Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Vården i Västerbotten

Hbtq-diplomering i Region Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Oavsett kön, sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck har du rätt till ett bra bemötande inom sjukvården. Men forskning visar att många hbtq-personer har negativa erfarenheter av sjukvården.

Region Västerbottens arbetar med intern hbtq-diplomering. Det innebär att personal får kunskap om hbtq-personers livsvillkor samt hur normer kring kön och sexualitet påverkar hälsa och bemötande.

I arbetet med att bli diplomerad genomför personalen en utbildning och tar fram en plan för fortsatt arbete med hbtq, normer och jämlikhet i vården. Målet är att du som patient ska känna dig välkommen och trygg med att kunna vara dig själv.

Hbtq-diplomerade vårdenheter i Västerbotten

Hälsocentraler

Ungdomsmottagningar

Sjukhus

Övriga verksamheter

Om du har synpunkter på vården

Om du anser dig särbehandlad eller har upplevt dåligt bemötande inom sjukvården finns det flera sätt att lämna synpunkter eller anmäla det.

Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan