SYN

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken gör att du får sämre synskärpa. Förändringarna kan gå snabbt eller ske över en längre tid. Åldersförändringarna kan vara torra eller våta. Det är bara den våta formen som kan behandlas.

Vad är åldersförändringar i gula fläcken?

Ögat i genomskärning med gula fläcken i mitten av näthinnan.

Det är vanligt att synen blir sämre när du blir äldre. En av de vanligaste orsakerna är åldersförändringar i gula fläcken.

Gula fläcken är ett område i mitten av ögats näthinna. Där är synen som skarpast. En åldersförändring i gula fläcken gör så att synen blir sämre på nära håll. Du får svårt att se detaljer medan synfältet runt omkring inte påverkas. Ofta blir synen sämre på det ena ögat först. Senare blir synen sämre på det andra ögat också. 

Det finns två typer av förändringar, torra och våta.

Torra förändringar

Torra förändringar är den vanligaste formen av sjukdomen. Nio av tio som får äldersförändringar i gula fläcken får torra förändringar. Då bryts syncellerna i gula fläcken ner gradvis och synen försämras långsamt.

Våta förändringar

Våta förändringar är betydligt mer ovanliga än torra förändringar, men kommer snabbare. Synen kan försämras snabbt, inom några veckor till en månad. Våta förändringar beror på att det bildas nya blodkärl under gula fläcken. De nya blodkärlen är ofta mycket sköra och läcker blod och vätska under gula fläcken. Då svullnar gula fläcken och påverkar syncellerna så att de fungerar sämre. Eftersom syncellerna tar skada av vätskan behöver du få behandling så snart det går.

Symtom på torra och våta förändringar

Vilka symtom du får beror på vilken form av förändring du har.

Torra förändringar

Vid torra åldersförändringar i gula fläcken är det vanligt att ha ett eller flera av följande symtom:

 • Din synskärpa blir långsamt sämre.
 • Du ser små suddiga fläckar i mitten av synfältet.
 • Allt ser grått och suddigt ut.
 • Bokstäver eller delar av bokstäver faller bort när du läser.
 • Du får svårt att känna igen ansikten.
 • Du får svårt att bedöma avstånd om ena ögat har synförändringar.

Ibland kan synskärpan försvinna helt i synfältets mitt och ersättas av en suddig, mörk fläck. Men då har förändringarna ofta pågått under lång tid.

Det är vanligt att du inte märker synförändringarna om åldersförändringarna i gula fläcken bara finns i det ena ögat. Ibland kan det ta flera år innan du märker något. Efter en tid kan det andra ögat också få åldersförändringar. Det är ofta först då du märker av synförändringarna.

Våta förändringar

Det vanligaste symtomet på våta åldersförändringar är så kallat krokseende. Då ser du raka linjer som krokiga. Även ansikten kan se förvrängda ut.

Till skillnad mot torra förändringar så gör våta förändringar att synen förändras snabbt, ibland bara på några veckor.

Våta förändringar kan leda till att synen i det centrala synfältet försvinner och att du istället ser en suddig fläck.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en optiker om du upplever att din syn långsamt har blivit sämre.

Kontakta en vårdcentral eller en ögonmottagning så snart det går om du upplever något av följande:

 • Din syn försämras snabbt.
 • Du upplever att raka föremål plötsligt är krokiga eller sneda. 

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen eller ögonmottagningen öppnar.

Det är viktigt att söka vård så snart det går om din syn försämras snabbt. En tidig behandling kan ofta bromsa synförändringarna och ibland kan synen bli bättre.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Undersökning

För att ta reda på om du har en åldersförändring i gula fläcken gör ögonläkaren en ögonundersökning.

Det här är några av de vanligaste undersökningarna som läkaren kan göra:

 • Synundersökning.
 • Undersökning av lässyn.
 • Undersökning med ögonmikroskop.
 • OCT-undersökning.
 • Kontrastfotografering, även kallad fluorescensangiografi.

Synundersökning

Vid en synundersökning får du titta på en tavla med bokstäver i olika storlekar. Ju mindre bokstäver som du kan läsa desto bättre är synskärpan. Genom att mäta din synskärpa kan läkaren avgöra hur synen har påverkats av sjukdomen. 

Undersökning av lässyn

Vid en undersökning av din lässyn får du läsa en text på ungefär fyrtio centimeters avstånd. Du kan använda läsglasögon om du behöver det. Problem med att läsa på nära håll är mycket vanligt för personer med åldersförändringar i gula fläcken.   

