Att söka stöd och hjälp

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Det här gäller för dig som kontaktar en stödlinje:

  • Det finns någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan.
  • Du kan vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är. Anonymiteten gäller ofta även den som svarar.

Vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har varierar. En del har egen erfarenhet eller har gått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd. Andra organisationer har professionellt utbildad personal.

För mer information och aktuella öppettider, se webbplatserna nedan.

Här kan du få råd och stöd

Anhöriglinjen

Behöver du stöd i din roll som anhörig eller närstående? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Du kan även mejla.

Telefon: 0200-23 95 00

Bris för vuxna om barn 

Bris ger stöd till barn och vuxna. Du som är vuxen och orolig för ett barn i din närhet kan kontakta Bris vuxentelefon.

Telefon 0771-50 50 50

Brottsofferjouren

Du som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till brott kan få stöd av Brottsofferjouren.

Telefon: 116 006

Friends 

Du som behöver råd eller stöd ett barn som verkar vara ensam eller må dåligt kan ringa eller mejla barnrättsorganisationen Friends. De som svarar arbetar med att utbilda, ge råd och stöd för att förebygga och motverka mobbning och kränkande särbehandling.

Telefon: 08-545 519 90

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Du som har en ätstörning eller är närstående till någon som har en ätstörning kan kontakta Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet, och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon.

Du som själv behöver stöd, ring 020-20 80 18
Du som är närstående, ring 0200-12 50 85

Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för föräldrar och andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldralinjen drivs av föreningen Mind och de som svarar är utbildade psykologer eller socionomer.

Telefon: 020-85 20 00

HOBS - Hälsa oberoende av storlek

Riksförbundet HOBS är en ideell patientförening som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Du kan kontakta HOBS på mejl, chatt eller telefon. De som svarar är volontärer som har fått utbildning i att ge samtalsstöd.

Telefon: 020-20 80 10 

Jourhavande medmänniska

Få stöd på natten och prata med någon om dina upplevelser, tankar och känslor. Du kan även chatta.

Telefon: 08-702 16 80

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst. Det går också att mejla eller chatta.

Kvinnofridslinjen

Stödtelefon för dig som har utsatts för hot eller våld. Närstående är också välkomna att ringa.

Telefon: 020-50 50 50

Kyrkans SOS

Kontakta Svenska kyrkans jourtelefon eller mejla SOS-brevlådan. Då får du svar inom 72 timmar. Du bestämmer själv vad du vill prata om, och är välkommen oavsett trosuppfattning och sexuell läggning.

Telefon: 0771- 800 650

Lifeline

Lifeline är en kristen jourlinje där du kan prata om dina tankar, känslor och funderingar om livet och dess mening med en medmänniska som lyssnar. De som svarar har fått utbildning i samtalsstöd. Du kan ringa eller mejla.

Telefon: 010-498 10 10

Livslinjen

Du som är ung och vill chatta med någon om dina tankar, känslor när du mår dåligt kan kontakta Minds Livslinje. De som svarar är volontärer, personer över 23 år, som har fått en grundläggande utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Mamma till mamma

Stöd för dig som har eller har haft psykisk ohälsa under graviditeten eller den första tiden som förälder. Du får möjlighet att prata om det som känns svårt. Mejla så svarar någon inom några dagar.

Mansjouren

Mansjouren i Stockholm tar emot samtal från hela Sverige. Till dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi. Kommer du inte fram så kopplas du vidare till en telefonsvarare, och kan bli uppringd om du vill det. 

Telefon: 08-30 30 20

Någon att tala med

Stöd på telefon för dig som behöver någon att prata med. Det kan handla om allt möjligt, till exempel att känna sig ensam eller ha sorg.

Telefon: 031-711 24 00

Palveleva puhelin – Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour

Palveleva puhelin – Sverigefinska telefonjouren Ruotsin kirkon Palvelevassa puhelimessa yhteydenottoosi vastataan suomeksi. Voit keskustella elämäntilanteestasi kertomatta nimeäsi tai asuinpaikkaasi. Sinua kuuntelee ja tukee päivystäjä, joka on saanut koulutuksen tehtävään. Hänellä on vaitiolovelvollisuus.

Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen för alla som vill prata om sin livssituation på finska. Det går också att mejla eller chatta.

Telefon: 020-26 25 00

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en stödlinje som du kan ringa om du upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet och känner oro för dina tankar och handlingar. Du kan också ringa om du är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Telefon: 020-66 77 88

Du kan ringa när som helst på dygnet och lämna meddelande på telefonsvararen. Då blir du uppringd nästa vardag.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Hit kan du ringa om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller. 

