LYMFKÖRTLAR

Svullna lymfkörtlar

Det är vanligt att barn och vuxna har svullna lymfkörtlar. Då är de ofta ömma och större än vad de brukar vara. Det kan till exempel bero på en virusinfektion vid en förkylning, en bakterieinfektion vid halsfluss eller ett sår som är infekterat. Om du har svullna lymfkörtlar som är större än två centimeter bör de undersökas av läkare.

Vad är en lymfkörtel?

Lymfkörtlarna är en del av lymfsystemet och immunförsvaret. Lymfkörtlarna finns samlade i grupper i till exempel armhålorna, nacken, käkvinklarna, ljumskarna, bakom bröstbenet. De finns också utspridda en och en. Det finns mellan 500 och 1000 lymfkörtlar i kroppen.

Lymfkörtlarna fungerar som ett filter. Lymfkörtlarna brukar svullna om det är en infektion i närheten. Då kan du känna dem som avlånga, lätt ömmande knölar under huden. Att lymfkörtlarna svullnar beror på att de arbetar med att sätta igång immunförsvaret.

Det är vanligt att du kan känna lymfkörtlarna på barn även om hen inte är sjuk. På vuxna är lymfkörtlarna ungefär lika stora som ett risgryn och brukar inte kännas. 

I lymfkörtlarna finns celler som reagerar med att bilda vita blodkroppar och antikroppar, som försvarar kroppen mot bland annat bakterier. Flera små lymfkärl går in i lymfkörteln. När lymfvätskan passerar genom lymfkörtelns inre förstörs bakterier och andra främmande partiklar. Det finns mellan 500 och 1000 lymfkörtlar i kroppen.

Symtom

En svullen lymfkörtel kan vara öm när du tar på den. Så är det om svullnaden beror på en infektion. Då kan det ömma när du gör vissa rörelser. Till exempel kan det kännas ömt när du vrider på huvudet eller tuggar om lymfkörtlarna under käken är svullna. Ibland lutar barn huvudet åt den sidan med ömma lymfkörtlar.

I vissa fall är lymfkörtlarna svullna men inte ömma. Det beror oftast på att det kan ta lång tid för svullnaden att gå tillbaka efter en övre luftvägsinfektion.

Ibland går inte lymfkörtlarna tillbaka helt i storlek

I vissa fall går lymfkörtlarna inte helt tillbaka i storlek fast infektionen har gått över. Hos barn mellan ett och sex år gamla kan infektioner komma tätt, särskilt under vinterhalvåret. Då kan du känna barnets lymfkörtlar på halsen mer eller mindre tydligt under hela vintern. De känns ungefär som små bönor.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral om lymfkörtlarna

  • svullnar i samband med en sårinfektion
  • är större än 1,5 centimeter utan att du som vuxen eller ditt barn har en kraftig halsinfektion
  • gör mycket ont.

Kontakta en vårdcentral om du som vuxen eller ditt barn har svullna lymfkörtlar på flera ställen på kroppen och samtidigt är blek, trött eller har feber.

Om du har svullna lymfkörtlar och är orolig över det kan du ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177 eller kontakta en vårdcentral.

Olika orsaker till svullna lymfkörtlar

Det finns många orsaker till att lymfkörtlarna svullnar. Här kan du läsa om några.

Det kan bero på en virusinfektion

Oftast beror svullna lymfkörtlar på en virusinfektion som till exempel en förkylning eller körtelfeber. Då är ofta lymfkörtlarna på båda sidorna av halsen svullna. Då behövs ingen särskild behandling utan besvären går över av sig själv.

Ibland beror svullna lymfkörtlar på en bakterieinfektion

Svullna lymfkörtlar kan också bero på en bakterieinfektion som till exempel halsfluss. Även då brukar lymfkörtlarna på båda sidorna av halsen vara svullna.

Barn kan få en direkt bakterieinfektion i lymfkörtlarna

Barn kan få bakterieinfektion i en lymfkörtel på ena sidan av halsen utan att det finns någon koppling till halsfluss. Det orsakas oftast av streptokockbakterier eller stafylokockbakterier. Det gör ont och huden över körteln kan bli röd. Barnet har oftast hög feber.

