Vården i Västerbotten

Vård på annat sjukhus i länet

Innehållet gäller Västerbotten

De tre sjukhusen i Västerbotten har olika uppgifter och de jobbar tillsammans för att vården ska hålla hög kvalitet i hela länet. För att nyttja resurserna på bästa sätt kan det ibland innebära att du behöver åka till ett sjukhus i en annan del av länet för att få vård.

Patienter som fått en sådan kallelse har ofta många frågor. Här får du svar på några av de vanligaste.

Varför har jag fått en kallelse till ett annat sjukhus?

Region Västerbotten strävar alltid efter att i första hand ge dig vård så nära ditt hem som möjligt. Men ibland kan du få en tid till ett sjukhus i en annan del av länet.

När du får en kallelse till ett annat sjukhus kan det bero på något av det här:

  • Det sjukhuset är specialiserat inom det område som du behandlas för. För att hålla så hög kvalitet som möjligt samlar regionen vissa medicinska specialiteter till ett ställe.
  • Du kan snabbare få tid för undersökning och behandling på det sjukhus du blivit kallad till.

När du åker till ett annat sjukhus för vård bidrar det till ökad effektivitet och tillgänglighet på alla tre sjukhus. 

Får du tid på ett annat sjukhus än det som ligger närmast ditt hem har läkaren redan gjort en medicinsk bedömning att du klarar resan.

Jag har fått tid på ett annat sjukhus. Kan jag tacka nej och fortsätta stå kvar i kö till det sjukhus som ligger närmare mitt hem?

Nej, du kan inte stå kvar i kön om du tackar nej till ett besök, en undersökning eller operation. Det är viktigt både för dig och för regionen att man följer de tidsgränser som finns för besök och operation inom vårdgarantin.

Det gäller även om du har lindriga besvär av din skada eller sjukdom. Om dina besvär blir värre under tiden du väntar kan du behöva en ny medicinsk bedömning. Det kan förlänga väntetiden ytterligare. En lång väntetid kan i värsta fall betyda att det som från början var lindriga besvär blir svåra att behandla.

För att korta köerna får du därför en kallelse till det sjukhus som kan ge dig tid snabbast. På så sätt kan sjukhusen också använda sina lokaler, sin utrustning och personalens kompetens mer effektivt.

Varför specialiserar sig sjukhusen på olika sorts operationer?

En del operationer kan göras på alla tre sjukhus. Andra operationer erbjuder Region Västerbotten i huvudsak på ett eller två av sjukhusen.

  • På Skellefteå lasarett utförs till exempel de flesta av länets titthålsoperationer av galla och tjocktarm.
  • På Lycksele lasarett utförs en stor del av länets höftprotesoperationer, fetmaoperationer, ljumskbråcksoperationer och planerade kejsarsnitt.
  • På både Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett görs en stor del av länets gynekologiska operationer, till exempel operation av framfall.
  • Norrlands universitetssjukhus, Nus, är Västerbottens länssjukhus. Här ger de specialistvård inom många medicinska områden till patienter från hela Västerbottens län. Nus ansvarar också för högspecialiserad vård till de fyra nordligaste länen. Dessutom kommer patienter från hela landet dit för att få behandling för skador på armens nervfläta.

Genom att samla kompetens till ett eller två sjukhus får vården högre kvalitet, eftersom kirurgerna till exempel får möjlighet att utföra en viss operation ofta.

Ibland kan det vara brist på specialister och svårt att anställa ny personal. Då kan du tillfälligt få resa till en annan ort för att få vård.

Till toppen av sidan