Att vara ansvarig för ett barn

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag man fyller 18 år.

Ett barn hänger upp och ner i famnen hos en vuxen. Fotografi.

Förenta Nationerna, FN, antog barnkonventionen 1989. Det fullständiga namnet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Alla världens länder utom USA har beslutat att följa barnkonventionen.

Från och med 2020 är barnkonventionen svensk lag.

Du som är barn och ung kan läsa om barnkonventionen på UMO.se.

Till toppen av sidan