Att söka stöd och hjälp

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

Den här sidan är för dig som vill kontakta en stödlinje. Du som vill få kontakt med en särskild patientförening kan också söka i listan över patientföreningar och närståendeföreningar.

Det här gäller när du kontaktar en förening eller organisation:

  • Det finns någon form av tystnadsplikt. Det betyder att det du säger eller skriver inte får berättas vidare för någon annan.
  • Du kan vara anonym. Det betyder att du inte behöver säga eller berätta vem du är. Anonymiteten gäller ofta även den som svarar.

Vem är det som svarar?

Det varierar vilken utbildning och erfarenhet den som svarar har. En del stödlinjer bemannas av personer med egen erfarenhet. Andra av professionellt utbildad personal.

En del bemannas av personer som har fått en kortare utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Mer information och aktuella öppettider finns på stödlinjernas webbplatser.

Läs mer på 1177.se

Patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan