov av denna vårdform skickar hen en remiss till förlossningskliniken. Du kan även själv ansöka om att få ingå i Min Barnmorska, via appen Alltid Öppet, men kom ihåg att det är förlossningskliniken som slutligen avgör och kontaktar dig.

Till toppen av sidan