Att vänta och föda barn i Stockholms län

Det här händer hos barnmorskan

Innehållet gäller Stockholms län

Under din graviditet har du möjlighet att regelbundet besöka barnmorskemottagningen för att se hur du och ditt väntade barn mår. Alla dina besök och undersökningar är avgiftsfria och frivilliga. Förbered dig gärna inför dina besök genom att ta del av informationen för respektive graviditetsvecka.

I Stockholms län erbjuds du som frisk förstföderska cirka tio till fjorton besök på barnmorskemottagning under graviditeten och efter förlossningen. Exakt hur många det blir och hur de fördelas bestäms av dig och din barnmorska tillsammans utifrån hur du mår samt eventuellt andra omständigheter som kan påverka din graviditet. Om du är en frisk omföderska så är det lite glesare mellan besöken än om du är en förstföderska.

Din partner är välkommen att följa med på besöken, men vid ett tillfälle vill barnmorskan gärna träffa dig enskilt. Prata gärna med din barnmorska om det är någon undersökning som du inte vill eller känner dig tveksam till att göra. Dina besök kommer att journalföras samt registreras i kvalitetsregister.

Du kan logga in och välja barnmorskemottagning.

Vecka 5-12 – inskrivningsbesök/hälsosamtal

Ditt första besök hos barnmorskan sker från graviditetsvecka 5. Under det här besöket kommer ni ha ett hälsosamtal där ni pratar om dina levnadsvanor, till exempel: hur du mår, hur du äter, om du använder nikotin, dricker alkohol eller tar några läkemedel samt om du motionerar. Under det här besök blir du också erbjuden att få information om fosterdiagnostik.

Om du som väntar barn har svårigheter som du tror kan påverka ditt kommande föräldraskap kan din barnmorska hänvisa dig till en Malinamottagning.

Efter första besöket hos barnmorskan får du ett SMS från appen Alltid öppet. Där i kan du välja den förlossningsklinik du önskar föda på. Läs mer här.

Hälsodeklaration - Health declaration
Här kan du också skriva ut och fylla i en hälsodeklaration på svenska (PDF) som du lämnar till barnmorskan när ni träffas.

The health declaration is also available in English (PDF). Please fill in the form and bring it to your first appointment at maternity care.

Här kan du läsa mer:

Graviditetsvecka 1-8

Sex under graviditeten

Bra mat när man är gravid

Sund start - utbildning via webben, Sund start på Arbiska, Sund start på Engelska

Testa dina levnadsvanor - utbildning via webben

Läkemedel vid graviditet och amning

Ultraljudsundersökning vid graviditeten

Graviditet och alkohol - innehåller även filmer från Region Stockholm

Graviditetsregistret

Vecka 7-12 – inskrivningsbesök 2

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 7-12. Vid det här besöket går barnmorskan och du igenom din sjukdomshistoria, ärftlighet, livserfarenhet och din livssituation. Du får information om vilka vaccinationer som rekommenderas under graviditeten.

Ni planerar även in dina kommande barnmorskebesök under din graviditet och ser över eventuellt behov av att träffa läkare. Beslut om eventuell fosterdiagnostik tas. 

Undersökningar som görs:

Här kan du läsa mer:

Graviditetsillamående

Din journal

Biobankslagen

Vecka 16

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 16 och rekommenderas vara enskilt för dig som är gravid. Ni pratar om hur du som gravid mår, vad du har för tankar inför förlossning, amning och föräldraskap.

Extra stöd

I vissa situationer kan man ha behov av samma team av barnmorskor under hela sin graviditet, förlossning och eftervård. Då är det möjligt att få extra stöd.

Här kan du läsa mer:

Oro under graviditeten

Amning

Att bli förälder

Vecka 20 – främst för dig som är förstföderska

Det här besöket, som kan ske både i grupp eller enskilt, sker ungefär i graviditetsvecka 20 och är främst för dig som är förstföderska. Ämnen som barnmorskan pratar med dig om är:

  • Amning
  • Kroppsliga förändringar
  • Andra saker som kan påverka graviditeten och ert blivande föräldraskap

Vi påminner om att:

Fram till vecka 21+6 kan du göra ditt val av önskad förlossningsklinik i appen Alltid öppet. Vecka 22 kommer du att få besked om vilken klinik du har blivit tilldelad. Din barnmorska kan inte ändra på tilldelningen. Beskedet får du som ett sms. Läs mer om hur valet går till här.

Här kan du läsa mer:

Bäckenbottenträning

Film: Anna ammar Elsa

Vecka 25 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 25. Det är nu som barnmorskan börjar mäta din mage med symfys-fundusmätning. Symfys-fundusmätning innebär att barnmorskan mäter din mage med ett måttband från blygdbenet och upp till livmoderns topp. Genom mätningen kan barnmorskan se så att barnet växer. 

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud, tar blodprov för järnvärde och blodsocker, mäter blodtrycket och du får väga dig. Du får information om fosterrörelser och om föräldragrupper och förlossningsföreläsningar. 

