Psykisk hälsa

Sorg när någon har dött

Sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som du kan få vid en förlust. Sorg kan vara olika för olika personer men kan också variera mycket hos en person. Det kan vara smärtsamt, jobbigt och tröttande med sorg. De flesta människor upplever sorg åtminstone någon gång i livet.

Två personer som sitter på en bänk och tittar på varandra. Fotografi.
Sorg kan kännas olika beroende på vad som har hänt. Ibland är det skönt att berätta för andra om hur du känner, även om det ibland kan kännas som om ingen riktigt förstår.

Sorg kan uppstå vid olika slags förluster. Den här texten handlar om hur det kan vara att sörja någon som har dött.

Texten riktar sig till dig som är vuxen. Här kan du läsa mer om sorg hos barn och unga.

Oftast avtar sorgen så småningom, utan att du behöver hjälp från vården.

Mer på 1177.se

Sorg hos barn och unga

Barn som har sorg kan reagera på många olika sätt. Här får du veta mer mer om barns reaktioner och hur du kan stötta.

När någon dör

Det är mycket som kan förändras när någon dör. Förutom sorg är det vanligt att känna oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Det finns flera praktiska saker som du som närstående kan behöva ta hand om.

Till toppen av sidan