Att välja vårdmottagning

Privata vårdgivare i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

I Västerbotten finns privata vårdgivare som du vid behov kan vända dig till. De har avtal med Region Västerbotten och när du besöker en sådan vårdgivare gäller samma patientavgift och regler för högkostnadsskydd som vid besök på hälsocentralen eller sjukhuset.

Det finns också privata hälsocentraler inom Hälsoval Västerbotten. 

Hitta en hälsocentral i Västerbotten

Välja hälsocentral

Det finns privata vårdgivare som inte har avtal med regionen och inte ingår i Hälsoval Västerbotten. Då gäller inte regionens patientavgifter och högkostnadsskydd.

Patientavgifter i Västerbotten

Högkostnadsskydd för öppenvård 

Remissregler för privata vårdgivare

Du behöver ingen remiss till följande privata vårdgivare:

  • sjukgymnast
  • ögonläkare
  • allmänläkare
  • läkare inom psykiatri.

Du behöver remiss eller egen vårdbegäran till följande privata vårdgivare:

  • psykoterapeuter

Du behöver remiss till följande privata vårdgivare:

  • specialistläkare i hudsjukdomar.

Det finns också privata hälsocentraler inom Hälsoval Västerbotten. 

Välja hälsocentral i Västerbotten

Hitta en hälsocentral i Västerbotten

Privata läkare

Privatpraktiserande läkare som har avtal med Region Västerbotten

Umeå

Centrumdoktorn, Fredrik Landström (Allmänmedicin)
Renmarkstorget 8, vån 3,  903 26 Umeå
090-13 14 29

Delos AB, Bengt Häggqvist (Psykiatrisk specialitet)
Sofiehemsvägen 54, 907 38 Umeå
090-13 04 33

Epidauros Psykiatri, Ola Norrman (Psykiatrisk specialitet)
Storgatan 42, 903 26 Umeå
090-77 28 00

Hudläkaren i Umeå AB, Inga-Britt Torneus
Övägen 4, 904 26.
090-77 52 61

Koskelas ögonklinik, Timo Koskela (Ögonsjukdomar)
Skolgatan 73A, 903 30 Umeå
090-14 24 00

Åsele

Koskelas ögonklinik, Timo Koskela (Ögonsjukdomar)
Bryggaregatan 10, 910 60 Åsele
0941-107 10

Privata psykoterapeuter

För att få behandling hos privatpraktiserande psykoterapeut behöver du en remiss från din läkare. Du kan också göra en så kallad egen vårdbegäran genom att skicka in en blankett.

Remissen eller vårdbegäran skickas till en granskningsgrupp vid psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Du bestämmer själv vilken psykoterapeut du vill träffa om granskningsgruppen beviljar din remiss.

Umeå

Andersson och Kvarnbrink AB

Terapeut och inriktning

Åsa Kvarnbrink: psykodynamisk terapi, systemisk familjeterapi, EMDR, traumaterapi

Kontaktuppgifter

Andersson Kvarnbrink AB
Kaserngatan 1, 4 trappor
903 47 Umeå
Telefon: 076-14 04 227
E-post: asa@andebrink.se

Anna-Karin Eriksson Westman

Terapeut och inriktning

Anna-Karin Eriksson Westman: psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

Anna-Karin Eriksson Westman
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 070-597 72 44
E-post: annakarin.westman@sofiehem.ac

Elwsidan AB

Terapeut och inriktning

Lena Wännman: psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

Elwsidan AB
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 070-294 29 48
E-post: lena@wannmansoderberg.se

ER Dans psykologi AB

Terapeut och inriktning

Elisabeth Rosen: psykodynamisk terapi, dans- och rörelseterapi

Kontaktuppgifter

ER Dans psykologi AB
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 070-159 10 74
E-post: er@danspsykologi.se

Helene Ohlsson Psykologi AB

Terapeut och inriktning

Helene Ohlsson: kognitiv beteendeterapi

Kontaktuppgifter

Helene Ohlsson Psykologi AB
Skolgatan 49
903 27 Umeå
Telefon: 070-291 92 82
E-post: heleneohlsson.bokaofraga@gmail.com