Svullna lymfkörtlar kan bero på harpest

Det är ovanligt men harpest kan ge svullna lymfkörtlar. Först bildas ett litet sår eller en liten böld på stickstället om det var en mygga som spred sjukdomen. Såret kan ha svårt att läka. Sedan kan lymfkörtlarna som finns närmast stickstället svullna upp av infektionen. Andra symtom vid harpest är feber, hudutslag, huvudvärk och illamående.

Tuberkulos kan ge svullna lymfkörtlar

En annan anledning till svullna lymfkörtlar kan vara tuberkulos. Det är en smittsam lungsjukdom som är ovanlig i Sverige. Ibland sätter sig tuberkulosen på lymfkörtlarna. Då brukar lymfkörtlarna på ena sidan av halsen svullna. De brukar inte bli ömma och oftast känner sig barnet inte alls sjukt. Lymfkörteltuberkulos är inte smittsam.

Eftersom tuberkulos är ovanligt i Sverige så vaccineras inte alla barn mot sjukdomen. Däremot kan sjukdomen bli allvarlig och behandlingen kan vara svår. Barn som utsätts för ökad risk att bli smittade brukar få vaccin mot de allvarligaste formerna av tuberkulos.

Barn som vaccineras mot tuberkulos kan få en biverkning som innebär att lymfkörteln i armhålan svullnar på samma sida som hen fick sprutan.

Svullna lymfkörtlar kan bero på leukemi eller lymfom

Det är mycket ovanligt men ibland kan svullna lymfkörtlar bero på cancersjukdomar som leukemi eller lymfom.

Ibland vet inte läkaren vad det beror på

Ibland kan det vara svårt för läkaren att avgöra varför lymfkörtlarna är svullna. Då kan du få avvakta och se om svullnaden går ned av sig själv. Det kan ta upp mot tre veckor.

Undersökningar och utredningar

På vårdcentralen undersöker läkaren lymfkörtlarna. Hen tittar då på om de är så svullna att det syns utanpå kroppen, om de är ömma och om det är rött i området runt lymfkörteln. Sedan undersöker läkaren lymfkörtlarna med fingrarna. Då känner hen efter om de är ömma, vad de har för form, storlek och konsistens. Hen känner också efter om lymfkörtlarna är rörliga eller om de sitter fast mot underlaget. Efter det känner läkaren efter på barnets andra lymfkörtlar i nacke, halsgropar, armhålor och ljumskar för att ta reda om de också är svullna.

Ultraljud och cellundersökning

Ibland görs också en undersökning med ultraljud. Då kan läkaren se om det finns var i lymfkörteln eller om det finns fler lymfkörtlar på djupet.

Ibland gör läkaren också en cellundersökning. Det görs med en tunn nål och kallas finnålspunktion. Själva provtagningen tar någon minut och känns som ett litet stick. Först blir man bedövad. Sedan sticker läkaren i den svullna lymfkörteln med en tunn nål. Då kommer vävnadsmaterial in i nålen. Sedan undersöks provet med DNA-analys, bakterieodling eller med andra cellundersökningar.

I sällsynta fall opereras den svullna lymfkörteln bort. Sedan skickas den till ett laboratorium för att undersökas på cellnivå. 

Behandling

Den behandling som du får beror på vad det är som har gjort att lymfkörteln är svullen.

Ibland behövs behandling med antibiotika

Ibland beror de svullna lymfkörtlarna på en bakterieinfektion, exempelvis halsfluss. Då kan du som vuxen eller ditt barn få behandling med antibiotika. Efter några dagars behandling brukar svullnaden minska och är oftast helt borta efter någon vecka.

Barn som har en direkt bakterieinfektion i en lymfkörtel behandlas också med antibiotika. I vissa fall behöver barnet opereras om det har bildats var som behöver komma ut.

Harpest behandlas med antibiotika.

Behandling vid tuberkulos i lymfkörtlarna

Tuberkulos i lymfkörtlarna behandlas på samma sätt som tuberkulos i lungorna. Tuberkulosbakterierna påverkas långsamt av läkemedel. Man måste därför ta läkemedel under minst sex månader. För att undvika att bakterierna utvecklar motståndskraft, så kallad resistens, mot medicinerna måste man samtidigt ta flera olika läkemedel som verkar på skilda sätt mot tuberkelbakterier.

Till toppen av sidan