Att söka stöd och hjälp

Psykisk hälsa - vård och stöd för vuxna i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

På den här sidan kan du som är 18 år och äldre läsa om var du vänder dig för att söka psykiatrisk vård i Västerbotten.

Du som är yngre än 18 år och du som är vårdnadshavare och vill söka vård för ditt barn får information på sidan Psykisk hälsa – vård och stöd för ban och unga i Västerbotten.

Till toppen av sidan