Att söka stöd och hjälp

Psykisk hälsa - vård och stöd för vuxna i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

På den här sidan kan du som är 18 år och äldre läsa om var du vänder dig för att söka psykiatrisk vård i Västerbotten.

Du som är yngre än 18 år och du som är vårdnadshavare och vill söka vård för ditt barn får information på sidan Psykisk hälsa – vård och stöd för barn och unga i Västerbotten.

Lätta psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du vända dig till din hälsocentral. Du kan alltid ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning på telefon. Rådgivningen har öppet dygnet runt, året runt och kostar som ett vanligt lokalsamtal.

Hitta kontaktuppgifter till din hälsocentral eller sjukstuga

Allvarliga eller akuta psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, exempelvis psykoser, djupa depressioner och självmordstankar kan du få vård och behandling vid en psykiatrisk klinik. Du som har allvarliga besvär kan direkt kontakta din närmaste mottagning. Även anhöriga kan kontakta mottagningen. Det krävs ingen remiss.

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till öppenvårdsmottagningarna vid psykiatriska kliniker vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Skellefteå lasarett eller Lycksele lasarett. Öppenvårdsmottagningar finns även i Storuman och Vilhelmina

Unga vuxna

Ungdomshälsa och ungdomsmottagning för unga vuxna

För dig som är upp till 23 år finns möjligheten att kontakta en Ungdomsmottagning eller ungdomshälsa för att prata om det som känns tungt. Om du är elev i gymnasiet kan du också vända dig till elevhälsan på din skola.

Umo.se

Det finns en ungdomsmottagning på nätet, umo.se. Där kan du hitta svar på dina frågor om hälsa, relationer och sex. Du kan också få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv. Bakom umo.se står alla regioner i Sverige.

Psykiatrimottagningar

Skellefteå Lasarett

Mottagningen för unga vuxna i Skellefteå vänder sig till unga människor mellan 18 och 25 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård. Är du inte redan patient på mottagningen så behöver du gå via psykiatrisk jour- och bedömningsenhet

Norrlands universitetssjukhus

Är du inte redan patient vid den psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus vänder du dig till akut- och bedömningsmottagningen.

Kommunalt stöd

För den som har en psykisk funktionsnedsättning eller mer omfattande psykiska problem eller båda delarna, kan det också finnas hjälp att få av hemkommunen. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. På din kommuns webbplats finns mer information om vilket stöd du kan få.

Kontaktuppgifter, rådgivning och stöd

Hälsocentraler i Västerbotten

Psykiatriska mottagningar i Västerbotten

Det finns också olika telefonjourer som du kan ringa till för att få stöd.

Råd och stöd på chatt och telefon

Du kan alltid ringa 1177 för att få råd per telefon eller få hjälp med var du ska vända dig.

Till toppen av sidan