Bildundersökningar och röntgen

Lungröntgen

En lungröntgen kan visa om du har några förändringar i lungorna som beror på en sjukdom eller skada. Undersökningen tar ungefär fem minuter och gör inte ont. När ett barn ska få lungorna röntgade kan du som närstående vara med.

Bild på lungröntgen
En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar.

Du behöver få en remiss för att få genomgå en röntgen av lungorna. Remissen skrivs oftast av en läkare på en vårdcentral eller på ett sjukhus. 

Förberedelser

För vuxna behövs ingen särskild förberedelse inför en lungröntgen. Ibland är det nödvändigt att hålla andan en kort stund medan bilderna tas. Det är för att lungorna ska fyllas med luft så det går att se olika förändringar i lungorna bättre.

Det är bra om barn får öva på att hålla andan hemma innan undersökningen. Barn under fem år behöver inte öva på det, utan röntgensjuksköterskan ser till att bilderna tas vid rätt tillfälle när barnet andas in.

Syskon ska helst inte följa med till undersökningen.

Här hittar du mer allmän information om röntgen av barn.

Så går det till

Lungröntgen görs på en röntgenavdelning. Den kan finnas på ett sjukhus eller i anslutning till en vårdcentral eller någon annan läkarmottagning.

Bilderna tas med en röntgenapparat

Du får först ta av dig kläderna på överkroppen. Du får också ta av dig halsband eller bröstpiercing, om du har det. Sedan får du ställa dig framför röntgenapparaten.

Röntgensjuksköterskan tar bilder både framifrån och från sidan. Ibland tas bilderna endast från ett håll och även när du ligger på sidan. När bilder från sidan ska tas får du lyfta upp armarna, så att de inte kommer med på bilden. Du får ta ett djupt andetag och hålla andan i några sekunder medan bilden tas. Då blir bilderna skarpa och dessutom syns lungorna bättre när de är fyllda med luft.

Det går bra att göra undersökningen medan du sitter eller ligger ner, om du inte kan stå upp.

Små barn brukar ligga ner

Barn upp till fyra års ålder brukar ligga ner när de röntgas, men kan även stå upp om de vill. Äldre barn får oftast stå upp, men ibland kan även de behöva ligga ner. Det är viktigt att barnet är så stilla som möjligt medan bilderna tas.

När ett barn ska röntgas kan du som närstående vara med hela tiden. Det finns skyddsförkläde att låna för att du inte ska utsättas för onödig röntgenstrålning. Tala om för vårdpersonalen om du är gravid.

Ibland behöver flera röntgenbilder tas

En lungröntgen brukar ta högst fem minuter. Efteråt kontrollerar röntgensjuksköterskan om bilderna har blivit bra eller om ni behöver ta nya bilder. En anledning till att nya bilder behöver tas kan vara att de första bilderna inte på ett tydligt sätt visade det som ska granskas. Nya bilder kan också behöva tas om du eller barnet råkade röra er just när bilden togs eller om någon bild inte blev tagen vid rätt tillfälle när ni andades in.

Så lite röntgenstrålning som möjligt används

En lungröntgen kan göras på både barn och vuxna. Det är inte heller något problem att genomgå en lungröntgen om du är gravid.

Den som blir röntgad får en liten stråldos vid varje röntgentillfälle. Därför görs undersökningen bara när det är nödvändigt. Här kan du läsa mer om strålning vid röntgenundersökningar.

Så mår du efteråt

Du mår som vanligt efter en lungröntgen.

När får jag svar?

Efter undersökningen bedömer en röntgenläkare bilderna. Hen skickar sedan svaret till den läkare som beställde undersökningen. Det är den läkaren som ger dig svaret. Det brukar ta en vecka, men ibland kommer svaret tidigare än så.

Varför görs undersökningen?

Vid följande tillfällen kan du behöva genomgå en lungröntgen:

  • Inför en hjärtoperation.
  • Vid olika typer av lungsjukdomar, till exempel lunginflammation.
  • Vid långvarig hosta.
  • Efter en operation eller en sjukdom, för att kontrollera att allt ser bra ut.

Undersökningen visar även hjärtat

Hjärtat syns också på röntgenbilderna. Röntgenläkaren kontrollerar att hjärtats form och storlek är som det ska vara.

Påverka och delta i din eller ditt barns vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om ni inte förstår.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Så fungerar luftvägar och lungor

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.

Lunginflammation

Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade. Då kan du få hosta, feber och svårt att andas. Orsaken är oftast bakterier och då behandlas du med antibiotika. De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad.

Röntgen av barn

Barn kan behöva röntgas av flera anledningar, till exempel för att undersöka ett inre organ eller ett brutet ben. En röntgenundersökning är inte skadlig och gör inte ont. Som närstående kan du alltid vara med i undersökningsrummet.

Till toppen av sidan