SYN

Diabetesretinopati

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade på grund av diabetes. Det kan leda till synförändringar eller sämre synskärpa. Därför är det viktigt att du som har diabetes går på regelbundna kontroller av ögonbotten.

Det är ganska vanligt att ha någon form av förändringar på näthinnan om du har diabetes. Förändringarna leder oftast inte till några problem med synen.

Vad är diabetesretinopati?

Syncellerna sitter i näthinnan.

Ögat är till stor del fyllt av en genomskinlig geléaktig massa som kallas glaskroppen. På ögats insida finns näthinnan som glaskroppen sitter fast i. I näthinnan finns syncellerna som är viktiga för synen. Mitt i näthinnan finns gula fläcken som behövs för att kunna se skarpt och detaljerat.

Näthinnan kan svullna

Högt blodsocker och högt blodtryck påverkar blodkärl i hela kroppen. I näthinnan finns små blodkärl som är särskilt känsliga för högt blodsocker. Vid diabetesretinopati kan det uppstå små blödningar och ibland svullnad av näthinnan i ögat. Om svullnaden påverkar gula fläcken får du försämrad synskärpa.

Synen kan påverkas på olika sätt

Skadorna på blodkärlen gör att näthinnan inte får tillräckligt med syre. Om det pågår under lång tid försöker näthinnan kompensera syrebristen genom att bilda nya blodkärl. Det kallas för proliferativ diabetesretinopati. De nya blodkärlen läcker blod och spricker lätt. Om ett sådant blodkärl spricker kommer blodet ut i glaskroppen, som blir grumlig. Det gör att du får synstörningar med grumlingar, sotflagor i synfältet och dimsyn.

Symtom vid diabetesretinopati

Diabetesretinopati ger till en början inga symtom. Det är därför viktigt för dig som har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 att gå på regelbundna ögonbottenkontroller. Då kan förändringar i näthinnan upptäckas i tid och behandlas innan de har orsakat några skador på synen.

Symtom får du först om du får en blödning i ögat eller en svullnad av gula fläcken.

En blödning kan upplevas som rök eller sotflagor i ögat

En blödning från nybildade blodkärl ger en plötslig synnedsättning med rörliga grumlingar. Du upplever då en markant förändring med dimsyn, rök eller rörliga svarta sotflagor som stör synen.

Näthinneavlossning kan upplevas som blixtar, punkter eller skugga

Nybildade kärl i ögat kan öka risken för näthinneavlossning. Det kan du märka på flera sätt:

 • Du ser blixtar i utkanten av synfältet.
 • Du ser små rörliga punkter, streck eller ringar. De kallas för grumlingar. 
 • Du ser en gråaktig eller ogenomskinlig skugga i utkanten av synfältet som ökar i utbredning mot centrala synen.

En svullnad i gula fläcken kan ge dimsyn

Svullnad i gula fläcken ger en försämrad synskärpa. Du märker att det blir svårt att läsa och känna igen ansikten. Det kan också påverka hur du ser på långt håll, så att du inte får köra bil. Det sker ofta gradvis och över en längre tid, till skillnad från den synpåverkan som du kan uppleva av en blödning som kommer plötsligt. Det kan vara svårt att märka skillnad på den här typen av synpåverkan och andra vanligare orsaker till synnedsättning, som grå starr.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du ser blixtar eller stora rörliga fläckar. Du kan även kontakta en ögonmottagning direkt. Om det är stängt kan du vänta till den jouröppna mottagningen eller vårdcentral öppnar.

Om det är bråttom

Kontakta en vårdcentral, ögonmottagning eller en jouröppenmottagning om du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökning vid diabetesretinopati

Du som har diabetes får en remiss till ögonbottenfotografering av din diabetesläkare. De regelbundna kontrollerna gör att förändringar kan upptäckas och behandlas redan innan de ger några symptom. Du får oftast en kallelse till ögonbottenfotografering, men det är bra om du själv håller reda på när det är dags för nästa fotografering.

Ögat fotograferas med en särskild kamera

Ögonbottenfotografering innebär att ögats bakre del där näthinnan sitter fotograferas med en särskild ögonbottenkamera.

Innan fotograferingen får du ögondroppar som vidgar pupillerna, vilket tar ca 10-30 minuter. Det får du för att fotografierna ska få så bra kvalitet som möjligt.

Genom att jämföra bilder som är tagna vid tidigare kontroller kan läkaren eller ögonsjuksköterskan se om näthinnan har förändrats.