Du får ögondroppar som vidgar pupillerna

Innan en undersökning av näthinnan får du ögondroppar som vidgar pupillen så att läkaren kan se näthinnan och gula fläcken i mikroskopet. Det gäller vid undersökning med ögonmikroskop, OCT-undersökning och fluorescensangiografi.

Undersökning med ögonmikroskop

Ett ögonmikroskop är en apparat som består av en förstoringsapparat och en lampa.

Ögonmikroskopet står på ett höj- och sänkbart bord. Du sitter på ena sidan av bordet med hakan och pannan mot ett stöd så att huvudet är helt stilla under den tid som undersökningen pågår. På andra sidan mikroskopet sitter läkaren och undersöker ögat med hjälp av förstorande linser. En lampa lyser på ögat.

Du kan bli bländad av lampan som riktas mot ögat, men det brukar inte göra ont. Undersökningen tar en till två minuter.

OCT-undersökning

En OCT-undersökning är en form av ögonbottenfotografering. Då tas bilder på näthinnan och gula fläcken genom pupillen. Bilderna från en OCT-undersökning visar gula fläcken med ett tvärsnitt av näthinnan.

Du får göra en OCT- angiografi om ögonläkaren misstänker att det har bildats nya blodkärl under gula fläcken. Läkaren ser då hur blodcirkulationen i näthinnan fungerar och kan upptäcka de nybildade kärlen. Undersökningen tar en till två minuter.

Fluorescensangiografi

Med fluorescensangiografi undersöks näthinnan och blodkärlen i ögat. Det är också en typ av ögonbottenfotografering. Först får du en spruta med ett färgämne i blodet genom en ven i armvecket och direkt därefter tas bilder genom pupillen. Färgen gör att blodkärlen i näthinnan och åderhinnan syns tydligt.

Du kan bli bländad av blixtarna från kameran men undersökningen brukar inte göra ont. Undersökningen tar tjugo till trettio minuter. 

Efter undersökningen

Dina pupiller kommer att fortsätta vara vidgade några timmar efter undersökningen. Under den tiden kommer du att se lite suddigt och du ska inte köra bil.

Du kan också bli bländad av starkt ljus och det kan därför vara bra att använda solglasögon.

Läs mer om hur olika ögonundersökningar går till.

Behandling

Det finns ingen effektiv behandling mot torra åldersförändringar. Men det forskas på området.

Förstadium till våta åldersförändringar

Ibland har våta åldersförändringar ett förstadium, så kallade drusen. Drusen är åldersrelaterade inlagringar i gula fläcken som läkaren kan se vid en ögonbottenundersökning.

Ibland kan läkaren ge dig rådet att ta extra vitaminer och mineraler om du har mycket drusen, eftersom det kan ha en bromsande effekt på risken att utveckla våta åldersförändringar. Vitaminerna är inget läkemedel och finns inte på recept. Du får köpa dem själv på apotek eller i hälsokostbutik.

Det finns inga vetenskapliga bevis för att vitaminer har några positiva effekter på gula fläcken om du inte har drusen.

Behandling vid våta förändringar

Våta förändringar behandlas med läkemedel i ögat. Läkemedlen bromsar bildandet av blodkärl under gula fläcken och gör så att de inte läcker lika mycket vätska.

Behandlingen botar inte sjukdomen men bromsar den. Ofta behöver du få behandlingen flera gånger. Du behöver också gå på regelbundna kontroller hos ögonläkaren.

Du ser ofta bättre efter behandlingen.

Så går behandlingen till

Först får du ögondroppar som bedövar och gör rent ögat. Sedan tvättas huden runt ögat med bakteriedödande läkemedel för att minska risken för infektioner. Därefter sprutas läkemedlet in i ögats glaskropp med hjälp av en tunn nål. Eftersom du är bedövad brukar det inte göra ont. Behandlingen tar några minuter.

Du får ofta behandlingen en gång i månaden i tre månader. Oftast behövs flera behandlingar. Det varierar från person till person.

Biverkningar

Du kan få biverkningar av injektionen i ögat. Det kan till exempel vara något av det här:

 • Det blir en irritation i ögat.
 • Det kan rinna tårar från ögat.
 • Ögat är extra känsligt för ljus
 • Det kan kännas som att det skaver i ögonen.

