Hjärtbesvär och hjärtfel

Blåsljud från hjärtat

Blåsljud från hjärtat upptäcks oftast vid en läkarundersökning och är vanligast i åldern två till fyra år. De flesta som har blåsljud har inget fel på hjärtat, får inga besvär och behöver ingen behandling. Men ibland är ett kraftigare blåsljud tecken på ett hjärtfel som behöver behandlas.

Huvudbild Blåsljud från hjärtat
Drygt hälften av alla barn har ett blåsljud från hjärtat som går att höra med stetoskop.

Symtom

Ett blåsljud från hjärtat känns inte och går oftast inte att höra. Men en läkare som lyssnar på hjärtat med stetoskop kan höra ett brummande eller brusande ljud hos den som har ett blåsljud.

Du kan bli andfådd, trött och få svullna underben om orsaken till blåsljudet är ett medfött hjärtfel eller en hjärtmuskelsjukdom. Du kan också bli blå om läpparna, få ont i bröstet eller svimma när du anstränger dig.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller ditt barn har ett blåsljud från hjärtat. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Undersökningar och utredningar

Blåsljud från hjärtat brukar upptäckas vid en vanlig läkarundersökning. Drygt hälften av alla barn har ett blåsljud från hjärtat och det är vanligast när barnet är mellan två och fyra år.

När läkaren lyssnar på hjärtat med stetoskop går det ofta att höra om det är ett vanligt blåsljud eller om ljudet är tecken på något hjärtfel.

Ibland behöver ett blåsljud undersökas noggrannare. Då skriver läkaren remiss till en hjärtmottagning som bland annat gör en ultraljudsundersökning av hjärtat.

Behandling

Blåsljud hos barn brukar försvinna av sig själv när barnet har vuxit klart. Men ibland finns blåsljudet kvar hela livet.

Behandling med läkemedel eller en operation kan behövas om blåsljudet beror på något hjärtfel. Då är det inte själva blåsljudet som behandlas, utan hjärtfelet som gör att blåsljudet uppstår.

Vad beror blåsljud från hjärtat på?

Blåsljud kan skapas av de virvlande blodströmmarna när blodet passerar genom hjärtat, så kallad turbulens. Men det typiska vanliga blåsljudet hos barn beror på det fysiska fenomenet resonans, som ger ett speciellt ljud.

Ibland beror blåsljud på att hjärtat pumpar blodet snabbare än vanligt, till exempel vid feber. Det påverkar inte hjärtat och märks inte på något sätt.

Blåsljud hörs oftare hos barn än hos vuxna. Antagligen beror det på att bröstkorgsväggen är tunnare hos barn och att blåsljuden därför hörs bättre för läkaren vid en undersökning.

Ibland beror blåsljud på något hjärtfel

Kraftigare blåsljud kan bero på medfödda hjärtfel, till exempel hål mellan hjärtats förmak eller kamrar. En annan orsak kan vara trånga eller läckande hjärtklaffar.

Påverka och delta i ditt barns vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

Du ska vara delaktig i ditt barns vård. Därför är det viktigt att du förstår informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge barnet kan behöva vänta på vård och behandling.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan