Syn

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder att det finns förändringar i ögats näthinna som orsakas av diabetes. Förändringarna kan skada näthinnans blodkärl. Då kan du få dimsyn, grumlingar eller fläckar i synfältet. Förändringarna ger till en början inga besvär. Därför är det viktigt att du som har diabetes får dina ögon undersökta regelbundet.

Det är ganska vanligt att ha någon form av förändringar på näthinnan om du har haft diabetes i mer än fem år.

Förändringarna i sig påverkar oftast inte synen. Därför kan det vara svårt att själv upptäcka förändringarna. Genom att ögonen undersöks regelbundet kan förändringarna upptäckas tidigt. Då kan du få behandling redan innan förändringarna ger besvär.  

Barn som har diabetes brukar bli undersökta från tio års ålder. Det är ovanligt att barn får diabetesretinopati.

Till toppen av sidan