Lagar och bestämmelser

Att få vård enligt ett vårdförlopp

Vid vissa sjukdomar följer vården ett så kallat vårdförlopp. Det är ett dokument som anger när till exempel en viss undersökning eller behandling kan behövas. Vårdförloppet för en sjukdom är likadant, oavsett var du bor. Men det kan anpassas efter vad du behöver.

Syftet med vårdförloppen är att vården ska bli mer jämlik och ge så bra resultat som möjligt.

Vårdförlopp används vid olika cancersjukdomar och vid några andra sjukdomar.

mer på 1177.se

Förbered ditt vårdbesök

Här får du tips och information om hur du kan förbereda dig inför ditt besök i vården.

Till toppen av sidan