Undersökningen går snabbt och gör inte ont

Undersökningen tar fem till tio minuter, men du får räkna med lite längre tid för att pupillerna ska hinna förstoras innan fotograferingen. Undersökningen gör inte ont och är helt ofarlig. De pupillvidgande dropparna gör att du ser sämre under några timmar. Undvik därför att köra bil efter undersökningen. Det kan också vara bra att skydda ögonen med solglasögon då du kan bli bländad av solljus. För en del kan synen vara påverkad under några dygn

Hur ofta du ska undersökas beror på hur stora förändringarna är

Du får gå på ny kontroll efter två till tre år om du inte har några förändringar i näthinnan.

Du får gå på kontroll varje år om du har små till måttliga förändringar i näthinnan.

Du kommer att bli kallad till en ögonläkare om du har mer utbredda förändringar. Ögonläkaren kommer sedan att bestämma hur ofta du ska gå på kontroller och vilken behandling du ska få.

Behandling av diabetesretinopati

Diabetesretinopati kan behandlas på tre olika sätt:

 • Injektionsbehandling
 • Laserbehandling
 • Operation.

Injektionsbehandling

Om du har en svullnad i gula fläcken behandlar läkaren det med injektioner av läkemedel i ögat. Behandlingen görs i en operationssal och injektionen går väldigt snabbt. Ögat är bedövat med ögondroppar och behandlingen gör vanligen inte ont.

Injektionsbehandlingen minskar svullnaden i gula fläcken. Behandlingen botar inte diabeteskomplikationena i ögat men bromsar effektivt förändringarna. Det innebär att du ofta behöver få injektionsbehandling flera gånger.

Risken att din syn ska fortsätta att försämras minskar om du får injektionsbehandling och i många fall förbättras synen.

Laserbehandling

Du får laserbehandling när det har bildats nya blodkärl i näthinnan. Lasern gör att tillväxten av de nybildade kärlen upphör och kärlen skrumpnar och försvinner gradvis.

Så går laserbehandlingen till

När du ska få laserbehandling bedövas först ögat med ögondroppar. Bedövningen ges för att en behandlingslins sätts på ögat. Sedan får du sitta stilla med huvudet i ett stöd på ögonmikroskopet medan läkaren ger laserbehandlingarna via behandlingslinsen in i ögat. Behandlingen gör oftast inte ont och tar ungefär 15 till 30 minuter.

Behandlingen behöver oftast upprepas två till tre gånger innan hela ögat är färdigbehandlat.

Dina ögon kan bli känsligare efteråt

Laserbehandlingen kan göra att dina ögon blir känsligare för ljus. Ibland blir även ditt synfält mindre. Ditt mörkerseende kan ofta försämras. Det tar också längre tid för ögat att ställa om när du förflyttas från ljus till mörker. De här komplikationerna är oftast bestående. Förändringarna kan också bero på sjukdomen i sig.

Operation

Du kan behöva opereras om det inte hjälper med laserbehandling eller injektionsbehandling. Det gäller framför allt om något av det här har hänt:

 • Du har fått en blödning i ögat som ögat inte kan ta hand om.
 • Läkaren konstaterar att det finns många nybildade kärl och ärrvävnad i näthinnan som kan göra att du riskerar att få näthinneavlossning..

Operationen kan göras antingen med lokalbedövning eller i narkos. Operationen hejdar sjukdomsförloppet för de allra flesta. Men det är inte alltid synen blir lika bra som den var innan förändringarna började påverka den.

Diabetesretinopati och graviditet

Berätta för din diabetesläkare om du är eller planerar att bli gravid så att hen kan informera ögonkliniken. En graviditet kan försämra förändringarna i ögat snabbt. Därför får du gå på kontroller oftare när du är gravid.

Vad kan jag göra själv?

Du kan minska risken för diabetesretinopati genom att inte röka och genom att ha en bra metabolkontroll.

Metabolkontroll betyder att du regelbundet kontrollerar det här:

 • ditt blodsocker
 • ditt blodtryck
 • dina blodfetter.

Dina värden ska ligga inom normala nivåer.

Förändringar i ögat som har orsakats av diabetesretinopati kan gå tillbaka genom att du har en bra metabollkontroll. Prata med din diabetesläkare för att få hjälp med detta.

Viktigt att gå på kontrollerna

Se till att gå på regelbundna kontroller. Då kan förändringar upptäckas tidigt och behandlas innan de ger synbesvär. Även om du brukar bli kallad till undersökning, kan det vara bra att själv hålla reda på när det är dags för nästa kontroll.

Undvik att röka

Att röka ger syrebrist i alla kroppens vävnader. Du som har diabetes bör därför undvika att röka. Om du behöver hjälp att sluta röka kan din läkare berätta vilket stöd som finns att få. Du kan läsa mer om att sluta röka.

Till toppen av sidan