Maud Jonsson

Terapeut och inriktning

Maud Jonsson: psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

Maud Jonsson, Psykoterapihuset
Skolgatan 53
903 27 Umeå
Telefon: 073-031 39 91
E-post: maud@maudjonsson.se

Psykologverksamheten Anne-Marie Lindgren

Terapeut och inriktning

Anne-Marie Lindgren: psykodynamisk terapi med inslag av kognitiv terapi

Kontaktuppgifter

Psykologverksamheten Anne-Marie Lindgren
Psykoterapihuset
Skolgatan 53 C, 2 tr
903 27 Umeå
Telefon: 070-685 33 33 
E-post: info@annemarielindgren.se

Realea Psykoterapi och handledning AB

Terapeut och inriktning

Reijo Alhonen: Psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

Reala Psykoterapi och handledning AB
Kungsgatan 91, 903 30 Umeå
Telefon: 070-292 68 75
E-post: reala@live.se

Relationell psykoterapi

Terapeut och inriktning

Monica Wennström: psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

Relationell psykoterapi, Monica Wennström
Psykoterapihuset, Skolgatan 53 C
903 27 Umeå
Telefon: 073-039 54 20
E-post: monica@monicawennstrom.se

S:t Lukas i Umeå

Terapeuter och inriktning

Susanne Stattin: psykodynamisk terapi, familjeterapi/systemisk terapi

Gudrun Edholm: psykodynamisk terapi, aukt specialist i sexologi

Birgit Lindström: psykodynamisk terapi, bildterapi

Inger Lagedal: systemisk/relationsinriktad familje- och individualterapi samt psykodynamisk terapi

Kontaktuppgifter

S:t Lukas i Umeå
Västra Kyrkogatan 14 A
903 28 Umeå
Telefon: 090-14 05 30
E-post: umea@sanktlukas.se

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi AB

Terapaut och inriktning

Anna-Rosa Perris: kognitiv betendeterapi, schematerapi

Kontaktuppgifter

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi AB
Skolgatan 35
903 25 Umeå
Telefon: 070-286 96 32
E-post: anna-rosa.perris@cbti.se

Tiren Törnqvist AB

Terapeut och inritning

Örjan Tirén: psykodynamisk terapi, existentiell terapi, familjeterapi

Kontaktuppgifter

Tiren Törnqvist AB
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 070-529 08 07
e-post: orjan@tiren.se

Åsa Söderberg psykologi och psykoterapi AB

Terapeut och inriktning

Åsa Söderberg: kognitiv beteendeterapi, EMDR

Kontaktuppgifter

Åsa Söderberg psykologi och psykoterapi AB
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 076-800 08 23
e-post: asa@wannmansoderberg.se

Skellefteå

S:t Lukas mottagning i Skellefteå

Terapeuter och inriktning

Bo Gunnarsson: psykodynamisk terapi, EMDR

Carin Lindgren: psykodynamisk terapi, systemisk familjeterapi

Ulla Norman: psykodynamisk terapi, systemisk familjeterapi

Anneli Levin: kognitiv bettendeterapi

Ingrid Lundberg Andersson: psykodynamisk terapi

Anders Wesslund: psykodynamisk terapi

Magdalena Hjortstorp: psykodynamisk terapiinriktning

Kontaktuppgifter

S:t Lukas mottagning i Skellefteå
Stationsgatan 12, 2 tr
931 31 Skellefteå
0910-70 23 84
skelleftea@sanktlukas.se

Privata fysioterapeuter eller sjukgymnaster

Det krävs ingen remiss för att få behandling av en fysioterapeut eller sjukgymnast.

Privatpraktiserande sjukgymnaster som har avtal med Region Västerbotten

Malå

Tulikki Marklund
Backgatan 15, 930 70 Malå
0953-106 22

Nordmaling

Ortopedisk Medicin i Nordmaling AB
Peter Löfgren
Affärsvägen 3, 914 31 Nordmaling
0930-130 36, 070-308 95 77

Pernilla Nylander Fysioterapi AB
Pernilla Nylander
Affärsvägen 3, 914 31 Nordmaling
0930-130 36

Norsjö

Norsjö Fysioterapi AB, Rebecka Karlsson
Storgatan 64, 935 32 Norsjö
076-800 79 32
norsjofysioterapi@hotmail.com

