Vården i Västerbotten

Inför ditt besök i vården – praktisk information

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du några goda råd och praktisk information inför och under ditt besök på sjukhus och hälsocentraler i Region Västerbotten. Information om din behandling får du från din mottagning.

Inför ditt besök

Tänk på att avboka eller omboka i god tid om du inte kan komma på den tid som du har fått.

Kom ihåg att ta med

  • kallelsen du fått hemskickad eller till din digitala brevlåda
  • legitimation eller annan ID-handling
  • betalkort
  • eventuellt högkostnadskort eller frikort
  • lista på eventuella läkemedel du använder
  • eventuell hälsodeklaration.

Förbered dig gärna inför ditt besök genom att skriva upp frågor och funderingar. Du kan ta med en närstående om du vill.

Behöver du hjälp med att ordna resan till ditt vårdbesök? 
Kontakta beställningscentralen för serviceresor, telefon 0771-25 10 20.

Sjukresor i Västerbotten

Provtagning

Ska du lämna prov inför ditt besök kan du göra det på din hälsocentral.

Läs mer om provtagning

Parkering på sjukhusen

Under vissa tider på dygnet kan det vara svårt att hitta parkeringsplatser. Att åka lokaltrafik kan vara ett bra alternativ. Måste du ta bilen, tänk då på att åka i god tid innan ditt besök.

Nedan finns parkeringskartor, information om priser och eventuella vägarbeten som kan påverka ditt besök:

Parkering Lycksele sjukhus

Parkering Norrlands universitetssjukhus, Nus

Parkering Skellefteå sjukhus

Boende i anslutning till sjukhusen

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan ha  möjlighet att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Läs mer om patientboende

Hjälp att hitta

Orienteringstavlor finns i sjukhusets entré. Har du svårt att hitta, fråga i informationen.

Digital karta över Norrlands universitetssjukhus

Med hjälp av den digitala besökskartan kan du planera ditt besök på sjukhuset. Kartan visar till exempel byggnadernas våningsplan, målpunktsadresser, väntrum, apotek och receptioner.

Du kan använda den digitala kartan på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Digital besökskarta över Norrlands universitetssjukhus

Om du behöver tolk

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. För tolkning till annat språk kontakta i god tid den mottagning eller avdelning som du ska besöka så beställer de tolkservice.

Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning. För tolkning vid en funktionsnedsättning kontaktar du tolkcentral Västerbotten.

Under ditt besök

Anmäl dig i receptionen eller checka in med din mobil

När du kommer till ditt besök kan du antingen checka in med din mobiltelefon eller anmäla dig i den reception som står i kallelsen.

För att checka in med mobiltelefon behöver du mobilt bank-id. Du klickar på länken i det sms du får inför ditt besök. Får du inget sms går du in på incheck.regionvasterbotten.se. Incheckningen är tillgänglig 30 minuter innan ditt besök.

Är besöket avgiftsbelagt får du en faktura i efterhand. Det tillkommer ingen fakturaavgift. Vårdnadshavare kan inte logga in åt sitt barn. 

Avstå från att röka

Region Västerbottens lokaler och utomhusmiljöer är rökfria. I utkanten av sjukhusområdet finns "fimpa här-stolpar". Förbudet gäller också e-cigaretter, vattenpipa och tuggtobak. Avstå gärna helt från att röka under din sjukhusvistelse. Du har möjlighet att få nikotinersättning om du är inskriven och vill avstå från att röka.

Undvik att använda starka dofter

Tänk på att många människor är allergiska eller har astma och därför är känsliga mot starka dofter. Undvik starka dofter som parfym, rakvatten, kroppslotion och hårvårdsprodukter vid ditt vårdbesök.

Blommor och husdjur

Levande blommor är inte tillåtna på vårdavdelningar, mottagningar och allmänna utrymmer. Hundar är inte tillåtna inne på sjukhuset, med undantag för ledarhundar och assistenthundar.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner får inte vara påslagna på vissa avdelningar eftersom de kan störa känsliga apparater. Fråga därför personalen innan du använder din telefon.

Internet finns via trådlöst nätverk, Wi-Fi

Det trådlösa gästnätverket VLL-GUEST är tillgängligt i de flesta av regionens lokaler och det kostar ingenting att använda det. Du ansluter till nätverket med egen dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du registrerar dig med din e-postadress och har möjlighet att surfa i 24 timmar.

Lämna värdesaker hemma

Sjukvården tar inte ansvar för dina värdesaker. Därför är det en bra idé att lämna värdesaker hemma. Ta bara med dig sådant som du behöver för din vistelse. För dig som är inskriven på sjukhuset finns skåp som går att låsa.

Personal under utbildning

På sjukhuset utbildas vårdpersonal av olika slag. De deltar också i vårdarbetet, men det är du som patient som bestämmer om de ska få vara med vid undersökningar och behandlingar.

Tystnadsplikten gäller både personal och studerande

Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt. Det innebär att varken  vårdpersonal eller studerande får lämna ut upplysningar om  dig utan att du har godkänt det. Du bestämmer också vilka personer som får ta emot upplysningarna.

Tystnadsplikt och sekretess

Nationella kvalitetsregister

I så kallade nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregister

Lagring av prover i biobank

Vissa prover som lämnas i vården sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Biobankslagen

Registrering av personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som en vårdgivare har registrerat om dig. Läs mer om personuppgifter i vården:

Läs mer på 1177.se:

Personuppgifter i vården

Hantering av personuppgifter på 1177.se

Läs mer på Region Västerbottens webbplats:

GDPR – behandling av personuppgifter inom Region Västerbotten

Fotografering

För att skydda integriteten hos patienter och medarbetare gäller ett generellt foto- och filmförbud på sjukhusen. Reglerna gäller anställda, patienter, besökare och media. Fråga verksamhetschefen för respektive klinik eller enhet om eventuella undantag.

Efter ditt besök

Vid utskrivning

När du skrivs ut från sjukhuset får du i de allra flesta fall råd och information av din läkare. Du får också de recept och intyg du behöver. Om du vill kan en närstående vara med under genomgången.

Synpunkter på vården

Har du synpunkter på vården bör du i första hand ta upp det med den vårdpersonal du har haft kontakt med. Du kan också ringa patientnämnden på telefon 090-785 70 00 (växel).

Om du inte är nöjd med vården

Kontakta patientnämnden via deras e-tjänst

Betalning och patientavgifter

Hur mycket du får betala för ditt besök beror bland annat på din ålder och på vilket typ av besök det är. Det går bra att betala med kort eller digital faktura när du besöker regionens vårdenheter. Om inget av de alternativen fungerar för dig kan du betala med pappersfaktura, autogiro eller kontanter.

Patientavgifter i Västerbotten

Så betalar du för vårdbesök

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård. Det kallas högkostnadsskydd och ser likadant ut i alla regioner.

Högkostnadsskydd för öppenvård

Till toppen av sidan