Du kommer få ett moderskapsintyg av barnmorskan som du ska skicka in till Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer:

Föräldrapenning

Minskade fosterrörelser

Vecka 29 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 29. Barnmorskan kommer att mäta symfys-fundus måttet, ta blodprov för blodsocker och mäta blodtrycket samt lyssna på barnets hjärtljud.

Här kan du läsa mer:

Förlossning

Att bli förälder

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Vecka 31 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 31 och den här gången kommer ni prata om dina levnadsvanor igen.

Barnmorskan tar ditt symfys-fundus mått och lyssnar på ditt barns hjärtljud. Även denna gång mäts ditt blodtryck.

Vecka 33 – främst för dig som är förstföderska

Detta besök sker ungefär när du är i graviditetsvecka 33 och är främst för dig som är förstföderska. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått, tar blodprov för blodsocker och mäter blodtrycket samt lyssnar på barnets hjärtljud.

Vecka 35 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 35. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått, tar blodprover för järnvärde och blodsocker och mäter ditt blodtryck. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud.

Vid det här besöket kommer din barnmorska att känna utanpå din mage om barnet ligger med rumpan eller huvudet neråt. 

Ni kommer även prata om olika alternativ av preventivmedel som finns och vilket du och din partner eventuellt vill ha efter förlossningen.

Vecka 37 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär när du är i graviditetsvecka 37–38. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått och ditt blodtryck. Du får även väga dig. Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och kommer att känna hur ditt barn ligger i magen. 

Ni kommer prata om hur du haft det under din graviditet samt hur dina tankar och förväntningar är inför förlossningen, amningen och det kommande föräldraskapet. Det är bra om ni valt vilken barnavårdscentral (BVC) ni kommer att besöka med ert barn.

Ni kommer prata om första tiden efter förlossningen och du erbjuds boka in ett eftervårdsbesök.

Här kan du läsa mer:

Förlossningsbrev

Förlossningen startar

Smärta under förlossningen

Smärtlindringsmetoder

På förlossningsavdelningen

PKU-prov och hörseltest för nyfödda

Mäta syremättnaden i barnets blod

Amning

Minska risken för plötslig spädbarnsdöd

När små barn skriker

Hitta barnavårdcentral (BVC) i Stockholms län

Vecka 39 – graviditetskontroll

Det här besöket sker ungefär i graviditetsvecka 39-40. Barnmorskan mäter ditt symfys-fundus mått och blodtryck.

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i magen.

Du får information om vad som händer om du går över tiden. 

Här kan du läsa mer:

Att bli förälder

Film: Att bli förälder

Barnsäkerhet i bilen

Barn och kemikalier

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Vecka 40-41 – graviditetskontroll

Vid besöket mäter barnmorskan ditt symfys-fundus mått och ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärtljud och känner efter hur barnet ligger i din mage. 

Det är vanligt att barnet kommer senare än graviditetsvecka 40, det brukar kallas för att man går över tiden. Läs mer om att gå över tiden här

Om du är förstföderska eller om det finns något annat som talar för att förlossningen bör sättas igång skickar barnmorskan en remiss till specialistmödravården på den förlossningsklinik du valt. Förlossningskliniken hör sedan av sig till dig via telefon eller digitalt, senast vecka 40+6. Önskar du en igångsättning av förlossningen, bokas en tid för det inom några dagar.

Om du är omföderska, saknar riskfaktorer eller av någon annan anledning vill avvakta med igångsättning skickar barnmorskan en remiss till ultraljud i början av vecka 41.

Om ultraljudet visar att barnet vuxit normalt och det finns normal mängd fostervatten blir du erbjuden att sätta igång förlossningen i slutet av vecka 41 (vanligen vecka 41+5).

Om något avviker vid ultraljudet får du komma till förlossningskliniken samma dag för att bedöma när förlossningen bör sättas igång.

Om du har en partner, är hen förstås alltid välkommen till såväl mötet med barnmorskan som till förlossningskliniken. 

Här kan du läsa mer: Att sätta igång en förlossning

Besök efter förlossningen

Upp till 16 veckor efter förlossningen erbjuds du att komma tillbaka till din barnmorskemottagning för eftervårdsbesök. Eftervårdsbesök kan delas upp på flera besök.

Du och din barnmorska pratar om hur du mår, din förlossningsupplevelse och hur amningen går. Ni pratar också om din hälsa, om det finns behov av att kontakta till exempel en fysioterapeut eller dietist samt frågor och tankar om ditt samliv och sexualitet.

Undersökningar som görs: 

  • gynekologisk undersökning med kontroll av eventuell bristning och din knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen
  • blodvärde
  • blodtryck
  • vikt

Du får information om preventivmedel samt vid behov förskrivning och eventuell tid för uppföljning. 

Här kan du läsa mer:

När man inte kan eller vill amma

Bäckenbottenträning

Till toppen av sidan