Hjärtbesvär och hjärtfel

Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Det kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Hjärtsvikt är alltid allvarligt, men det finns olika behandlingar som kan förbättra hjärtats arbetsförmåga.

Problem med hjärtat som orsakar hjärtsvikt kan beror på till exempel kärlkramp, hjärtinfarkt eller högt blodtryck.

Läs mer

Till toppen av sidan