Hjärtbesvär och hjärtfel

Hypertrofisk kardiomyopati, HCM

Hypertrofisk kardiomyopati, HCM, är en sjukdom som gör hjärtmuskeln tjockare. En del märker inte av sjukdomen medan andra blir andfådda, får ont i bröstet, hjärtklappning och svimmar. Hjärtmuskelns förtjockning upptäcks oftast i tonåren men många får diagnosen HCM först i vuxen ålder. Alla kan få sjukdomen, men risken är större om du har en nära släkting med diagnosen HCM.

Till toppen av sidan