Syn

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken gör att du får sämre synskärpa. Det kan ta många år innan du märker besvär med synen. Då kallas förändringarna torra. Ibland kommer förändringarna snabbt, inom en till två veckor. Det kallas våta förändringar. Då kan du se raka linjer som krokiga. Det är bara den våta formen som kan behandlas.

Torra förändringarna är vanligast. Då bryts syncellerna ner gradvis under flera årtionden. Förändringarna gör att du får svårare att se detaljer. Det kan bli en suddig fläck i mitten av synfältet om förändringarna har pågått länge. Men du blir inte blind eftersom synen utanför gula fläcken fungerar som den ska. Oftast blir synen sämre på det ena ögat först.

De flesta som får åldersförändringar i gula fläcken är äldre än 65 år.

Till toppen av sidan