Robertsfors

Robertsfors Fysioterapi, Fredrik Andersson
Storgatan 28 B, 915 31 Robertsfors
073 - 811 00 92
fredrik@robertsforsfysioterapi.se

Skellefteå

Fysiokliniken Skellefteå AB, Daniel Beronius
Södra Järnvägsgatan 55, 931 29 SKELLEFTEÅ
070-268 89 83
daniel@fysioklinikenskelleftea.se 
Fysiokliniken Skelleftå

HEDAB Fysioterapi AB, Karin Hedlund
Strandgatan 17, 931 32 Skellefteå
0910 - 70 11 52

Idromed AB, Claes-Göran Sundell
Kanalgatan 59, 931 32 Skellefteå
0910 - 170 90
Idromed

Liv & Rörelse Fysioterapi Katarina Forsberg AB
Trädgårdsgatan 8, 4 tr, 931 31 Skellefteå
0910-70 18 08, 070-600 96 66

Skellefteå Sjukgymnastik/PL Fysio AB, Peter Lugnér
Ringvägen 6, 934 51 Byske
070-317 68 64 
peter@sjukgymnastiken.com 

Storuman

Hälsoforum i Storuman AB, Christer Rådström
Skolgatan 17, 923 31 Storuman
0951-774 75

IdeAlt i Storuman HB, Hans Lillbäck
Strömsund 119, 923 99 Storuman
070-643 40 64

Umeå

Aasa i Umeå AB, Björn Aasa  
Glimmervägen 5 E, 907 40 Umeå

Daniel Sjölander fysioterapi AB
Bruksvägen 13, 906 21 Umeå
070-228 08 13
dsfysterapi@gmail.com

Formtoppen Hälsa, Lars Andersson
Norrlandsgatan 17, 903 29 Umeå
090-13 53 33
info@formtoppenhalsa.se
Formtoppen.com

Fysio Emma Söderström AB
Storgatan 115, 90333 Umeå
070-3866936 
info@fysioemma.se
Fysio Emma Söderström

Fysio Sara Königsson AB, Sara Königsson 
Storgatan 115, 903 33 Umeå 
070-238 46 26
Fysio Sara Königsson

Fysiocenter Nord AB, David Rönnlund  
Strömpilsplatsen 7, 907 43 UMEÅ
070-29 72 977, 070-29 76 003
Fysiocenter Nord

Fysiocenter Nord AB, Tina Rönnlund Borg
Strömpilsplatsen 7, 907 43 UMEÅ
070-2972977, 070-2976003
Fysiocenter Nord

KallafysioClinic AB
Västra Kyrkogatan 6A, 903 29 Umeå
070–654 05 33
berndt@kallafysio.se

Lövets Fysioterapi AB, Erik Singh
Storgatan 115, 903 33 Umeå
090-13 52 00
Lövets Fysioterapi

Papacosta fysioterapi och idrottsmottagning
Storgatan 115, 903 33 Umeå
070-828 22 10
daniel@fysiopapacosta.se 

Sandbacka sjukgymnastik AB, Susanne Ekström 
Östra Kyrkogatan 123, 903 46  Umeå 
090-13 22 21

Sjukgymnastkliniken AB, Alexander Kinnunen Nassiri 
Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå 
090-180429 070-2051323
Sjukgymnastkliniken Umeå

Sportakuten AB, Jonas Lindberg
Gammliavägen 5, 903 42 Umeå
090-349 58 00
info@sportakuten.se
sportakuten.se

Umeå fysioterapiklinik, Anna Lindahl 
Svidjevägen 68, 904 40 Röbäck 
090-14 02 05
Umeå fysioterapiklinik

Umeå Rehab Center, Åke Svedberg
Västra Kyrkogatan 6, 903 29 Umeå
090-17 87 87
Umeå Rehab Center

Wettavik Fysio AB, Jan Ivar Wettavik
Tallparksvägen 9 A, 903 54 Umeå
076-3058888

Vännäs

Fysiocentralen, André Sandberg 
Umevägen 13B, 911 32 Vännäs
0935-125 40
fysiocentralen@gmail.com 

Till toppen av sidan