De här biverkningarna går över inom ett dygn.

Ibland kan det finnas luft i sprutan och då ser du en svart ring nedtill som sakta krymper och försvinner inom ett par dagar. Du kan också få blodutfällning på ögonvitan, en typ av blåmärke, som försvinner inom en till två veckor.

Efter behandlingen

Du får gå på regelbundna ögonkontroller efter att du har fått behandling mot åldersförändringar.

Du kan själv kontrollera synen på ögonen. Det gör du genom att hålla för ett öga i taget.

Kontakta en ögonmottagning om du märker att din syn blir sämre, eller om du börjar få krokseende, eller om du har krokseende men det har blivit värre. 

Vad händer i kroppen?

Genomskärning av ett öga med stavar och tappar. Illustration.
Ögats näthinna innehåller ljuskänsliga synceller. De kallas stavar och tappar. De flesta tapparna finns i gula fläcken. Där ser du som skarpast.

Gula fläcken är ett område i mitten av ögats näthinna. Näthinnan innehåller ljuskänsliga synceller som kallas stavar och tappar. Stavarna är mest ljuskänsliga och gör att du kan se i mörker. Tapparna gör att du kan se färger och detaljer. Ju tätare tapparna sitter desto skarpare blir synen. De flesta tapparna finns i gula fläcken och där ser du som skarpast. Stavarna och tapparna har kontakt med nervceller som också ligger i näthinnan. Nervcellernas långa utskott bildar tillsammans synnerven, som i sin tur leder elektriska signaler från syncellerna till hjärnan.

Vid en åldersförändring i gula fläcken kan du få svårt att se skarpt på nära håll. Ofta blir synen sämre på det ena ögat först, senare blir även synen på det andra ögat sämre.

Åldersförändringar i gula fläcken kallas också makuladegeneration eller AMD, age-related macular degeneration.

Risken ökar ju äldre man blir

Det är inte klarlagt varför man får åldersförändringar i gula fläcken, men risken att få sjukdomen ökar ju äldre du blir. De flesta som får sjukdomen är äldre än 65 år. Du kan få sjukdomen tidigare än så men det är ovanligt.

Det finns några andra faktorer som också ökar risken för att du ska få åldersförändringar i gula fläcken:

Det finns många vinster med att sluta röka. Här kan du läsa mer om hur du kan göra.

Att leva med åldersförändring i gula fläcken

Det kan kännas svårt att få beskedet att du har åldersförändringar i gula fläcken eftersom det är en sjukdom som kan påverka det vardagliga livet. Prata med din ögonläkare om det är något som du undrar över.

Du kan få svårt att läsa tidningar

Du blir inte helt blind av sjukdomen men du kan få nedsatt syn som gör att du kan få svårt att läsa tidningar, titta på tv eller åka med kollektivtrafik. Det är oftast lättare att klara sig i miljöer som du känner igen.

Oftast kan du fortsätta att leva ett aktivt liv trots sjukdomen. Det gäller speciellt om synen är sämre bara på det ena ögat. Du kan prova att öka textstorleken på skärmar eller använda solglasögon om du lätt blir bländad. 

Det finns en risk att synen blir så nedsatt att du inte längre fyller lagens krav för att köra bil. Din ögonläkare kommer då informera dig om detta.

Du kan få hjälpmedel som gör din vardag lättare

Du få en remiss från din ögonläkare till en syncentral om sjukdomen gör att du ser mycket dåligt. Där finns optiker, synpedagoger och kuratorer som kan hjälpa dig med de problem som du har. Du kan till exempel få hjälp med att prova ut läsglasögon, förstoringsglas eller andra elektroniska förstoringssystem. Du kan också få hjälp med att till exempel anpassa belysningen i hemmet.

Här kan du läsa om hur det går till att få synhjälpmedel, och söka fram vilka som finns att få där du bor.

Det kan kännas bra att prata med andra i liknande situation

Att ha nedsatt syn innebär att du klarar dig bra i en del situationer men klarar dig sämre i andra situationer. Det kan vara svårt för omgivningen att förstå. För en del kan det kännas bra att prata med andra som har försämrad syn för att få råd och stöd.

Synskadades riksförbund

Synskadades riksförbund, SRF, är en intresseorganisation för synskadade i Sverige. Föreningen har 12 000 medlemmar i olika lokalföreningar runt om i landet.

Till toppen av sidan