Så fungerar vården

Vården i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Innehåll - Vården i Västerbotten

Visa innehåll som:
Vad gäller när du söker vård i Västerbotten

Det går att söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Västerbottens län.

Provtagning i Västerbotten

Ska du lämna prov inför ditt läkarbesök? I Västerbotten ska du i första hand vända dig till din hälsocentral för provtagning men provtagningsställen finns också på sjukhusen.

Inför ditt besök i vården – praktisk information

Här får du några goda råd och praktisk information inför och under ditt besök på sjukhus och hälsocentraler i Region Västerbotten. Information om din behandling får du från din mottagning.

Kallelser till din digitala brevlåda

Har du en digital brevlåda? Då är det dit du får vissa av dina kallelser från Region Västerbotten.

Hbtq-diplomering i Region Västerbotten

Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården. Men forskning visar att många hbtq-personer har negativa erfarenheter av sjukvården.

Psykisk hälsa - vård och stöd för vuxna i Västerbotten

På den här sidan kan du läsa om var du vänder dig för att söka psykiatrisk vård i Västerbotten.

Psykisk hälsa – vård och stöd för barn och unga i Västerbotten

Barn och unga som mår psykiskt dåligt kan på olika sätt få stöd och hjälp av vården. Här får du information om var du kan söka vård.

Videobesök i Region Västerbotten

På vissa hälsocentraler och mottagningar kan du boka ett videobesök med vårdpersonal. Du kan också bli inbokad på ett videobesök av vårdpersonal. Du använder en smart mobiltelefon eller en dator.

Samhällsrum för videobesök och egen provtagning i Västerbotten

I ett flertal kommuner i Västerbotten finns så kallade samhällsrum. Där kan du själv ta vissa prover och träffa vårdpersonal via video. I några av rummen finns vårdpersonal, men de flesta är obemannade.

Sjukresor i Västerbotten

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Det kan exempelvis vara en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Resan kan göras med till exempel buss, tåg eller egen bil.

Vård på annat sjukhus i länet

De tre sjukhusen i Västerbotten har olika uppgifter och de jobbar tillsammans för att vården ska hålla hög kvalitet i hela länet. För att nyttja resurserna på bästa sätt kan det ibland innebära att du behöver åka till ett sjukhus i en annan del av länet för att få vård.

Välja hälsocentral i Västerbotten

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral eller vårdcentral i en annan region.

Välja öppen specialiserad vård i Västerbotten

Om du behöver öppen specialistvård kan du själv välja vilken mottagning i landet du vill söka vård på. Med öppen vård menas vård du kan få utan att bli inlagd på sjukhus.

Privata vårdgivare i Västerbotten

I Västerbotten finns privata vårdgivare som du vid behov kan vända dig till. De har avtal med Region Västerbotten och när du besöker en sådan vårdgivare gäller samma patientavgift och regler för högkostnadsskydd som vid besök på hälsocentralen eller sjukhuset.

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, ska erbjudas dig som bor i någon av länets kommuner. Du som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning och det andra besöket är ett hälsosamtal.

Välja tandvårdsklinik för barn och unga vuxna i Västerbottens län

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är 3–17 år kan välja tandvårdsklinik till barnet. Du som är 18–23 år väljer själv vilken tandvårdsklinik du vill gå till.

Till toppen av sidan