Telefon: 020-100 200

Samtalsstöd för adopterade och föräldrar till adopterade

Stöd för dig som är adopterad och 15 år och äldre, och för dig som är förälder till ett adopterat barn. Prata med någon som har särskild erfarenhet och kunskap om situationer och utmaningar som är vanliga hos adopterade barn och unga och deras föräldrar. Samtalet bokas på mejl eller telefon.

Telefon: 070-981 20 10


SHEDO

Föreningen stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. Du kan kontakta dem på en särskild jourmejl eller chatt. De som svarar har egna erfarenheter av ätstörningar eller självskadebeteende, men mår bra i dag.

Här finns även möjlighet att diskutera med andra i ett slutet diskussionsforum. Ett särskilt forum finns även för dig som är närstående.

Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta. De som svarar är volontärer som har fått utbildning och handledning för att ge medmänskligt stöd.

Telefon: 901 01


Somaya stödjour

Somayas stödjour erbjuder råd och stöd till dig som är utsatt för våld eller förtryck. Det finns möjlighet att få hjälp på flera språk.

Du kan ringa, chatta eller mejla.

Telefon: 020-81 82 83


SPES – Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd

SPES är till för dig som är närstående till någon som har tagit sitt liv. Förbundet har en telefonjour som du kan ringa till. Alla som du har kontakt med har själva förlorat någon genom självmord.

Telefon: 020 - 18 18 00

Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon är till för dig som har tjänstgjort i den militära utlandsstyrkan. De som svarar har egen erfarenhet av utlandstjänst och kan ge stöd och råd.

Telefon: 020-666 333

Terrafem 

Terrafem är en organisation som ger stöd till kvinnor och flickor som utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Terrafem har en rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. De har också juristjour.

Telefon: 020- 52 10 10

Välj att sluta-linjen

För dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Stödlinjen drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne, och Manscentrum i Stockholm.

Telefon: 020-555 666

Äldrelinjen

Föreningen Minds stödtelefon för dig som är 65 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Äldrelinjen bemannas av utbildade volontärer som har erfarenhet av att ge medmänskligt stöd på telefon.

Telefon: 020-22 22 33

Råd och stöd till barn och unga

På UMO.se finns information om stödlinjer för dig som är barn och ung.

Där kan du också läsa mer om att må dåligt och få tips på vad du kan göra för att må bättre. Du kan även läsa andras berättelser.

En del av innehållet på UMO.se finns översatt till andra språk på Youmo.se.

Råd och stöd om beroende

Alkohollinjen

Du kan ringa Alkohollinjen om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Du kan också mejla. Du får stöd för att ändra ditt drickande, eller får råd om hur du ska göra om någon du känner har problem med alkohol. 

Telefon: 020-84 44 48

Droghjälpen

Du som har funderingar kring dina drogvanor kan kontakta Droghjälpen. Det är en stödlinje som ger stöd via nätet och telefon, och drivs av Beroendecentrum i Stockholm. Du som närstående kan också ta kontakt.

Telefon: 020-91 91 91

Sluta Röka-linjen

Sluta Röka-linjen finns för dig som behöver stöd att sluta med tobak. De som svarar är utbildade rådgivare. Du kan ringa eller chatta. Även närstående som undrar hur de kan stötta någon kan ta kontakt.

Stödlinjen – för spelare och anhöriga

Stödlinjen ger råd och stöd om du har problem med spel om pengar. Den ger även råd och stöd till dig som är orolig för någon annan som spelar om pengar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Telefon: 020-81 91 00

Stöd med anledning av utbrottet av covid -19

Frågor om covid-19

Du som har allmänna frågor om covid -19 kan ringa telefonnummer 113 13. Du kan också läsa mer på webbplatsen krisinformation.se. Där finns också teckentolkad information om covid-19.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en särskild stödlista med anledning av covid-19. Där kan du hitta information, råd och stöd för att må bättre. Listan är uppdelad på olika åldersgrupper.

Läs mer om covid-19 på 1177.se

Här har vi samlat all information om covid-19 på 1177.se.

Om det är bråttom

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård. 

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård.

Har du synpunkter på innehållet?

Saknar du information om någon stödlinje eller organisation? Kontakta oss via den här sidan.

Läs mer på 1177.se

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan