Ovanliga infektioner och tillstånd

Harpest

Harpest är en infektion som orsakas av en bakterie. Du kan få sjukdomen bland annat genom att röra vid ett smittat djur, dricka förorenat vatten eller få ett insektsbett. Infektionen ger olika symtom beroende på hur du har smittats.

Du kan till exempel få feber, svullna lymfkörtlar och sår på huden eller i munnen. Harpest kallas också för tularemi. Harpest finns i stora delar av Sverige och är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Till toppen av sidan