Hjärtbesvär och hjärtfel

Medfödda hjärtfel hos barn

Ett barn som har ett medfött hjärtfel får oftast inga eller lindriga besvär. Men ibland får barnet allvarliga symtom och behöver opereras. De flesta barn som har opererats för hjärtfel kan leva ett aktivt liv som andra barn. Men barnet kan behöva gå på kontroller under många år framöver.

Medfödda hjärtfel innebär skador på hjärtat eller på de stora blodkärlen.

De flesta medfödda hjärtfel som är allvarliga upptäcks vid undersökning med ultraljud under graviditeten eller under barnets första levnadsvecka. Oftast går det inte att hitta någon orsak till hjärtfelen.

Läs mer

Till toppen av sidan